วิธีการจัดลำดับในการดึงข้อมูลของ Apple Health

ในกรณีที่คุณเชื่อมต่อ Application ของ Eventpop เข้ากับ Apple Health ระบบจะสามารถดึงผลวิ่ง, ผลแคลอรี่ หรือระยะก้าวผ่านแอป Health ได้อัตโนมัติในทุกๆ วัน โดยการดึงข้อมูลนั้นจะมีการเรียงลำดับข้อมูลจากแอป Health และแอปอื่นๆ ที่คุณเชื่อมต่อ เช่น แอปวิ่งต่างๆ คุณสามารถดูวิธีการจัดลำดับในการดึงข้อมูล Apple Health ดังนี้

หมายเหตุ แอปพลิเคชัน Apple Health มีให้บริการในระบบปฏิบัติการ iOS เท่านั้น

วิธีจัดลำดับการนับระยะวิ่ง/เดินในแอปพลิเคชั่น Apple Health

1. เปิดแอป "สุขภาพ (Health)" จากนั้นเลือก "ระยะทางเดิน + วิ่ง" 

2. หน้าจอจะแสดงรายละเอียดของระยะทางเดิน + วิ่ง เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างและกดที่ "แหล่งข้อมูลและการเข้าถึง"

3. คุณจะพบกับหน้าแหล่งข้อมูลและการเข้าถึง ให้กดปุ่ม "แก้ไข"

4. เลื่อนแอปที่คุณต้องการให้ระบบดึงผลเป็นอันดับแรกให้อยู่ด้านบนสุด จากนั้นกดปุ่ม "เสร็จสิ้น" ระบบจะทำการบันทึกการเรียงลำดับการดึงข้อมูลวิ่งของคุณใหม่ และแสดงผลการวิ่งของคุณในวันถัดไป


วิธีจัดลำดับการนับจำนวนแคลอรี่ในแอปพลิเคชั่น Apple Health

1. เปิดแอป  "สุขภาพ (Health)" จากนั้นเลือก "พลังงานที่เคลื่อนไหว" 

2. หน้าจอจะแสดงรายละเอียดของพลังงานที่เคลื่อนไหว เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างและกดที่ "แหล่งข้อมูลและการเข้าถึง"

3. คุณจะพบกับหน้าแหล่งข้อมูลและการเข้าถึง ให้กดปุ่ม "แก้ไข"

4. เลื่อนแอปที่คุณต้องการให้ระบบดึงผลเป็นอันดับแรกให้อยู่ด้านบนสุด จากนั้นกดปุ่ม "เสร็จสิ้น" ระบบจะทำการบันทึกการเรียงลำดับการดึงข้อมูลแคลลอรี่ของคุณใหม่ และแสดงจำนวนแคลลอรี่ของคุณในวันถัดไป


วิธีจัดลำดับการนับจำนวนก้าวในแอปพลิเคชั่น Apple Health

1. เปิดแอป "สุขภาพ (Health)" จากนั้นเลือก "ก้าวเดิน" 

2. หน้าจอจะแสดงรายละเอียดของจำนวนก้าวเดิน เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างและกดที่ "แหล่งข้อมูลและการเข้าถึง"

3. คุณจะพบกับหน้าแหล่งข้อมูลและการเข้าถึง ให้กดปุ่ม "แก้ไข"

4. เลื่อนแอปที่คุณต้องการให้ระบบดึงผลเป็นอันดับแรกให้อยู่ด้านบนสุด จากนั้นกดปุ่ม "เสร็จสิ้น" ระบบจะทำการบันทึกการเรียงลำดับการดึงข้อมูลจำนวนก้าวของคุณใหม่ และแสดงจำนวนก้าวของคุณในวันถัดไป

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา