วิธีการส่งจำนวนก้าว

ในกิจกรรมการออกกำลังกายโดยการส่งผลนับก้าว ลูกค้าสามารถส่งผลได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีการส่งจำนวนก้าวทางแอปพลิเคชัน

1. เลือกเมนู "วอลเล็ท" 

2. เลือกเมนู "วิ่งและออกกำลังกาย"

3. เลือกกิจกรรมแข่งขันของคุณ จากนั้นกด "ส่งผล"

4. เลือก "อัพโหลดรูปภาพ"

5. กด "เพิ่มรูปภาพ" เพื่อเลือกรูปภาพที่จะส่งผล เมื่อเลือกรูปภาพเรียบร้อย กด "อัพโหลด" เพื่อทำการอัพโหลดรูปภาพ

6. กรอกข้อมูลจำนวนก้าว เวลาที่ใช้ในการออกกำลังกาย วันที่ในการออกกำลังกาย เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย กด "ส่งผล" เพื่อดำเนินการส่งผลในระบบ  


วิธีการส่งจำนวนก้าวทางเว็บไซต์

1. กดรูปโปรไฟล์

2. เลือกเมนู "วิ่งและออกกำลังกาย"

3. เลือกกิจกรรมแข่งขันของคุณ จากนั้นกด "ดูโปรไฟล์การแข่งขันของฉัน"

4. เลือก "ส่งผล"

5. กด "เพิ่มรูปภาพ" เพื่อเลือกรูปภาพที่จะส่งผล เมื่อเลือกรูปภาพเรียบร้อย กด "อัพโหลด" เพื่อทำการอัพโหลดรูปภาพ

6. กรอกข้อมูลจำนวนก้าว เวลาที่ใช้ในการออกกำลังกาย วันที่ในการออกกำลังกาย เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย กด "ส่งผล" เพื่อดำเนินการส่งผลในระบบ  

หมายเหตุ: 

1. เราแนะนำให้คุณบันทึกผลจากแอปพลิเคชั่นที่แนะนำ

2. ระยะเวลาในการอัพโหลดขึ้นอยู่กับขนาดของภาพและความเร็วอินเตอร์เน็ตของแต่ละเครื่องหลังจากที่การส่งผลวิ่งสำเร็จแล้ว ระบบจะแสดงบันทึกจำนวนก้าวที่คุณส่ง พร้อมสถานะ "รอการตรวจสอบ" จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันผลของคุณอีกครั้ง หากตรวจสอบเรียบร้อย สถานะจะเปลี่ยนเป็น "ผ่านการตรวจสอบแล้ว"


บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา