Q&A Wiz Khalifa Live in Bangkok 2019

Hero webคำถามที่พบบ่อย

Q: งานจัดวันที่เท่าไหร่ ที่ไหน
A: ในวันที่ 11 กันยายน 2019 เวลา17:00 - 22:30 น. ที่ GMM LIVE HOUSE @CENTRAL WORLD ชั้น 8

Q: When and where is the event held?
A: On 11 September 2019, 5pm - 10.30pm. At GMM LIVE HOUSE @CENTRAL WORLD, 8 floor.

Q: เริ่มขายบัตรวันที่เท่าไหร่? 
A: เปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 22  มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สามารถซื้อบัตรได้ทาง https://www.eventpop.me/e/5980-wizkhalifabkk

Q: When ticket start selling?
A: Tickets are officially sale on Saturday 22 June from 10am onwards. Tickets can be purchased via https://www.eventpop.me/e/5980-wizkhalifabkk

Q: จำกัดอายุผู้เข้าร่วมงานหรือไม่?
A: งานนี้ผู้เข้าร่วมงานต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยนับจากวันเดือนปีเกิดจะต้องครบ 20 ปีเท่านั้น ไม่มีอนุโลม และไม่สามารถให้ผู้ปกครองพาเข้างานได้

Q: Is there age limit to join the event?
A: The minimum age is 20 years and must be 20 years on the day of event. No adults companion is allowed.

Q: การซื้อบัตรต้องสมัครสมาชิกหรือไม่? 

A: ลูกค้าที่จะซื้อบัตรทุกท่านต้องสมัครสมาชิกกับทาง Eventpop และอีเมลที่ใช้สมัครควรเป็นอีเมลที่ใช้อยู่ปัจจุบัน หากสมัครผ่าน facebook ระบบจะดึงอีเมลที่คุณสมัคร facebook เป็นอีเมลในการส่งข้อมูล เพราะจะมีการส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อไปตามอีเมลที่คุณกรอกหลังชำระเงินสำเร็จ และให้ทุกท่านเช็คชื่อ-นามสกุล ผู้ซื้อใน My profile ให้ตรงตามบัตรประชาชน เพราะระบบจะนำข้อมูลไปใช้ในรายการคำสั่งซื้อ และมีผลต่อการยืนยันการสั่งซื้อและรับบัตร (ดูวิธีสมัครสมาชิกได้ที่ http://bit.ly/2H0tvx2) หากข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ถูกต้องท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่เมนู My Profile โดยทำตามขั้นตอนในลิงก์นี้ http://bit.ly/2SAhk2S

Q: Do I have to sign up for membership?
A: Every customer who wants to buy a ticket must subscribe to Eventpop and the email used for the application should be the current email. If sign up via facebook, the system will retrieve the email that you subscribe to facebook as an email to send information because the order confirmationwill be sent according to the email you entered after the payment is successful. Please check the name-surname of the ticket buyer in My profile to match with the ID card because the system will retrieve the information to use in the order and affect to the order confirmation and to receive the ticket. (See how to sign up at http://bit.ly/2H0tvx2) If your personal information is incorrect, you can edit the information in My Profile menu by following the steps in this link http://bit.ly/2SAhk2S

Q: สามารถซื้อบัตรด้วยอุปกรณ์ใดได้บ้าง?
A: 1) สมาร์ทโฟน / แท๊บเลต ให้ลูกค้าดาวน์โหลด Application ของ Eventpop (ดาวน์โหลดฟรี)
 Android https://play.google.com/store/apps/details?id=me.eventpop.droid
ios https://itunes.apple.com/th/app/event-pop/id1044159027?mt=8
2) คอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค แนะนำให้ใช้ Browser google chrome 

Q: Which are device equipment to purchase the ticket?
A: 1) Smartphone / tablet. Customers can download Eventpop application (free download).
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=me.eventpop.droid
ios https://itunes.apple.com/th/app/event-pop/id1044159027?mt=8
2) Computer / notebook. Recommended to using Browser Google Chrome.

Q: ในแต่ละครั้งซื้อบัตรได้กี่ใบ?
A: 1 user ซื้อบัตรได้ครั้งละ 4 ใบ ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องเข้าคิวใหม่

Q: How many tickets can be purchased in each order? 
A: 1 user can buy 4 tickets at a time. No limited the number of times, but must re-queue.

Q: Refund Protect คืออะไร?  
A: Refund Protect คือ การประกันภัยจากบริษัท Refund Protect ที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยไม่สามารถร่วมงานอีเว้นท์ที่คุณซื้อบัตรได้ ภายใต้สถานการณ์ที่ครอบคลุมในประกันฉบับนี้ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถขอเงินค่าบัตรคืนกับทาง Refund Protect ได้สูงสุด 100% (สามารถอ่านเงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2VrB4He)

Q: What is Refund Protect?
A: Refund Protect is insurance from Refund Protect that provides protection to the insurer (Buyer). If the insurer cannot participate in the event that you purchased the ticket under the circumstances covered in this insurance, The insurer can request a refund of the ticket with Refund Protect up to 100%.(Can read more about terms and policies at http://bit.ly/2VrB4He)

Q: หากไม่เอา Refund Protect ต้องทำอย่างไร?
A: ตอนที่ท่านอยู่หน้าทำรายการสั่งซื้อ สามารถเลือก "No/ไม่" เพื่อไม่รับ Refund Protect ได้ แต่ถ้าหากไม่เลือกจะไม่สามารถทำรายการสั่งซื้อต่อได้

Q: What to do if I don't want Refund Protect?
A:When you are at the order page, you can choose "No" to not receive Refund Protect. If you do not choose, you won't be able to continue order.

Q: หากเลือก Refund Protect ไว้แล้วจะขอยกเลิกและขอเงินคืนทีหลังได้หรือไม่?
A: หากท่านเลือกรับ Refund Protect แล้วจะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอเงินคืนได้ หากท่านไม่ต้องการ Refund Protect เราแนะนำให้กด "No/ไม่. ก่อนยืนยันการทำรายการ  

Q: If I choose Refund Protect, can I cancel and request a refund later?
A: If you choose to receive Refund Protect, you won't be able to request for cancellation or refund. If you don't need Refund Protect, we recommend to click "No" before confirming the transaction.

Q: หากต้องการซื้อ Refund Protect ทีหลังได้หรือไม่?
A: การซื้อ Refund Protect จะต้องเลือกตอนที่ทำรายการสั่งซื้อเท่านั้น ไม่สามารถซื้อย้อนหลังได้

Q: Can I buy Refund Protect later?
A: Buying Refund Protect must only be selected when purchasing order. Can not buy later.

Q: การชำระเงิน มีกี่ช่องทาง?
A: วิธีการชำระเงินมีดังนี้ 
1)   ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต (มีค่าธรรมเนียม) การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต จะมีค่าธรรมเนียมชำระเงินผ่านบัตร
สำหรับบัตรเครดิตสามารถชำระได้ทั้ง VISA, MASTER CARD, JCB สำหรับบัตรเดบิต ชำระได้ผ่านบัตรของธนาคารกรุงเทพ, กรุงไทย, กรุงศรี, กสิกร, ไทยพาณิชย์ และ Wecard 

ท่านสามารถศึกษาวิธีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ได้ที่ลิงก์นี้ http://bit.ly/2Vpa8Im

2)   ชำระผ่านบิล จะมีค่าธรรมเนียมสร้างบิล (มีค่าธรรมเนียม)ท่านจะได้รับบิลที่มีบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดทางอีเมล หรือดาวน์โหลดจากในเว็บ สามารถจ่ายผ่าน mobile banking และ จุดบริการที่แสดงบนบิลเท่านั้น และจะต้องชำระเงินภายใน 4 ชั่วโมง หากหมดเวลารายการคำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก 

ท่านสามารถศึกษาวิธีชำระเงินผ่านบิล ได้ที่ลิงก์นี้ http://bit.ly/2VmUi0K

Q: How many payment channels?
A: Payment methods are as follows.
1) Payment via credit / debit card (With fees) Credit / debit card payments. There will be a payment fee for the credit card. Payment can be made either VISA, MASTER CARD, JCB. For debit cards, payment can be made via Bangkok Bank card, Krung Thai, Krungsri, Kasikorn, Siam Commercial Bank and Wecard.

You can learn how to pay via credit / debit card at this link http://bit.ly/2Vpa8Im

2) Bill payment will have a fee for bill creation (With fees). You will receive a bill with a barcode and QR code via email or download from the website. You can pay via mobile banking and service points displayed on the bill only and must pay within 4 hours. If the time expires, the order will be canceled.

You can learn how to pay via Bill Payment at this link. http://bit.ly/2VmUi0K

Q: ค่าบัตร รวมค่าบริการอื่นๆ แล้วหรือยัง?
A: ราคาบัตรรวม VAT และค่าบริการระบบแล้ว ลูกค้าจะต้องชำระเงินในส่วนของราคาบัตร + ค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามช่องทางการชำระเงินที่เลือก

Q: Is the ticket price includes other fees?
A: The ticket price includes VAT and system service fees. Customers must pay for ticket price + payment fee according to the payment method selected.

Q: บัตรงานนี้เป็นบัตรยืนหรือบัตรเลือกที่นั่ง? 
A: บัตรงานนี้เป็นบัตรยืน

Q: Is this ticket a standing or seating ticket?
A: This ticket is a standing ticket.

Q: งานนี้เป็นบัตรแบบไหน?
A: งานนี้เป็นบัตร E-Ticket สามารถแสดงบัตรผ่านมือถือใช้ สแกนเข้างานได้เลย

Q: What kind of ticket for this event?
A: This event is the E-Ticket. You can show the ticket via mobile phone to scan.


ตัวอย่างบัตร E-Ticket
Example for E-Ticket

Q: ต้องระบุชื่อบนบัตร E-Ticket ไหม?
A: งานนี้ไม่มีการระบุ ชื่อ - นามสกุล ลงบนบัตร E-Ticket สามารถกรอกชื่อบนบัตรซ้ำกันได้ 

Q: Do I have to specify the name on the E-Ticket?
A: This event does not specify the name-surname on the E-Ticket. You can fill in the name on tickets repeatedly.

Q: งานนี้รับบัตรอย่างไร?
A: ระบบจะส่ง E-Ticket ให้ทางอีเมลทันทีหลังจากชำระเงินแล้ว ให้คุณตรวจสอบอีเมล หากยังไม่ได้รับบัตร 
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินและดาวน์โหลด E-Ticket ได้ตามขั้นตอนดังนี้ http://bit.ly/31OpeGQ

Q: How to receive ticket for this event?
A: The system will send the E-Ticket via email immediately after payment successful. If the ticket has not been received, you can check the payment status and download the E-Ticket by following the step in this link. http://bit.ly/31OpeGQ

Q: ในวันงานแสดงหลักฐานอะไรเพื่อเข้าร่วมงาน?
A: ในวันงานให้ลูกค้าแสดงหลักฐาน ดังนี้ 
1.บัตร E-Ticket (จะ Print หรือ แสดงผ่านมือถือก็ได้) 
2.แสดงหลักฐานยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน / ใบขับขี่ / Passport ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ตัวจริง/สำเนา เพื่อแสดงอายุผู้เข้าร่วมงาน 

Q: What are evidences to show on the event date?
A: On the event, please show the following evidence: 
1. E-Ticket (can be printed or showed via mobile phone).
2. Show proof of identity (ID card / driver's license / Passport in the case of a foreigner) original / copy to show the age of the attendees.

Q: หากต้องการให้บุคคลอื่นเข้างานแทนต้องทำอย่างไร?
A: ลูกค้าสามารถให้บัตรกับคนที่ไปแทนนำไปแสดงที่หน้างานพร้อมหลักฐานยืนยันตัวตนได้เลย เนื่องจากงานนี้ทางผู้จัดงานไม่ตรวจชื่อบนบัตร แต่ E-Ticket สามารถใช้เข้างานได้เพียงครั้งเดียว โปรดตรวจสอบเลข Ref. ของบัตรอย่าให้ซ้ำกัน 

Q: What should I do if I want someone else to attend the event?
A: The customer can give the ticket to the person who will goes to the event instead with proof of identity. This event, the organizer does not check the name on the ticket, but the E-Ticket can be used only once. Please check the Ref. Number of the ticket. Do not duplicate.

Q: สถานที่จัดงานมีที่จอดรถหรือไม่ ค่าจอดรถเท่าไหร่?
A: สามารถจอดรถได้ที่ Central world โดยต้องมาแสตมป์บัตรจอดรถที่ Ticket office (จุดเดียวกับที่ฝากของ) ตั้งแต่ก่อนเริ่มงานก็ได้ ระยะเวลาในการจอดรถฟรี สามารถจอดได้ 12 ชั่วโมง
*** เงื่อนไข : ต้องแสดงหลักฐาน E-Ticket เพื่อแสตมป์บัตรจอดรถ  

Q: Does the venue have parking lots? How much is the parking fee?
A: You can park your car at Central world. You must stamp the parking card at the ticket office (the same point as the left luggage service) before event starts. Free parking period can be parked for 12 hours.
*** Conditions: Must show proof of E-Ticket to stamp the parking card.

Q: งานนี้มีที่ฝากของหน้างานหรือไม่?
A: มีจุดฝากของหน้างาน บริเวณ Ticket office 
*** เงื่อนไข : ไม่มีค่าบริการฝากของ แต่แนะนำว่าไม่ควรพกของมีค่า เนื่องจากทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ของหาย

Q: Is the the left luggage service in front of the event?
A: The left luggage service will be around Ticket office.

นโยบาย
- ในกรณีที่ท่านซื้อบัตรแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ยกเว้นแต่งานถูกยกเลิก เลื่อน หรือมีการซื้อ Refund Protect และกรณีของคุณอยู่ในความคุ้มครองของ Refund Protect เท่านั้น 

Policy
- If you have already purchased the ticket, you will not be able to refund in any case, except for the event being canceled, postponed or you have buy Refund Protect and your case is in Refund Protect coverage only.

ข้อควรระวัง 
- เนื่องจากบัตรงานนี้เป็นบัตร E-Ticket สามารถใช้สแกนเข้างานได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น จึงห้ามนำ E-Ticket โพสลง social media หรือแสดงในที่สาธารณะ อาจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีนำ E-Ticket ของท่านใช้เข้าร่วมงาน และจะทำให้ท่านไม่สามารถใช้บัตร E-Ticket ใบนั้นเข้าร่วมงานได้ ทางผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

Warning
- This is the E-Ticket, can be used to scan only once. Therefore, do not post the E-Ticket to social media or public. There may be the malefactor bring your E-Ticket to attend the event instead and you won't able to use this E-Ticket. The organizer will not responsible in all cases.


กฎข้อบังคับในการเข้าชมงา

Rules & Regulationsบทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา