วิธีส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Intouch จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัชปีที่ 15

สำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Intouch จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัชปีที่ 15 คุณสามารถส่งผลงานได้ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้

การส่งผลงานออนไลน์

เมื่อคุณเข้าที่หน้าเว็บโครงการ ให้สังเกตที่มุมขวาบนให้กดปุ่ม  "สมัครเข้าร่วมโครงการ" และทำตามขั้นตอนดังนี้

1. การสมัครจะใช้เบอร์โทรศัพท์เป็นข้อมูลลงทะเบียนของคุณ ให้คุณกรอกเบอร์โทรศัพท์และกด  "ดำเนินการต่อ" เพื่อรับรหัสยืนยันตัวตน 

2. คุณจะเจอหน้ายืนยันรหัส ระบบจะส่งรหัสยืนยัน OTP ไปทาง sms ที่โทรศัพท์ของคุณ ให้คุณนำรหัส OTP 6 หลักมากรอกและกด  "ยืนยัน OTP" 

หากคุณไม่ได้รับรหัส OTP แนะนำให้กด "ส่งใหม่อีกครั้ง" หรือลองเช็คเบอร์โทรที่กรอกอีกครั้ง

3. เข้ามาที่หน้าส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ และกด  "สมัครเข้าประกวด"

คุณจะมาหน้าการส่งผลงาน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ข้อมูลผู้สมัคร, ผลงาน, แนบเอกสารให้ความยินยอมโดยผู้ปกครอง, แบบสอบถาม และ ยอมรับรายละเอียดโครงการและเงื่อนไขการประกวด  

คุณสามารถกรอกข้อมูลเพียงบางส่วน และกลับมากรอกข้อมูลอื่นๆ ในภายหลังได้ และเมื่อกรอกข้อมูลครบทุกส่วนแล้วจึงจะสามารถส่งข้อมูลการสมัครได้

4. กดปุ่ม "กรอกข้อมูลผู้สมัคร" กรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยจะมีข้อมูลส่วนตัว, ที่อยู่, ข้อมูลการศึกษา จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "บันทึก" 

หากผู้สมัครศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาโปรดกรอกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)

5. กดปุ่ม "อัพโหลดผลงาน" เลือกหัวข้อที่ต้องการส่งภาพประกวด กรอกรายละเอียดข้อมูลของภาพและอัปโหลดรูปภาพประกวด จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "บันทึก" 

หมายเหตุ - หากผู้สมัครศึกษาอยู่่ในระดับชั้นมัธยมปลาย - อุดมศึกษาจะต้องถ่ายคลิปวีดีโอแนะนำผลงานด้วย
หมายเหตุ - หากผู้สมัครอายุน้อยกว่า 20 ปี จะต้องส่งหนังสือให้ความยินยอมโดยผู้ปกครองด้วยหากผู้สมัครอายุน้อยกว่า 20 ปี จะต้องส่งหนังสือให้ความยินยอมโดยผู้ปกครองด้วย กดปุ่ม  “อัพโหลดเอกสาร” 

6. กดปุ่ม "ตอบแบบสอบถาม" และทำแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "บันทึก"

7. เมื่อคุณกรอกข้อมูลทั้ง 4 ส่วนเสร็จแล้ว ข้อมูลส่วนสุดท้ายจะแสดงออกมา เป็นรายละเอียดโครงการและเงื่อนไขการประกวด เราแนะนำให้คุณอ่านให้ละเอียด จากนั้นกดติ๊กเพื่อยอมรับข้อตกลงและกดปุ่ม "บันทึก"

8. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อความเรียบร้อย หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม  "ส่งข้อมูล" 

9. หน้าจอจะถามอีกครั้ง ให้คุณกดปุ่ม "ยืนยันการส่ง" การส่งผลงานก็จะเสร็จเรียบร้อย และทางทีมงานจะตรวจสอบเอกสารต่างๆ และยืนยันการส่งผลงานของคุณ

หมายเหตุ - หากคุณกดปุ่ม "ยืนยันการส่ง" แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดยืนยัน

10. ส่งผลงานตัวจริงของคุณให้กับทาง Intouch ภายในเวลาที่กำหนด โดยสามารถส่งผ่านไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง ดังนี้

 • ส่งผ่านไปรษณีย์
  ระบุชื่อโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15” และจ่าหน้าซองถึง
  บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด อาคารทัศนียา ชั้นที่ 1 เลขที่ 625 ซ.รามคำแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • ส่งด้วยตนเองที่
  บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด อาคารทัศนียา ชั้นที่ 1 เลขที่ 625 ซ.รามคำแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 10.00-17.00 น. (สามารถโทรนัดหมายก่อนส่งผลงานที่เบอร์ 082-796-1670)

หรือ

 • บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-17.00 น. (สามารถโทรนัดหมายก่อนส่งผลงานที่เบอร์ 02-118-6953)


การส่งผลงานผ่านไปรษณีย์

หากคุณต้องการส่งผลงานผ่านไปรษณีย์สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.intouchstation.com โดยมีเอกสารที่ต้องส่งมาพร้อมกับผลงานตัวจริง ดังนี้

 • ใบสมัคร
 • วรรณกรรมที่เลือก โดยคัดลอกเฉพาะตอนที่นำมาวาดเป็นภาพ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เอ4
 • ความประทับใจและข้อคิดที่ได้จากการอ่าน ความยาวไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด และไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เอ4
 • หนังสือให้ความยินยอมโดยผู้ปกครอง (สำหรับผู้สมัครที่อายุน้อยกว่า 20 ปี)
 • แบบสอบถาม
 • ผู้สมัครระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา ให้ส่งไฟล์ VDO Clip ตามเงื่อนไขการประกวด ที่ www.facebook.com/intouchstation หรือ Line ID : Jintanakarn.intouch

ระบุชื่อโครงการ  “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15” และจ่าหน้าซองถึง
บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด อาคารทัศนียา ชั้นที่ 1 เลขที่ 625 ซ.รามคำแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ


การส่งผลงานด้วยตนเอง

ระบุชื่อโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15” และนำส่งผลงานด้วยตนเองที่
บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด อาคารทัศนียา ชั้นที่ 1 เลขที่ 625 ซ.รามคำแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 10.00-17.00 น. (สามารถโทรนัดหมายก่อนส่งผลงานที่เบอร์ 082-796-1670)

หรือ

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-17.00 น. (สามารถโทรนัดหมายก่อนส่งผลงานที่เบอร์ 02-118-6953)

ผู้สมัครระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา ให้ส่งไฟล์ VDO Clip ตามเงื่อนไขการประกวด ที่ www.facebook.com/intouchstation หรือ Line ID : Jintanakarn.intouch
บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา