การเข้างานด้วยบัตรแข็ง (Physical Ticket)

ในกรณีที่คุณซื้อบัตรและได้รับบัตรเข้างานเป็นบัตรแข็ง ในวันงานคุณจะต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้

1. บัตรแข็งสำหรับใช้เข้างาน

ตัวอย่างบัตรแข็ง

2. แสดงหลักฐานยืนยันตัวตนตัวจริงเท่านั้น (บัตรประชาชน / ใบขับขี่ / Passport ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
ทั้งนี้เงื่อนไขในการเข้างานขึ้นอยู่กับผู้จัดงาน หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามได้โดยตรงจากผู้จัดงาน

คำถามที่พบบ่อย

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา