การรับบัตรหน้างานด้วยใบรับบัตร Order Confirmation

เพื่อความสะดวกรวดเร็วและสนุกกับประสบการณ์อีเว้นท์ของคุณ โปรดตรวจสอบนโยบายการรับบัตร, การเข้างาน และ จุดรับบัตรจากผู้จัดงานล่วงหน้าและในวันงานหากคุณมีข้อมูลจุดรับบัตรแล้ว โปรดเตรียมเอกสารที่จำเป็นไปด้วยเพื่อความสะดวกในการแลกรับบัตรของคุณ 

ในวันงานแสดงหลักฐานดังนี้   
1. ใบรับบัตร Order Confirmation จะพิมพ์ (Print) หรือ แสดงผ่านมือถือก็ได้ 
2. บัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต จะต้องใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น

ตัวอย่างใบรับบัตร Order Confirmation

*หมายเหตุ: หากไม่ได้นำเอกสารหรือขาดเอกสารใดๆ ทางเราจะถือว่าเอกสารของคุณไม่สมบูรณ์และไม่สามารถรับบัตรได้และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบัตรและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทุกกรณี

คำถามที่พบบ่อย

ใบรับบัตร Order Conirmation จำเป็นต้องพิมพ์ (Print) หรือไม่ ? 

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา