เงื่อนไขและนโยบายของ Refund Protect


นโยบายประกันภัย Refund Protect คือการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมที่สามารถเลือกรับได้เพื่อเพิ่มขยายข้อข้อกำหนดและนโยบายการซื้อขายแลกเปลี่ยน อาทิ สิทธิ์ในการรับเงินคืนหากคุณไม่สามารถเข้าร่วมอีเว้นท์ที่ทำการจองภายใต้สถานการณ์ดังที่ระบุไว้

ในกรณีที่มีการคืนเงินในอีเว้นท์ เอกสารการคืนเงินและการชำระเงินทั้งหมดจะอยู่ในความดูแลของ Refund Protect ในฐานะตัวแทนและผู้จัดการในส่วนเพิ่มขยายข้อกำหนดและนโยบายการคืนเงิน โดยจะดำเนินงานทั้งหมดภายในนามของเรา ภายในเอกสารคืนเงินทั้งหมด

คุณสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการขอคืนเงินกับทาง Refund Protect ได้ที่นี่
เงื่อนไขและข้อกำหนดของ Refund Protect เวอร์ชั่นภาษาไทย
เงื่อนไขและข้อกำหนดของ Refund Protect เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา