หากฉันทำการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลใหม่ ซึ่งชื่อไม่ตรงกับชื่อบน E-Ticket ทำอย่างไร ?

ในกรณีที่คุณมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลใหม่ ทำให้ชื่อบนบัตรประชาชนและเอกสารอื่นๆ ไม่ตรงกับชื่อบนบัตรเข้างาน ให้คุณแสดงหลักฐานเพื่อเข้างาน ดังนี้

1. บัตร E-Ticket (จะ Print หรือ แสดงผ่านมือถือก็ได้)


ตัวอย่างบัตร E-Ticket


2. แสดงหลักฐานยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน / ใบขับขี่ / Passport ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา