สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนไปงานและสิ่งที่ต้องทำในวันงาน

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าร่วมงาน

1. ให้คุณเตรียมหลักฐานการเข้าร่วมงานให้ครบตามที่ผู้จัดงานกำหนด (โดยแต่ละงานมีข้อมูลไม่เหมือนกัน)

ตัวอย่างข้อมูลจากผู้จัดงาน

2. อ่านรายละเอียดข้อมูลสถานที่ที่จัดงานและเวลาเริ่มแสดง 

3. อ่านกฏข้อห้ามและสิ่งของต้องห้ามในการเข้างาน (โดยแต่ละงานมีข้อมูลไม่เหมือนกัน)

ตัวอย่างข้อมูลจากผู้จัดงาน

สิ่งที่ต้องทำในวันงาน
  1. เตรียมบัตรและเอกสารประกอบการเข้างานหรือรับบัตรของคุณให้ครบถ้วน
  2. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมงานแก่เจ้าหน้าที่ที่หน้างาน
  3. อย่านำสิ่งต้องห้ามเข้างาน

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา