หากทำสายรัดข้อมือหาย ต้องทำอย่างไร ?

การทำสายรัดข้อมือหาย เราจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี

ตัวอย่างสายรัดข้อมือ

1. หายก่อนวันงาน 
กรุณาติดต่อ Customer Support ในเวลาทำการ โดยแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อและรายละเอียดบัตรของคุณที่หายไป ทางเราจะทำการประสานงานกับผู้จัดงานเพื่อให้ผู้จัดพิจารณา เนื่องจากผู้จัดงานเป็นผู้กำหนดนโยบายและเงื่อนไขในกรณีบัตรหาย และมีอำนาจตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้มีการออกบัตรใหม่หรือไม่ โดยการตัดสินใจของผู้จัดงานถึอเป็นที่สิ้นสุด

หากผู้จัดงานอนุญาตให้มีการออกบัตรทดแทนบัตรเดิมที่สูญหาย ทาง Eventpop จะออก “บัตรแทน” และให้คุณไปรับบัตรที่หน้างานเท่านั้น โดยสามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่บูธ Eventpop

หมายเหตุ: ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรแทน สำหรับงานอีเว้นท์ที่ผู้จัดไม่อนุญาตให้มีการออกบัตรใหม่, ลูกค้าที่ไม่ได้รับการอนุมัติออกบัตรแทนก่อนวันงาน หรือ ลูกค้าที่ซื้อบัตรจากช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ Eventpop ไม่ว่ากรณีใดๆ

2. หายในวันงาน

กรุณาติดต่อผู้จัดงานโดยตรงที่หน้างานเพื่อหาทางแก้ไขในลำดับต่อไป

หมายเหตุ: ในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางผู้จัดงาน
บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา