วิธีการเตรียมตัวและขั้นตอนการรับชมงาน The Standard Economic Forum

การดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom

คุณสามารถเข้าชมไลฟ์ของงาน The Standard Economic Forum ผ่านโปรแกรม Zoom โดยคุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom ล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเข้าชมไลฟ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือตามช่องทางด้านล่างนี้

Windows / Mac https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

App store https://itunes.apple.com/us/app/id546505307

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้ว เราแนะนำให้คุณสมัครหรือล็อกอินเข้าสู่โปรแกรม Zoom ด้วยอีเมลเดียวกันกับอีเมลที่ปรากฎบนบัตรเข้าชมไลฟ์ (E-Ticket) เนื่องจากระบบจะตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าชมไลฟ์ หากข้อมูลไม่ตรงกัน คุณจะไม่สามารถเข้าชมไลฟ์ได้


การเข้ารับชมไลฟ์

หลังจากทำการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายการคำสั่งซื้อและบัตรของคุณ (E-Ticket) จะอยู่ในเมนู My Wallet บนหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Eventpop คุณสามารถดูรายการคำสั่งซื้อและเข้ารับชมไลฟ์ในวันงานที่คุณเลือกได้ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้

1. การเข้ารับชมไลฟ์ผ่านคอมพิวเตอร์

คุณสามารถเข้าไปที่หน้าเมนู My Wallet ได้โดยการกดที่ปุ่ม My Wallet ตรงมุมขวาบนและกดที่ปุ่ม " ดูบัตรทั้งหมด" ของรายการคำสั่งซื้องาน The Standard Economic Forum

จากนั้นกดที่บัตรของคุณ

ในกรณีที่ยังไม่ถึงเวลาเข้าร่วมชมไลฟ์ หน้าบัตรจะแสดงข้อมูลวันที่และเวลาเข้าร่วมชมไลฟ์

เมื่อถึงเวลาเริ่มไลฟ์แล้ว คุณสามารถ refresh หน้าจออีกครั้งและกดที่ปุ่ม  "เข้าร่วมชมไลฟ์" ได้เลย (กรณีที่คุณซื้อบัตรให้บุคคลอื่น เจ้าของบัตรจะต้องสมัครสมาชิก หรือ ล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ด้วยบัญชีอีเมลของตัวเองเพื่อเข้าชม Live เท่านั้น)

Remark: คุณสามารถเข้ามารอในห้องไลฟ์ได้ก่อนงานเริ่ม 2 ชั่วโมง จากนั้น  30 นาทีก่อนเริ่มงาน ระบบจะพาคุณเข้าไปอยู่ในห้อง “The Standard Economic Forum” โดยอัตโนมัติ 

หลังจากกดที่ปุ่มแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่าง pop-up คุณสามารถกดที่ปุ่ม "Open Zoom Meetings" เพื่อเปิดโปรแกรม Zoom และเข้าชมไลฟ์ได้เลย

จากนั้นระบบจะพาคุณเข้าไปอยู่ในห้อง “The Standard Economic Forum” และเตรียมพร้อมรับชมไลฟ์ได้ทันที

ตัวอย่างหน้าจอบนคอมพิวเตอร์


2. การเข้ารับชมไลฟ์ผ่านสมาร์ทโฟน

คุณสามารถเข้าไปที่หน้าเมนูวอลเล็ทในแอปพลิเคชัน Eventpop ได้โดยการกดที่ปุ่ม " วอลเล็ท"  ตรงกลางของแถบล่างจอ

จากนั้นกดที่เมนู "บัตร" และเลือก "ดูข้อมูลบัตร" ของงาน The Standard Economic Forum

ในกรณีที่ยังไม่ถึงเวลาเข้าร่วมชมไลฟ์ หน้าบัตรจะแสดงข้อมูลวันที่และเวลาเข้าร่วมชมไลฟ์

เมื่อถึงเวลาเริ่มไลฟ์แล้ว คุณสามารถ refresh หน้าจออีกครั้งและกดที่ปุ่ม " เข้าร่วมชมไลฟ์" ได้เลย (กรณีที่คุณซื้อบัตรให้บุคคลอื่น เจ้าของบัตรจะต้องสมัครสมาชิก หรือ ล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ด้วยบัญชีอีเมลของตัวเองเพื่อเข้าชม Live เท่านั้น)

หลังจากนั้น ระบบจะพาคุณไปที่หน้าเว็บไซต์ของ Zoom หากคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom บนมือถือ สามารถกดที่ "Download from App Store" เพื่อดาวน์โหลดแอปก่อนและเข้าห้องรับชม หรือหากคุณมีแอปอยู่แล้ว สามารถกดที่ "launch meeting" เพื่อเข้าชมไลฟ์ได้ทันที

ระบบจะพาคุณเข้าไปอยู่ในห้อง “The Standard Economic Forum” และเตรียมพร้อมรับชมไลฟ์ได้ทันที

ตัวอย่างหน้าจอบนมือถือ


3. การเข้ารับชมไลฟ์ผ่านอีเมล

คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนสำหรับเข้าชมไลฟ์ผ่านอีเมลที่กรอกตอนลงทะเบียนในบัตรแต่ละใบโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ผู้ที่ซื้อบัตรตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 พ.ค. 63 ก่อนเวลา 18:00 น.) จะได้รับอีเมลคำเชิญเข้าร่วมรับชมไลฟ์ ตามอีเมลที่ระบุบนบัตรแต่ละใบ โดยจะส่งให้ในช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. ก่อนวันงาน 1 วัน (กรณีบัตร 3-Day Pass) และในในเวลา 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มไลฟ์ (กรณีบัตร 1-Day Pass)  *สามารถเช็คอีเมลจากใน inbox หรือในบางกรณีอีเมลอาจถูกส่งเข้า junk mail, spam mail ของผู้เข้าร่วมงานตามอีเมลที่กรอกไว้ในบัตร
 2. ผู้ที่ซื้อบัตรวันที่ 28 พ.ค. 63 หลังเวลา 18:00 น. จะได้รับอีเมลคำเชิญเข้าร่วมรับชมไลฟ์ ในอีเมลที่ทำการซื้อบัตรมาภายในเวลา 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มไลฟ์  (สามารถเช็คอีเมลจากใน inbox หรือในบางกรณีอีเมลอาจถูกส่งเข้า junk mail, spam mail)

หลังจากกดที่ปุ่ม "เข้าร่วมชมไลฟ์" ในอีเมล ระบบจะพาคุณไปยังหน้า Zoom จะมีหน้าต่าง Pop up ปรากฎที่หน้าจอ  กดที่ปุ่ม "Open zoom.us" หรือ "Open" จากนั้นระบบจะพาคุณเข้าสู่หน้าเข้าชม หากกดเข้ามาก่อนเริ่มงาน 1 ชั่วโมง (เข้าก่อน 8:30 น.) คุณจะเจอหน้า waiting room แต่ถ้าเข้าหลัง 8:30 น.  ระบบจะพาคุณเข้าไปอยู่ในห้อง “The Standard Economic Forum” โดยอัตโนมัติ และเริ่มไลฟ์ตามเวลาที่กำหนด 

ตัวอย่างหน้าต่าง Pop up บนคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างหน้าต่าง Pop up บนมือถือ

จากนั้นระบบจะพาคุณเข้าไปอยู่ในห้อง “The Standard Economic Forum” และเตรียมพร้อมรับชมไลฟ์ได้ทันที

ตัวอย่างหน้าจอบนคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างหน้าจอบนมือถือ


การเข้ารับชมไลฟ์ก่อนเวลา

 • คุณสามารถเข้ามารอในห้องไลฟ์ได้ก่อนงานเริ่ม 2 ชั่วโมง หากกดเข้ามาก่อนเริ่มงาน 1 ชั่วโมง (เข้าก่อน 8:30 น.) คุณจะเจอหน้า waiting room แต่ถ้าเข้าหลัง 8:30 น. คุณจะเจอหน้าไลฟ์ทันที ระบบจะพาคุณเข้าไปอยู่ในห้อง “The Standard Economic Forum” โดยอัตโนมัติ และเริ่มไลฟ์ตามเวลาที่กำหนด 
 • กรณีที่คุณทำการเข้าร่วมชมไลฟ์ก่อนเวลา หน้าจอ Zoom จะแสดงข้อความดังภาพพร้อมบอกเวลาเริ่มไลฟ์

ตัวอย่างหน้าจอบนคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างหน้าจอบนมือถือ

เมื่อถืงเวลาไลฟ์ ระบบจะรีเฟรชหน้าจออัตโนมัติเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าไปอยู่ในห้อง “The Standard Economic Forum” และเตรียมพร้อมรับชมไลฟ์ได้ทันที

ตัวอย่างหน้าจอบนคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างหน้าจอบนมือถือ


คำแนะนำเพิ่มเติม

 • บัตรออนไลน์ 1 ใบสามารถใช้เข้าร่วมงานได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น (1 อีเมลต่อ 1 สิทธิ์การรับชม)
 • บัตรออนไลน์ 1 ใบสามารถใช้เข้าชมไลฟ์ได้เพียง 1 เครื่อง (ไม่สามารถดูพร้อมกันหลายเครื่องได้)
 • ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับรับชมไลฟ์ จะต้องกดออกจากห้อง (Leave Zoom) ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถกดเข้าร่วมชมไลฟ์ผ่านอุปกรณ์อื่นได้ แต่ต้องใช้ user และอีเมลเดิม
 • บัตรแต่ละใบสามารถใช้เข้าชมไลฟ์ได้ตามวันที่ระบุบนบัตรเท่านั้น ไม่สามารถรับชมย้อนหลังได้
 • คุณสามารถเข้า-ออกระหว่างการรับชมไลฟ์ได้ตลอดเวลาจนกว่าไลฟ์จะจบลง โดยสามารถที่กดปุ่ม "เข้าร่วมชมไลฟ์" ในหน้า My Wallet ทั้งในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Eventpop เพื่อเข้าร่วมรับชมไลฟ์ได้อีกครั้ง (กรณีที่คุณเข้า-ออกระหว่างการรับชมไลฟ์ คุณจะได้รับชมเนื้อหาปัจจุบันที่ไลฟ์อยู่เท่านั้น ไม่สามารถรับชมเนื้อหาต่อจากช่วงเวลาที่ออกได้)
 • ผู้เข้ารับชมไลฟ์จะต้องทำการ Sign Up หรือ Log In ในโปรแกรม Zoom ด้วยอีเมลที่ทำการซื้อบัตรมาเท่านั้น หากคุณทำการ Join Live Session ด้วยอีเมลที่ไม่ได้ใช้ในการซื้อบัตร ทางผู้จัดจะไม่อนุญาตให้ทำการเข้ารับชมไลฟ์ได้ในทุกกรณี
 • ในกรณีที่คุณซื้อบัตรไปแล้วแต่ไม่สามารถมาเข้าร่วมงานได้สามารถทำการโอนสิทธิ์อีเมลผู้ถือบัตรได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • ติดต่อ customer support ที่อีเมล pop@eventpop.me โดยระบุเลขคำสั่งซื้อ บัตรที่ต้องการโอนสิทธิ์ และข้อมูลผู้รับสิทธิ์ใหม่ (ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร อีเมล) ทางเจ้าหน้าที่จะโอนสิทธิ์บัตรและตอบกลับทางอีเมล
  • ขอสงวนสิทธิ์การโอนสิทธิ์บัตรเฉพาะบัตรที่ยังไม่มีการใช้งาน (ยังไม่เคยกดเข้าลิงก์จากทุกช่องทางเพื่อเข้าห้อง zoom) เท่านั้น
  • การโอนสิทธิ์สามารถยื่นคำขอได้ก่อนเที่ยงคืนของวันงาน ไม่สามารถขอโอนสิทธิ์ในวันงานได้
  • ในกรณีบัตร 3-Day Pass หากยังไม่มีการใช้งาน สามารถยื่นคำขอโอนสิทธิ์ได้หลังจบไลฟ์ จนถึงก่อนเที่ยงคืนของวันถัดไป
 • วิดีโอนี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของงาน The Standard Economic Forum เท่านั้น ทางผู้จัดสงวนลิขสิทธิ์มิให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น หากพบผู้กระทำการตามที่กล่าวมา ทางผู้จัดซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับและ/หรือมีบทลงโทษตามดุลยพินิจของผู้จัด

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา