ใช้รูปภาพบัตรประชาชน / ใบขับขี่ / Passport แทนตัวจริงได้ไหม ?

เนื่องจากการเตรียมเอกสารต่างๆ จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทางผู้จัดงานกำหนดไว้ ซึ่งปกติจะอนุญาตให้ใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น หากทางผู้จัดงานไม่ได้ระบุว่าสามารถใช้รูปถ่ายได้ เราไม่แนะนำให้คุณใช้เป็นรูปถ่าย หากคุณแสดงรูปถ่ายเอกสารต่างๆ ผ่านมือถือ ทางผู้จัดงานมีสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าร่วมงานได้ ในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางผู้จัดงานที่หน้างานเท่านั้น

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา