หากบัตรแข็ง/ริสแบนด์ชำรุดหรือสูญหาย ทำอย่างไร?

หากบัตรแข็ง / ริสแบนด์ชำรุด ต้องทำอย่างไร?

ในกรณีที่บัตรแข็ง / ริสแบนด์ของคุณชำรุด จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่คุณเป็นผู้ทำให้บัตร/ริสแบนด์ชำรุดเอง 
กรุณาติดต่อ Customer Support ในเวลาทำการ โดยแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อ สาเหตุและรูปถ่ายบัตรของคุณ ทางเราจะทำการประสานงานกับทางทีมผู้จัดงานเพื่อพิจารณา หากทางผู้จัดงานอนุญาตให้แก้ไขหรือออกบัตรใหม่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้การตัดสินใจของผู้จัดงานถือเป็นสิ้นสุด

2. กรณีที่บัตร/ริสแบนด์ชำรุดตั้งแต่ก่อนรับบัตร
ในกรณีที่คุณได้รับมาแล้วพบว่าบัตรชำรุดหรือมีตำหนิ กรุณาติดต่อ Customer Support ในเวลาทำการ โดยแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อ สาเหตุและรูปถ่ายบัตรของคุณ ทางเราจะทำการประสานงานกับทางทีมผู้ผลิตบัตรดังกล่าว เพื่อตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขในลำดับต่อไป


หากบัตรแข็ง / ริสแบนด์สูญหาย ต้องทำอย่างไร?

ในกรณีที่คุณทำบัตรหรือริสแบนด์หาย กรุณาติดต่อ Customer Support ในเวลาทำการ โดยแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อและรายละเอียดบัตรของคุณที่หายไป ทางเราจะทำการประสานงานกับผู้จัดงานเพื่อให้ผู้จัดพิจารณาว่าจะมีการออกบัตรใหม่หรือไม่ ทั้งนี้การตัดสินใจของผู้จัดงานถึอเป็นที่สิ้นสุด

หากผู้จัดงานอนุญาตให้มีการออกบัตรทดแทนบัตรเดิมที่สูญหาย ทาง Eventpop จะออก “บัตรแทน” และให้คุณไปรับบัตรที่หน้างานเท่านั้น โดยสามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่บูธ Eventpop หรือติดต่อผู้จัดที่หน้างานหรือตามที่ตกลงกัน

หมายเหตุ : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรแทน สำหรับงานอีเวนต์ที่ผู้จัดไม่อนุญาตให้มีการออกบัตรใหม่, ลูกค้าที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้ออกบัตรแทนก่อนวันงาน หรือ ลูกค้าที่ซื้อบัตรจากช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ Eventpop ไม่ว่ากรณีใดๆ

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา