หากทำบัตรแข็งชำรุดแตกหัก ต้องทำอย่างไร ?

ในกรณีที่คุณทำบัตรชำรุด แตกหัก กรุณาติดต่อ Customer Support ในเวลาทำการ โดยแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อและรายละเอียดบัตรของคุณที่ชำรุด แตกหักไป ทางเราจะนำเรื่องไปประสานงานกับผู้จัดงานเพื่อให้ผู้จัดงานพิจารณา เนื่องจากผู้จัดงานเป็นผู้กำหนดนโยบายและเงื่อนไขในกรณีบัตรชำรุด และมีอำนาจตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้มีการออกบัตรใหม่หรือไม่ โดยการตัดสินใจของผู้จัดงานถึอเป็นที่สิ้นสุด

หากผู้จัดงานอนุญาตให้มีการออกบัตรทดแทนบัตรเดิม คุณจะสามารถไปรับบัตรที่หน้างานเท่านั้น โดยสามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่บูธ Event Pop

*หมายเหตุ: ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรแทน สำหรับงานอีเว้นท์ที่ผู้จัดไม่อนุญาตให้มีการออกบัตรใหม่, ลูกค้าที่ไม่ได้รับการอนุมัติออกบัตรแทนก่อนวันงาน หรือ ลูกค้าที่ซื้อบัตรจากช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ Event Pop ไม่ว่ากรณีใดๆ

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา