Q&A : The Standard Economic Forum

การสมัครสมาชิก

 • ลูกค้าที่จะซื้อบัตรทุกท่านต้องสมัครสมาชิกกับทาง Eventpop และอีเมลที่ใช้สมัครควรเป็นอีเมลที่ใช้อยู่ปัจจุบัน หากสมัครผ่าน facebook ระบบจะดึงอีเมลที่ท่านสมัคร facebook เป็นอีเมลในการส่งข้อมูล ให้ทุกท่านเช็คชื่อ-นามสกุล และอีเมลผู้ซื้อในเมนู My profile ให้ตรงกับบัตรประชาชน เพราะระบบจะมีการส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อไปตามอีเมลที่ท่านกรอกหลังชำระเงินสำเร็จ (ดูวิธีสมัครสมาชิกได้ที่ http://bit.ly/2H0tvx2

  หากข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ถูกต้องท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่เมนู My Profile โดยทำตามขั้นตอนในลิงก์นี้ http://bit.ly/2SAhk2S


วิธีซื้อบัตรงาน The Standard Economic Forum

คุณสามารถซื้อบัตรงาน The Standard Economic Forum ได้ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 9:00 น. ที่ลิงก์นี้  http://go.eventpop.me/thestandard-economic-forum

 • การเลือกประเภทบัตร สามารถเลือกบัตรและทำการสั่งซื้อได้ไม่จำกัด (ยกเว้นกรณีบัตรประเภทนั้นขายหมดชั่วคราว หรือ ขายหมดแล้ว)

งานนี้มีบัตร 3 รูปแบบ คือ

 1. Regular Ticket บัตรราคาปกติสำหรับทุกเพศทุกวัย แบ่งเป็นแบบ 1-Day Pass ราคา 1,500 บาท โดยคุณจะต้องเลือกวันที่เข้าร่วมงาน (29-30-31 พ.ค. 63) และแบบ 3-Day Pass ราคา 3,900 บาท สำหรับเข้าร่วมงานทั้งสามวันหรือวันไหนก็ได้ 
  *มีเงื่อนไขในการซื้อจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  *ราคาบัตรเป็นราคาที่รวม Vat 7% แล้วแต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมตามช่องทางชำระเงิน  เมื่อเลือกประเภทบัตรและจำนวนแล้วให้คุณกด  "ยืนยัน" เพื่อทำรายการ จากนั้นกรอกชื่อ เบอร์โทร อีเมล ของแต่ละคนห้ามซ้ำกัน เพราะเจ้าของบัตรจะมีสิทธิ์ในการเข้ารับชมไลฟ์เท่านั้น (1 อีเมล ต่อ 1 สิทธิ์การรับชม)

 2. Student Ticket บัตรราคาพิเศษ ลด 50% สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 23 ปี (จะต้องเกิดหลังวันที่ 29 พ.ค. 2540) แบ่งเป็นแบบ 1-Day Pass ราคา 750 บาท โดยคุณจะต้องเลือกวันที่เข้าร่วมงาน (29-30-31 พ.ค. 63) และแบบ 3-Days Pass ราคา 1,950 บาท สำหรับเข้าร่วมงานทั้งสามวันหรือวันไหนก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนบัตรสามารถกลับมาซื้อซ้ำได้เรื่อยๆ 
  2.1) ตัองมีสถานภาพเป็นนักเรียน หรือนิสิต/นักศึกษา ในปัจจุบัน โดยผู้ที่ซื้อบัตรจะต้องอัปโหลดรูปบัตรนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุบัตรเพื่อยืนยันสถานภาพด้วย
  2.2) อายุต้องไม่เกิน 23 ปี (จะต้องเกิดหลังวันที่ 29 พ.ค. 2540) 
  ผู้ที่จะใช้สิทธิ์นี้ได้ต้องมีคุณสมบัติทั้ง 2 ข้อ หากเรียนจบแล้ว อายุไม่เกิน 23 ปีใช้สิทธิ์นี้ไม่ได้
  ** หากมีการปลอมแปลงหลักฐานแสดงตน หรือแอบอ้างสิทธิ์ ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตร และไม่คืนเงินทุกกรณี


  เมื่อเลือกประเภทบัตรและจำนวนแล้วให้คุณกด "ยืนยัน" เพื่อทำรายการ จากนั้นกรอกชื่อ เบอร์โทร อีเมล ของแต่ละคนห้ามซ้ำกัน  เพราะเจ้าของบัตรจะมีสิทธิ์ในการเข้ารับชมไลฟ์เท่านั้น (1 อีเมล ต่อ 1 สิทธิ์การรับชม) และอัพรูปบัตรนักเรียน นักศึกษา หรือบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันสถานภาพ
  *หากพบว่ามีการปลอมแปลงหลักฐานแสดงตน หรือแอบอ้างสิทธิ์ ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตร และไม่คืนเงินทุกกรณี 
   

 3. Package 3-Days Pass Ticket บัตรราคาพิเศษสำหรับบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน หรือผู้ที่ต้องการซื้อบัตร 3-Day Pass เป็นแพ็กเกจซื้อบัตร 20 ใบ แถม 5 ใบ ในราคา 78,000 บาท เนื่องจากเป็นการซื้อบัตรจำนวนหลายใบ เราแนะนำให้คุณเตรียมข้อมูลผู้เข้าร่วมงานให้เรียบร้อยก่อนทำรายการสั่งซื้อ  
  *มีเงื่อนไขในการซื้อคือจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  *
  ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการใบเสนอราคา สามารถติดต่อกับทางผู้จัดงานโดยตรงที่อีเมล account@thestandard.co 
  *ราคาบัตรเป็นราคาที่รวม Vat 7% แล้วแต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมตามช่องทางชำระเงิน


เมื่อเลือกประเภทบัตรและจำนวนแล้วให้คุณกด "ยืนยัน" เพื่อทำรายการ จากนั้นกรอกชื่อ เบอร์โทร อีเมล ของแต่ละคนห้ามซ้ำกัน  เพราะเจ้าของบัตรจะมีสิทธิ์ในการเข้ารับชมไลฟ์เท่านั้น (1 อีเมล ต่อ 1 สิทธิ์การรับชม) หรือในกรณีที่ท่านยังไม่ทราบข้อมูลผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด ทางเราแนะนำให้กรอกข้อมูลด้วยอีเมลกลาง และใช้ระบบโอนสิทธิ์การรับชมให้ผู้เข้าร่วมงานในภายหลัง 


การขอใบกำกับภาษี และ ขอหัก ณ ที่จ่าย

สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการขอใบกำกับภาษี สำหรับใบกำกับภาษีจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1.   ใบกำกับภาษีค่าบัตร ท่านสามารถขอใบกำกับภาษีฉบับเต็มได้ในระหว่างการทำรายการสั่งซื้อ โดยกดที่ปุ่ม "ต้องการขอใบกำกับภาษีและใบเสร็จ" จากนั้นกรอกข้อมูลและทำรายการต่อตามปกติ โดยท่านจะได้รับใบกำกับภาษีฉบับเต็มจัดส่งให้ทาง EMS ภายใน 7 วัน หลังทางฝ่ายบัญชีผู้จัดงานปิดรอบทุกวันที่ 12 ของเดือน

2.   ใบกำกับภาษีค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ท่านสามารถขอใบกำกับภาษีฉบับเต็มได้ในระหว่างการทำรายการสั่งซื้อ โดยกดที่ปุ่ม "ต้องการขอใบกำกับภาษีและใบเสร็จ", ขอใบกำกับภาษีหลังจากที่รายการสั่งซื้อปรับสถานะเป็น "ชำระเงินแล้ว" ที่หน้าขอบคุณ หรือใน My Wallet ภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดใบกำกับภาษีฉบับเต็มได้ทันทีที่เมนู My Wallet


การชำระเงิน

 • วิธีการชำระเงินมีดังนี้ 
  1)  ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต (มีค่าธรรมเนียม 3%) การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต สามารถชำระได้ทั้ง VISA, MASTER CARD, JCB สำหรับบัตรเดบิต ชำระได้ผ่านบัตรของธนาคารกรุงเทพ, กรุงไทย, กรุงศรี, กสิกร, ไทยพาณิชย์ และ Wecard  

  * การชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต จะต้องลงทะเบียน Verified by Visa, MasterCard SecureCode, JCB Secure ก่อนจึงจะสามารถใช้บัตรในการชำระเงินได้  

  หากท่านใช้บัตรเครดิต/เดบิต ที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียน Verified by Visa, MasterCard SecureCode, JCB Secure ก่อน เมื่อถึงขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัยของทางธนาคาร ระบบจะค้างอยู่ที่หน้าลงทะเบียนออนไลน์ของทางธนาคารและจะไม่สามารถย้อนกลับมาทำรายการใหม่ได้เมื่อหมดเวลารายการคำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก ในกรณีนี้จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์ไป เราแนะนำให้ท่านทำการลงทะเบียนบัตรเครดิต/เดบิต ของท่านก่อนนำมาใช้งาน  


  ท่านสามารถศึกษาวิธีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ได้ที่ลิงก์นี้ http://bit.ly/2Vpa8Im

  2)  ชำระผ่านบิล (มีค่าธรรมเนียมในการสร้างบิล 3.75% และค่าบริการที่จุดชำระเงิน ) ท่านจะได้รับบิลที่มีบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดทางอีเมล หรือดาวน์โหลดจากในเว็บ และนำบิลไปจ่ายที่จุดบริการต่างๆ ที่แสดงบนบิล หรือจ่ายเป็นค่าบริการผ่าน mobile banking ให้บริษัท 123 service เท่านั้น และจะต้องชำระเงินภายใน 4 ชั่วโมง หากหมดเวลารายการคำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก (กรณีจ่ายผ่าน mobile banking แนะนำให้เลือกจ่ายค่าบริการและสแกนบาร์โค้ด หากเลือกชื่อบริษัทให้เลือกเป็น 123 service)

  จุดบริการที่รองรับ : แฟมิลี่มาร์ท, บิ๊กซี, โลตัส, Pay@Post, JustPay, mPay Station, True Money Express, Cenpay, Central, B2S, Zen, Tops supermarket, Central Food Hall, Robinson

  ท่านสามารถศึกษาวิธีชำระเงินผ่านบิล ได้ที่ลิงก์นี้ http://bit.ly/2VmUi0K

  3)  ชำระเงินผ่าน K Plus  (มีค่าธรรมเนียม ดังนี้
  ค่าบัตรยอดรวม 0 - 1,500 บาท จะมีค่าธรรมเนียม 20 บาท
  ค่าบัตรยอดรวม 1,500.01 - 5,000 บาท จะมีค่าธรรมเนียม 50 บาท
  ค่าบัตรยอดรวม 5,000 บาทขึ้นไป จะมีค่าธรรมเนียม 100 บาท) ท่านจะต้องยืนยันการสั่งซื้อก่อน ระบบจึงจะส่ง notification เพื่อไปจ่ายเงินในแอพ K Plus ต่อ เมื่อชำระเงินเสร็จแล้วระบบจะตรวจสอบการชำระเงินให้อัตโนมัติ

  ท่านสามารถศึกษาวิธีชำระเงินผ่าน K Plus ได้ที่ลิงก์นี้  http://bit.ly/340YpiS

เงื่อนไขในการซื้อบัตร
1. เมื่อเลือกวิธีการชำระเงินและกดยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินได้ ต้องรอให้รายการคำสั่งซื้อหมดอายุก่อนจึงจะสามารถทำรายการสั่งซื้อใหม่ได้
2. หากทำการซื้อบัตรเรียบร้อย ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
3. สำหรับบัตรประเภท Student หากมีการปลอมแปลงหลักฐานแสดงตน หรือแอบอ้างสิทธิ์ ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตร และไม่คืนเงินทุกกรณี
4. ราคาดังกล่าวเป็นราคารวม VAT 7% แต่ยังไม่รวมค่าบริการต่างๆ+VAT 7% 


หลังจากชำระเงิน

เมื่อทำการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายการคำสั่งซื้อและบัตรของคุณจะถูกเก็บอยู่ในเมนู My Wallet คุณสามารถดูรายการคำสั่งซื้อและเข้ารับชม Live ณ วันงานที่คุณเลือก ในเมนู My Wallet > คำสั่งซื้อ (Order) > บัตร (Ticket)  หรือ ในอีเมลเจ้าของบัตร และกดที่ "เข้าร่วมชมไลฟ์" (กรณีซื้อให้บุคคลอื่น เจ้าของบัตรจะต้องสมัครสมาชิก หรือ ล็อคอินเว็บไซต์ด้วยบัญชีอีเมลของตัวเองเพื่อเข้าชม Live)

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา