วิธีการรับชมไลฟ์ของ Online Event ผ่าน Zoom ทางแท็บเล็ต/มือถือ

คำแนะนำเพิ่มเติม

  • บัตรออนไลน์ 1 ใบสามารถใช้เข้าร่วมงานได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น (1 อีเมลต่อ 1 สิทธิ์การรับชม)
  • บัตรออนไลน์ 1 ใบสามารถใช้เข้าชมไลฟ์ได้เพียง 1 เครื่อง (ไม่สามารถดูพร้อมกันหลายเครื่องได้)
  • ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับรับชมไลฟ์ จะต้องกดออกจากห้อง (Leave Zoom) ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถกดเข้าร่วมชมไลฟ์ผ่านอุปกรณ์อื่นได้
  • คุณสามารถเข้า-ออกระหว่างการรับชมไลฟ์ได้ตลอดเวลาจนกว่าไลฟ์จะจบลง โดยสามารถที่กดปุ่ม "Join Meeting"/ "Join Live Session" จากอีเมลของคุณ เพื่อเข้าร่วมรับชมไลฟ์ได้อีกครั้ง (กรณีที่คุณเข้า-ออกระหว่างการรับชมไลฟ์ คุณจะได้รับชมเนื้อหาปัจจุบันที่ไลฟ์อยู่เท่านั้น ไม่สามารถรับชมเนื้อหาต่อจากช่วงเวลาที่ออกได้)
  • เนื่องจากการรับชมผ่าน Zoom ผู้จัดงานจะต้อง import อีเมลผู้เข้าชมไว้ในห้องก่อนโดยใช้อีเมลที่ลูกค้ากรอกตอนลงทะเบียนซื้อบัตร ผู้เข้ารับชมไลฟ์จะต้องทำการ Sign Up หรือ Log In ในโปรแกรม Zoom ด้วยอีเมลที่ทำการซื้อบัตรมาเท่านั้น หากอีเมลที่ Log in ในโปรแกรม Zoom ไม่ตรงกันจะไม่สามารถเข้ารับชมได้

เตรียมความพร้อมก่อนรับชมไลฟ์ของ Online Event ผ่าน Zoom

วิธีการเข้ารับชมไลฟ์ของ Online Event ผ่าน Zoom ทางอีเมลในแท็บเล็ต/มือถือ


วิธีการเข้ารับชมไลฟ์ของ Online Event ผ่าน Zoom ทางแอป Eventpop ในแท็บเล็ต/มือถือ


วิธีการเข้ารับชมไลฟ์ของ Online Event ทางเว็บไซต์ Eventpop

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา