หากไม่ได้นำบัตรประชาชน / ใบขับขี่ / Passport มาทำอย่างไร ?

การเข้างานจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ตรงตามเงื่อนไขที่ทางผู้จัดงานระบุไว้ หากคุณไม่ได้นำบัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ตมา ทางผู้จัดงานมีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้คุณเข้างานเนื่องจากเอกสารไม่ตรงตามเงื่อนไข หรือแนะนำให้คุณติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หน้างานเพื่อสอบถามการใช้เอกสารยืนยันอื่นๆ โดยแสดงหลักฐานที่มีทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ ในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางผู้จัดงานหน้างานเท่านั้น

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา