ศูนย์ช่วยเหลือลูกค้า | Eventpop

การจัดการบัญชีและการตั้งค่า

การตั้งค่าเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

3 บทความ

การสมัครสมาชิก

4 บทความ

การเข้าสู่ระบบ

3 บทความ

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

7 บทความ

การซื้อบัตร / ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน / ใบกำกับภาษี

การซื้อบัตร / ลงทะเบียนเข้างานอีเวนต์

15 บทความ

การซื้อบัตร / ลงทะเบียนงานอีเวนต์ออนไลน์

2 บทความ

การลงทะเบียนสำหรับงานที่รับบัตรฟรี

2 บทความ

การกรอกใบสมัคร Application Form

3 บทความ

วิธีดำเนินการสั่งซื้อต่อ ในกรณีที่ทำรายการสั่งซื้อค้างในระบบ

1 บทความ

การขอใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีและการขอหักภาษี ณ ที่จ่าย

5 บทความ

ช่องทางการชำระเงิน

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต / เดบิต

4 บทความ

การชำระเงินผ่านบิล

3 บทความ

การชำระเงินผ่าน K Plus

1 บทความ

การชำระเงินผ่าน QR Promptpay

1 บทความ

การชำระเงินผ่านการโอนเงินบัญชีธนาคาร

2 บทความ

การชำระเงินผ่าน Alipay

1 บทความ

การชำระเงินผ่าน WeChat Pay

1 บทความ

การชำระเงินผ่านการผ่อนชำระบัตรเครดิต

1 บทความ

บัตรเข้างาน

การดาวน์โหลดบัตร E-Ticket

5 บทความ

การรับบัตรเองที่หน้างาน

4 บทความ

การรับบัตรแบบจัดส่งตามที่อยู่

3 บทความ

ข้อมูลของงาน

การสอบถามข้อมูลของงาน

5 บทความ

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับชมอีเวนต์ผ่าน Pop Live

2 บทความ

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับชมอีเวนต์ผ่าน Zoom

9 บทความ

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวในวันงาน

3 บทความ

บริการเสริม Refundable Tickets

Refundable Tickets คืออะไร

3 บทความ

วิธีขอเงินคืนกับทาง Refundable Tickets

1 บทความ

นโยบายต่างๆ ของบริษัท

นโยบายการจัดส่งบัตร

1 บทความ

นโยบายการคืนเงิน

7 บทความ

ช่องทางการติดต่อ Customer Support

ช่องทางการติดต่อ Customer Support

1 บทความ