วิธีการจัดลำดับในการดึงข้อมูลของ Apple Health

ในกรณีที่คุณเชื่อมต่อ Application ของ Eventpop เข้ากับ Apple Health ระบบจะสามารถดึงผลวิ่ง, ผลแคลอรี่ หรือระยะก้าวผ่านแอป Health ได้อัตโนมัติในทุกๆ วัน โดยการดึงข้อมูลนั้นจะมีการเรียงลำดับข้อมูลจากแอป Health และแอปอื่นๆ ที่คุณเชื่อมต่อ เช่น แอปวิ่งต่างๆ คุณสามารถดูวิธีการจัดลำดับในการดึงข้อมูล Apple Health ดังนี้

หมายเหตุ: แอปพลิเคชัน Apple Health มีให้บริการในระบบปฏิบัติการ iOS เท่านั้น

วิธีจัดลำดับการนับระยะวิ่ง/เดินในแอปพลิเคชั่น Apple Health

1. เปิดแอป "สุขภาพ (Health)" จากนั้นเลือก "ระยะทางเดิน + วิ่ง" 

2. หน้าจอจะแสดงรายละเอียดของระยะทางเดิน + วิ่ง เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างและกดที่ "แหล่งข้อมูลและการเข้าถึง"

3. คุณจะพบกับหน้าแหล่งข้อมูลและการเข้าถึง ให้กดปุ่ม "แก้ไข"

4. เลื่อนแอปที่คุณต้องการให้ระบบดึงผลเป็นอันดับแรกให้อยู่ด้านบนสุด จากนั้นกดปุ่ม "เสร็จสิ้น" ระบบจะทำการบันทึกการเรียงลำดับการดึงข้อมูลวิ่งของคุณใหม่ และแสดงผลการวิ่งของคุณในวันถัดไป


วิธีจัดลำดับการนับจำนวนแคลอรี่ในแอปพลิเคชั่น Apple Health

1. เปิดแอป  "สุขภาพ (Health)" จากนั้นเลือก "พลังงานที่เคลื่อนไหว" 

2. หน้าจอจะแสดงรายละเอียดของพลังงานที่เคลื่อนไหว เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างและกดที่ "แหล่งข้อมูลและการเข้าถึง"

3. คุณจะพบกับหน้าแหล่งข้อมูลและการเข้าถึง ให้กดปุ่ม "แก้ไข"

4. เลื่อนแอปที่คุณต้องการให้ระบบดึงผลเป็นอันดับแรกให้อยู่ด้านบนสุด จากนั้นกดปุ่ม "เสร็จสิ้น" ระบบจะทำการบันทึกการเรียงลำดับการดึงข้อมูลแคลลอรี่ของคุณใหม่ และแสดงจำนวนแคลลอรี่ของคุณในวันถัดไป


วิธีจัดลำดับการนับจำนวนก้าวในแอปพลิเคชั่น Apple Health

1. เปิดแอป "สุขภาพ (Health)" จากนั้นเลือก "ก้าวเดิน" 

2. หน้าจอจะแสดงรายละเอียดของจำนวนก้าวเดิน เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างและกดที่ "แหล่งข้อมูลและการเข้าถึง"

3. คุณจะพบกับหน้าแหล่งข้อมูลและการเข้าถึง ให้กดปุ่ม "แก้ไข"

4. เลื่อนแอปที่คุณต้องการให้ระบบดึงผลเป็นอันดับแรกให้อยู่ด้านบนสุด จากนั้นกดปุ่ม "เสร็จสิ้น" ระบบจะทำการบันทึกการเรียงลำดับการดึงข้อมูลจำนวนก้าวของคุณใหม่ และแสดงจำนวนก้าวของคุณในวันถัดไป

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา