หากฉันทำการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลใหม่ ซึ่งชื่อไม่ตรงกับชื่อใบรับบัตร Order Confirmation ทำอย่างไร ?

ให้คุณแสดงหลักฐาน ดังนี้
1. ใบ Order Confirmation (จะ Print หรือ แสดงผ่านมือถือก็ได้)
2. แสดงหลักฐานยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน / ใบขับขี่ / Passport ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้

ตัวอย่างใบรับบัตร Order Confirmation

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา