คำถามหรือปัญหาที่พบบ่อยในการรับบัตรแข็ง/ริสแบนด์ ที่หน้างาน

หากไม่ได้นำเอกสารยืนยันมาจะแลกบัตรได้หรือไม่?

โดยปกติแล้วนโยบายการรับบัตรแบบรับที่หน้างาน ผู้ซื้อจะต้องนำเอกสารตามที่ผู้จัดงานแจ้งไว้มาแสดงให้ครบถ้วน หากขาดเอกสารอย่างใดอย่างนึง ทางผู้จัดงานมีสิทธิ์ปฏิเสธการรับบัตรของลูกค้าได้ตามเงื่อนไขที่ทางผู้จัดงานกำหนดไว้ เราแนะนำให้คุณเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการรับเอง หรือ การรับแทน โปรดศึกษาวิธีการรับบัตรตามช่องทางประชาสัมพันธ์ของผู้จัดงานอีเว้นท์ที่คุณซื้อบัตรหรือลงทะเบียน


หากบัตรแข็งหรือสายรัดข้อมือชำรุด ต้องทำอย่างไร?

ในกรณีที่บัตรแข็งหรือสายรัดข้อมือของคุณชำรุด จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี

1. กรณีที่คุณเป็นผู้ทำให้บัตร/ริสแบนด์ชำรุดเอง 
ในกรณีที่คุณทำบัตรชำรุด กรุณาติดต่อ Customer Support ในเวลาทำการ โดยแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อ สาเหตุและรูปถ่ายบัตรของคุณ ทางเราจะทำการประสานงานกับทางทีมผู้จัดงานเพื่อพิจารณา หากทางผู้จัดงานอนุญาตให้แก้ไขหรือออกบัตรใหม่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้คำติดสินแก้ไขหรือไม่ของผู้จัดงานหรือผู้ได้รับมอบอำนาจถือเป็นข้อสิ้นสุด

2. กรณีที่บัตร/ริสแบนด์ชำรุดตั้งแต่ก่อนรับบัตร
ในกรณีที่คุณได้รับมาแล้วพบว่าบัตรชำรุดหรือมีตำหนิ กรุณาติดต่อ Customer Support ในเวลาทำการ โดยแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อ สาเหตุและรูปถ่ายบัตรของคุณ ทางเราจะทำการประสานงานกับทางทีมผู้ผลิตบัตรดังกล่าว เพื่อตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขในลำดับต่อไป


หากบัตรแข็งหรือสายรัดข้อมือหาย ต้องทำอย่างไร?

ในกรณีที่คุณทำบัตรหรือริสแบนด์หาย กรุณาติดต่อ Customer Support ในเวลาทำการ โดยแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อและรายละเอียดบัตรของคุณที่หายไป ทางเราจะทำการประสานงานกับผู้จัดงานเพื่อให้ผู้จัดพิจารณา เนื่องจากผู้จัดงานเป็นผู้กำหนดนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ และมีอำนาจตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้มีการออกบัตรใหม่หรือไม่ โดยการตัดสินใจของผู้จัดงานถึอเป็นที่สิ้นสุด

หากผู้จัดงานอนุญาตให้มีการออกบัตรทดแทนบัตรเดิมที่สูญหาย ทาง Eventpop จะออก “บัตรแทน” และให้คุณไปรับบัตรที่หน้างานเท่านั้น โดยสามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่บูธ Eventpop หรือติดต่อผู้จัดที่หน้างานหรือตามที่ตกลงกัน

หมายเหตุ : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรแทน สำหรับงานอีเว้นท์ที่ผู้จัดไม่อนุญาตให้มีการออกบัตรใหม่, ลูกค้าที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้ออกบัตรแทนก่อนวันงาน หรือ ลูกค้าที่ซื้อบัตรจากช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ Eventpop ไม่ว่ากรณีใดๆ

หากต้องการให้คนอื่นรับบัตรแทนต้องทำอย่างไร?

โดยปกติการรับบัตรแข็ง/ริสแบนด์ที่หน้างาน ผู้มีสิทธิ์รับบัตรจะอ้างอิงจากชื่อผู้ซื้อบัตรที่แสดงบนใบรับบัตรเท่านั้น หากชื่อผู้ซื้อบัตร (Buyer Name) บนใบรับบัตร Order Confirmation ไม่ตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้ไปรับบัตร ทางผู้จัดงานอาจสงวนสิทธิ์ในการรับบัตรและเข้างานกับผู้ที่เอกสารไม่ครบตามเงื่อนไขของทางผู้จัดงาน ผู้ซื้อบัตรและผู้รับบัตรแทนจึงควรตรวจสอบเอกสารสำหรับใช้รับบัตรแทนก่อนมารับบัตร

หมายเหตุ : การรับบัตรที่หน้างานจะเป็นการรับบัตรแบบรับทั้งรายการคำสั่งซื้อ คุณไม่สามารถแยกรับบัตรเพียงบางส่วนและให้คนอื่นมารับส่วนที่เหลือได้ 

ผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจให้ไปรับบัตรแทน ในวันงานต้องแสดงหลักฐานดังนี้

1. ใบรับบัตร Order Confirmation จะพิมพ์ (Print) หรือ แสดงผ่านมือถือก็ได้ 
2. สำเนาบัตรประชาชนเซ็นมอบอำนาจ เขียนระบุชื่อผู้ที่ได้รับโอนสิทธิ์ให้ชัดเจน และแนะนำให้ใช้เป็นเอกสารตัวจริง (*เงื่อนไขขึ้นอยู่กับการกำหนดของทางผู้จัดงาน)   
3. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ที่ได้รับการโอนสิทธิ์ ชื่อบนบัตรประชาชนต้องตรงกับในสำเนาที่ได้รับมอบอำนาจมา 

ตัวอย่าง Order Confirmation ที่ต้องเตรียมไปในวันงาน

ตัวอย่างการเซ็นมอบอำนาจบนสำเนาบัตรประชาชน

   
บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา