K-MET Festival 2019 : เงื่อนไขการ Rebook ที่นั่ง เพื่อย้ายโซนหรืออัพเกรด

K-MET Festival 2019 : เงื่อนไขในการลงทะเบียนเพื่อย้ายโซนหรืออัพเกรด

1. ระบบจะเปิด Re-booking ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 62 เวลา 10.00 น. - 12 พฤศจิกายน 62 เวลา 23.59 น. 

2. สำหรับการ Re-Booking จะไม่มีการเปิดคิว ผู้ที่ลงทะเบียนแบบฟอร์มเพื่อขอย้ายโซนหรืออัพเกรดภายในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 62 สามารถใช้โค้ดของตัวเองลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

3. คุณสามารถดูโค้ดของตัวเองจากเลขคำสั่งซื้อ 7 ตัวท้ายต่อเครื่องหมาย "-" และต่อด้วยเบอร์โทร 4 ตัวท้ายของ user เช่น เลขคำสั่งซื้อ #010101-1234567 เบอร์โทร 0812340000 โค้ดของคุณจะเป็น 1234567-0000

4. ในกรณีที่เป็นการย้ายโซนที่ราคาเท่ากัน คุณสามารถเลือกที่นั่งหรือบัตรได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากในกรณีที่เป็นการอัพเกรดบัตร โค้ดที่ได้รับจะเป็นส่วนลดสำหรับซื้อบัตรอัพเกรด โดยเงินส่วนต่างค่าบัตรลูกค้าจะต้องเลือกจ่ายผ่านช่องทาง Bank Transfer เท่านั้น(ไม่มีค่าธรรมเนียม)** หากพบว่ามีการจ่ายผ่านช่องทาง Credit ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อและคืนเงินอัตโนมัติ

5. รายการคำสั่งซื้ออื่นๆ ที่ไม่ได้ทำการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอย้ายโซนหรืออัพเกรดภายในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 62 จะไม่สามารถนำโค้ดไปใช้ลงทะเบียนได้

6. โค้ดสำหรับ re-book สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น คุณจะต้องเลือกจำนวนบัตรให้ตรงตามจำนวนบัตรของรายการคำสั่งซื้อเดิม ไม่สามารถแยกทำรายการทีละหลายรายการได้

7. ในส่วนของการรับบัตร ตอนที่ทำรายการ Re-Booking จะมีให้เลือกเป็นรับบัตรที่หน้างานเพียงอย่างเดียว แต่ทางบริษัทฯ จะอ้างอิงจากรายการคำสั่งซื้อเดิมของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะปรับสถานะการรับบัตรในรายการคำสั่งซื้อใหม่ให้หลังจากที่ลูกค้าทำการ Re-Booking ภายใน 2-3 วัน 

สำหรับลูกค้าที่เลือกรับบัตรที่หน้างาน order confirmation ฉบับเดิมจะถูกยกเลิก และสามารถใช้เอกสารใหม่ในการรับบัตรเท่านั้น 

ส่วนลูกค้าที่เลือกจัดส่งตามที่อยู่ ข้อมูลการจัดส่่งของคุณจะถูกเพิ่มในรายการคำสั่งซื้อใหม่ตามระยะเวลาที่แจ้งข้างต้น

8. หากมีผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในเวลาที่กำหนด จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อ provide best seat ให้กับลูกค้า

9. ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ทุกโซนจะเปิดขายตามปกติ

10. สำหรับการลงทะเบียนนี้สามารถทำได้เฉพาะ user ที่มีรายการคำสั่งซื้ออครั้งก่อนเท่านั้น หากในกรณีที่มีการซื้อขายกันเองนอกระบบ จะถือว่าอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ


วิธีลงทะเบียนเพื่อย้ายโซนหรืออัพเกรด

  1. วิธีลงทะเบียนที่นั่งใหม่ ลูกค้าทุกท่านสามารถกรอกโค้ดของตัวเองในช่อง “Type Promotional Code / ใส่โปรโมชั่นโค้ด” และกด “Use Code / ใช้โค้ด” 
  2. เมื่อกรอกโค้ดที่ถูกต้อง ระบบจะแสดงโซนที่คุณสามารถเลือกได้ ให้คุณกดที่ “Choose zone and seat” และเลือกโซน โดยโซนที่สามารถเลือกได้จะถูกระบุไว้ตามประเภทบัตรของรายการคำสั่งซื้อเดิม

  3. หลังจากเลือกโซนแล้ว จะเป็นส่วนของการเลือกที่นั่ง โดยจะต้องเลือกจำนวนที่นั่งก่อน และเลือกตำแหน่งที่นั่งที่คุณต้องการ 
  4. หากคุณเลือกจำนวนที่นั่งไม่ตรงกับในรายการคำสั่งซื้อเดิม ระบบจะแจ้งเตือนว่าคุณสามารถเลือกที่นั่งได้กี่ใบ ดังรูป

  5. เมื่อเลือกที่นั่งเสร็จแล้ว ระบบจะพาไปที่หน้าทำรายการเหมือนขั้นตอนการซื้อปกติ (หากเป็นการอัพเกรดราคาที่แสดงจะเป็นส่วนต่างจากราคาบัตรเดิม) เมื่อเลื่อนลงมาจะเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกวิธีรับบัตร
  6. การเลือกวิธีรับบัตรจะมีให้เลือกเป็นรับบัตรที่หน้างานเพียงอย่างเดียว แต่ทางบริษัทฯ จะอ้างอิงจากรายการคำสั่งซื้อเดิมของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะปรับสถานะการรับบัตรในรายการคำสั่งซื้อใหม่ให้หลังจากที่ลูกค้าทำการ Re-Booking ภายใน 2-3 วัน 
  7. (ในกรณีอัพเกรด) จะพบกับส่วนของการชำระเงินแสดงขึ้นมาสองแบบ คุณจะต้องเลือกชำระเงินผ่านการโอนเงินธนาคารเท่านั้น จากนั้นให้ทำการยืนยันข้อมูลจึงจะพบเลขบัญชีสำหรับโอนเงิน และหน้าแจ้งโอนเงิน

  8. เมื่อยืนยันข้อมูล คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนที่นั่งใหม่ สำหรับการรับบัตรที่หน้างานให้ใช้เอกสารจากรายการใหม่ได้เลย 
  9. *รายการคำสั่งซื้อที่รอการจัดส่ง ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการผลิตบัตรจากโรงงาน หากรายการคำสั่งซื้อของคุณถึงรอบลงทะเบียนจัดส่งแล้วจะมีอีเมล และ sms แจ้งเตือนพร้อมเลขพัสดุส่งไปให้

K-MET Festival 2019 : Conditions for registering to change zones or upgrade.

1. The system will open re-booking on Sunday 10 November 62 at 10:00 - 12 November 62 at 23:59 

2. There is no queue for re-booking. Those register to request to changing zones or upgrade within 7-8 November 62 can use their code to register at 10:00 onwards. 

3. Your re-booking code is your order number (7 digits) followed by a hyphen (-) and last 4 digits of your phone number.
    e.g.     Order number:  #010101-1234567            
               Phone number: 0812340000   
               Your re-booking code will be 1234567-0000

4.In case of changing zone with same ticket price, you can choose seat or ticket without additional fee. In case of upgrade, the received code is discount code to use for upgrade the amount different must pay by Bank Transfer only (No payment fee). ** If found that paid by Credit Card, the organizer reserves the right to cancel the order and refund automatically.

5. Other order which didn't fill the request form within 7-8 November 62 will not be able to use the code to register.

6.Re-booking codes can only be applied once. You have to choose the right amount of tickets same with your old order. You are not able to make orders separately.

7. In receiving ticket method section, when making a Re-Booking transaction will only be pick up at the event only but the company will refer to the previous order of the customer. The company will adjust the status of the in the new order list after the customer re-booking within 2-3 days. 

For the customer who choose to pick up ticket at the event, the old Order Confirmation will be deleted and only new document can be used to pick up ticket.

For the customer who choose to receive by deliver, delivery information will be added to your new order according to the period specified above.

8. If there are customers who do not register in the allotted time, there will be a staff call back to provide the best seat to the customer.

9. All of seat in all zones will officially start selling at November 16, 2019.

10. The process of re-booking can be done only by the user of the old orders. Our company will not take responsibility for any ticket trading and purchasing outside the system.    


How to re-book your new seats

1. Fill in your re-booking code in the “Type Promotional” box. Then, click on “Apply”

=

2. If your code is correct, the system will display the zones that you can choose. Click on “Choose zone and seat” and choose the zone you want. Available zone depends on the zone of your old order.

3. After choosing the zone, it’s time to choose new seats. You have to choose the amount of tickets before selecting new seats.

*If the amount of tickets doesn’t match with the amount of tickets of your old order, the system will automatically notify the right amount of tickets you can choose.

4. After selecting new seats, the system will take you to the detail page. Scroll down and you will see shipping method section.

5. In receiving ticket method part, when making a Re-Booking transaction there will be only  pick up at the event only but the company will refer to the previous order of the customer. The company will adjust the status of the in the new order list after the customer re-booking within 2-3 days. 

6. (In case of upgrade ticket) There will be two forms of payment displayed. You must choose to pay via bank transfer only. Then click confirm the information, you will find the account number for money transfer and the page showing the money transfer 

7. When confirm information, you will receive your new seat registration email for pick up ticket at the event by using new docments.เมื่อยืนยันข้อมูล คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนที่นั่งใหม่ สำหรับการรับบัตรที่หน้างานให้ใช้เอกสารจากรายการใหม่ได้เลย 

*Physical tickets are now in the process of production. If your order is scheduled for shipping, an email and SMS notification with tracking number will be sent to you

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา