คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมงานอีเว้นท์ในช่วงเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (Suggestions for event attendees during COVID-19 situation)

เนื่องจากมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานการณ์ปัจจุบันได้เข้าสู่ภาวะแพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้ว หลังจากมีการลุกลามไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ทาง Eventpop ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของทุกท่าน เราขอแนะนำให้คุณติดตามคำแนะนำการเดินทางและคำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการระบาดของ COVID-19 จากรัฐบาล, กระทรวงสาธารณสุข, และองค์การอนามัยโลก โปรดป้องกันตัวเองในขณะที่เดินทางไปหรือเข้าร่วมงานอีเว้นท์

ในกรณีที่อีเว้นท์ถูกยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19  

ในกรณีที่ผู้จัดงานยกเลิกงาน ทางผู้จัดงานจะส่งอีเมลแจ้งและ/หรือประกาศผ่านทางโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน จากนั้นผู้จัดงานจะประสานงานกับ Eventpop เพื่อสรุปและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของอีเว้นท์ หลังจากนั้นผู้จัดงานจะประกาศข้อกำหนดเงื่อนไขการคืนเงินและขั้นตอนการคืนเงินในช่องทางโซเชียลมีเดียและอีเมลอีกครั้งโปรดทราบว่าจำนวนเงินคืนที่คุณจะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับผู้จัดงานและการตัดสินใจของผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด หากคุณไม่แน่ใจว่าอีเว้นท์ถูกยกเลิกหรือไม่ หรือต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้คุณติดตามข่าวสารล่าสุดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของผู้จัดงานหรือติดต่อผู้จัดงานโดยตรง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินในกรณีที่มีการยกเลิกการจัดงาน โปรดไปที่ https://bit.ly/33JtEQp

ในกรณีที่อีเว้นท์มีการเลื่อนการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

ในกรณีที่ผู้จัดงานมีประกาศเลื่อนการจัดงาน ทางผู้จัดจะส่งอีเมลแจ้งและ/หรือประกาศผ่านทางโซเชียลมีเดีย โปรดติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับวันที่กำหนดใหม่และการคืนเงิน (ถ้ามี) หรือรายละเอียดกิจกรรมจากผู้จัดงานโดยตรงผ่านทางอีเมลหรือช่องทางโซเชียลมีเดีย หากผู้จัดอนุญาตให้ท่านขอรับเงินคืนได้ ผู้จัดงานจะประกาศเงื่อนไขการคืนเงินเงื่อนไขให้ท่านทราบ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นเรื่องขอรับเงินคืน ผู้จัดงานจะประสานงานกับ Eventpop เพื่อสรุปและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของคำร้องขอรับเงินคืน หลังจากนั้น Eventpop จะเริ่มดำเนินการคืนเงินโปรดทราบว่าจำนวนเงินคืนที่คุณจะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับผู้จัดงานและการตัดสินใจของผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินในกรณีที่มีการเลื่อนการจัดงาน โปรดไปที่ http://bit.ly/37A4t3f

อีเว้นท์อื่นๆ ที่ยังคงมีการจัดงาน

ในกรณีที่ท่านประสงค์ขอรับเงินคืนในกรณีอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลื่อน/ยกเลิกงาน การขอเงินคืนจะอ้างอิงกับนโยบายการขอเงินคืน, เงื่อนไข และการตัดสินใจของทางผู้จัดงานเท่านั้น 

โดยเบื้องต้นให้คุณติดต่อ Customer Support และแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อ (#xxxxx-xxxxxxx) พร้อมสาเหตุการขอเงินคืน ทางเจ้าหน้าที่จะประสานงานกับผู้จัดงานเพื่อพิจารณาการขอเงินคืนของคุณ โดยถือว่าคำตัดสินจากทางผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีป้องกันและการรับมือกับ COVID-19

โปรดคอยติดตามคำแนะนำการเดินทางและคำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการระบาดของ COVID-19 จากรัฐบาล, กระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลก 


Due to the official announcement from the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020 regarding the current outbreak of the Coronavirus disease (COVID-19), the status of COVID-19 is changed from a 'public health emergency of international concern' to a pandemic. Eventpop continues closely to monitor the situation not only in Thailand but also around the world according to the official guidance from the Government, Health authorities, and the WHO to support your health and well-being. Your safety is our top priority. We strongly recommend you to carefully review travel guidance and health advisories about the COVID-19 outbreak from your local Government, Health authorities, and WHO in order to stay up-to-date. Please do not forget to take necessary precautions to protect yourself while traveling or attending events.

Cancelled events due to the Coronavirus (COVID-19) 

If an event is cancelled by the organizer, the organizer will announce the cancellation on their social media channels (e.g. Facebook page) and/or send a notification email to you. Then, the organizer will coordinate with Eventpop to conclude and review all information of the event. After that, the organizer will announce the Refund terms, conditions and process on their social media channels and/or email again. Please note that the refund amount you will receive depends on the organizer and the decision of the organizer is final.

If you are not sure whether the event will be cancelled or would like to get further information, we suggest you to stay tuned for the latest update on the social media channels of the organizer or directly contact them.

For more information about Refund in case of event cancellation, please visit http://bit.ly/335P0XV

Postponed events due to coronavirus

If an event is postponed by the organizer, the organizer will announce the postponement on  their social media channels (e.g. Facebook page) and/or send a notification email to you. Please directly stay up-to-date about rescheduled dates, refunds (if any), or event details from the organizer via email and/or social media channels. If the organizer allows you to request for refund, the organizer will announce the refund terms, conditions, and process again. After the refund period ends,  the organizer will coordinate with Eventpop to conclude and review all information of the refund orders. After that, Eventpop will start refunding the orders. Please note that the refund amount you will receive depends on the organizer and the decision of the organizer is final.

For more information about Refund in case of event postponement, please visit https://bit.ly/3bxJGzV

Ongoing events

If you would like to request for a refund even if the event is still ongoing, please contact Customer Support and give your Order no. (#xxxxx-xxxxxxx) with a refund reason to the staff so they can check and coordinate with the organizer. Please note that Refund request is related to the refund policy of the organizer only and the decision of the organizer is final.

Dealing with the Coronavirus (COVID-19)

Please follow the preventative measures recommended by the WHO, local authorities and public health agencies like the CDC.

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา