วิธีการการ Pre-Register และแลกรับริสแบนด์ งาน Together Festival 2022

เนื่องจากงาน Together Festival 2022 ได้เปิดลงทะเบียน Pre-Register ก่อนเข้างานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ถือบัตรแข็ง (PVC) สามารถนำบัตรมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ SAFETY & HEALTH ADMINISTRATION (SHA) 

โดยทำการลงทะเบียน Pre-register ผ่านลิงก์นี้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมงานจะต้องนำ Reference Code ที่แสดงบนบัตร PVC (บัตรแข็ง) มาใช้ในการลงทะเบียน โดย 1 Reference Code จำกัดการลงทะเบียนสำหรับ 1 ชื่อเท่านั้น หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนข้อมูลได้ในทุกกรณี


วิธีแลกรับริสแบนด์ด้วยบัตรแข็ง PVC หลัง Pre-registration

แสดงบัตรแข็ง (PVC) ที่ทำการ Pre-registration เรียบร้อยแล้วพร้อมบัตรประชาชนหรือเอกสารทางราชการอื่นๆ ที่มีรูปถ่าย (เอกสารต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น) เพื่อแลกรับริสแบนด์สำหรับเข้างานได้ที่เคาน์เตอร์ Wristband Exchange ในวันงาน โดยชื่อที่ลงทะเบียน Pre-registration จะต้องตรงตามที่ปรากฎในบัตรประชาชนหรือเอกสารทางราชการอื่นๆ ที่อนุญาตจึงจะสามารถแลกรับริสแบนด์ได้

หมายเหตุ
1. ไม่สามารถใช้ใบยืนยันการสั่งซื้อ (Order Confirmation) รับริสแบนด์ได้ทุกกรณี เนื่องจากผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องใช้บัตรแข็ง PVC ในการรับริสแบนด์เท่านั้น
2. ทางผู้จัดงานไม่อนุญาตให้รับริสแบนด์แทนผู้อื่นในทุกกรณี
3. ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าร่วมงานหากชื่อที่ปรากฏในระบบของริสแบนด์หรือระบบ Pre-registration ไม่ตรงกับบัตรประชาชนหรือเอกสารทางราชการอื่นๆ ที่อนุญาตให้นำมาใช้
บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา