วิธีการลบผลการวิ่ง

กรณีที่คุณส่งผลการวิ่งผิดหรือส่งผลการวิ่งซ้ำ คุณสามารถลบผลการวิ่งที่ผิดได้ผ่านทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

วิธีการลบผลการวิ่งทางเว็บไซต์

1. ไปที่หัวข้อ "บันทึกกิจกรรมของฉัน"

2. เลือกผลการวิ่งที่ต้องการลบ 

หมายเหตุ: คุณสามารถลบผลการวิ่งที่อยู่ในสถานะ "รอการตรวจสอบ" เท่านั้น 

3. กดที่ปุ่ม "แก้ไข" จากนั้นกดที่ "ลบผล" ระบบจะทำการลบผลการวิ่งของคุณ โดยสถานะผลการวิ่งจะเปลี่ยนเป็น "ยกเลิกการส่งผล


วิธีการลบผลการวิ่งทางแอปพลิเคชัน

1. ไปที่หัวข้อ "บันทึกกิจกรรมของฉัน"

2. เลือกผลการวิ่งที่ต้องการลบ 

หมายเหตุ: คุณสามารถลบผลการวิ่งที่อยู่ในสถานะ "รอการตรวจสอบ" เท่านั้น 

3. กดที่ปุ่มสามจุดมุมขวาบน จากนั้นกดที่ "ยกเลิกการส่งผล" และยืนยันการลบผลการวิ่ง ระบบจะทำการลบผลการวิ่งของคุณ โดยสถานะผลการวิ่งจะเปลี่ยนเป็น "ยกเลิกการส่งผล

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา