การเข้างานด้วย E-Ticket

ในกรณีที่คุณซื้อบัตรและได้รับบัตรเข้างานเป็น E-Ticket ในวันงานให้คุณแสดงหลักฐาน ดังนี้

1. บัตร E-Ticket จะพิมพ์ (Print) หรือ แสดงผ่านมือถือก็ได้

ตัวอย่างบัตร E-Ticket

2. แสดงหลักฐานยืนยันตัวตนตัวจริงเท่านั้น (บัตรประชาชน / ใบขับขี่ / Passport ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
หมายเหตุ : กรุณาอย่างแสดงบัตร E-Ticket ในที่สาธารณะหรือในช่องทาง Social network ของท่าน อาจมีผู้ไม่หวังดีนำบัตรของท่านใช้เข้างานหรือปลอมแปลงเพื่อนำไปหลอกลวงผู้อื่นได้

คำถามที่พบบ่อย

บัตร E-Ticket จำเป็นต้องพิมพ์ (Print) หรือไม่ ? 
หากไม่ได้นำหลักฐานยืนยันตัวตนมาทำอย่างไร ?

หากทำบัตรประชาชนหายทำอย่างไร ?
ใช้รูปภาพบัตรประชาชน / ใบขับขี่ / Passport แทนตัวจริงได้ไหม ?
หากฉันทำการเปลี่ยนชื่อหรือนามสุกลใหม่ ซึ่งชื่อไม่ตรงกับชื่อบน E-Ticket ทำอย่างไร ?
หากต้องการให้ผู้อื่นเข้างานแทน ทำอย่างไร ?

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา