วิธีการโอนสิทธิ์บัตร E-Ticket ให้บุคคลอื่น

การโอนสิทธิ์บัตร E-Ticket ให้บุคคลอื่นผ่านระบบ (กรณีที่ผู้จัดงานเปิดระบบให้โอนบัตรได้)

สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรผ่านระบบไว้ (ในกรณีได้รับบัตรแบบ E-Ticket) แต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ หรือ ต้องการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นเข้างานแทน คุณสามารถโอนสิทธิ์บัตรให้กับบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของงานนั้นๆ

การโอนสิทธิ์บัตร E-Ticket ผ่านเว็บไซต์

คุณสามารถเช็ก E-Ticket และโอนสิทธิ์ได้ในเมนู My Wallet โดยมีขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ ผู้ที่โอนสิทธิ์บัตรได้คือผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น (อ้างอิงจากบัญชีอีเมลที่ตรงกับ E-Ticket) และสามารถโอนสิทธิ์บัตรได้จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดงานเท่านั้น

1.1 ไปที่เว็บไซต์ Eventpop จากนั้นกดที่รูปไอคอนโปรไฟล์มุมขวาบน

1.2 เลือกหัวข้อ  "บัตร" 

1.3 กดปุ่ม  "ดูรายละเอียด" ของบัตรที่ต้องการโอนสิทธิ์

1.4 กดที่ปุ่ม "โอนสิทธิ์"

1.5 กดที่ปุ่ม  "โอนสิทธิ์" อีกครั้ง

1.6 กรอกอีเมลของผู้ที่จะเข้าร่วมงานแทน จากนั้นกดปุ่ม  "โอนสิทธิ์"


ระบบจะส่งอีเมลคำเชิญไปให้ผู้รับบัตร ซึ่งผู้รับบัตรจะต้องตอบรับการโอนสิทธิ์ภายใน 48 ชั่วโมง 

หากผู้รับบัตรตอบรับการโอนสิทธิ์แล้ว ระบบจะส่ง E-Ticket อันใหม่ไปให้กับผู้รับบัตรในอีเมลและบัญชีของผู้รับบัตร ส่วนบัตรเดิมที่อยู่ในบัญชีของคุณจะถูกยกเลิกและไม่สามารถใช้เข้าร่วมงานได้เจ้าของบัตรสามารถคัดลอก (Copy) ลิงก์ตอบรับและส่งให้กับผู้รับบัตรได้ โดยไปที่บัตรที่คุณโอนสิทธิ์ กดปุ่ม "ดูรายละเอียด" ในหัวข้อการโอนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.eventpop.me ลิงก์ตอบรับจะอยู่ด้านล่าง


การโอนสิทธิ์บัตร E-Ticket ผ่าน Application

คุณสามารถเช็ก E-Ticket และโอนสิทธิ์ได้ในเมนู วอลเล็ท โดยมีขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ ผู้ที่โอนสิทธิ์บัตรได้คือผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น (อ้างอิงจากบัญชีอีเมลที่ตรงกับ E-Ticket) และสามารถโอนสิทธิ์บัตรได้จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดงานเท่านั้น

1. ไปที่เมนู "วอลเล็ท" จากนั้นกดที่หัวข้อ "บัตร"

2. กดปุ่ม "ดูข้อมูลบัตร" ของบัตรที่ต้องการโอนสิทธิ์ จากนั้นกดที่ปุ่ม "..." ทางขวามือและเลือกเมนู "โอนบัตร"

3. กรอกอีเมลของผู้ที่จะเข้าร่วมงานแทน จากนั้นกดปุ่ม  "ส่งคำร้องขอโอนสิทธิ์" 

ระบบจะส่งอีเมลคำเชิญไปให้ผู้รับบัตร ซึ่งผู้รับบัตรจะต้องตอบรับการโอนสิทธิ์ภายใน 48 ชั่วโมง 

หากผู้รับบัตรตอบรับการโอนสิทธิ์แล้ว ระบบจะส่ง E-Ticket อันใหม่ไปให้กับผู้รับบัตรในอีเมลและบัญชีของผู้รับบัตร ส่วนบัตรเดิมที่อยู่ในบัญชีของคุณจะถูกยกเลิกและไม่สามารถใช้เข้าร่วมงานได้


การโอนสิทธิ์ของบัตร E-Ticket ให้บุคคลอื่นด้วยเอกสาร (กรณีที่ผู้จัดงานไม่เปิดระบบแต่อนุญาตให้โอนสิทธิ์)

งานอีเวนต์บางงาน ทางผู้จัดงานไม่เปิดให้โอนสิทธิ์บัตร E-Ticket ผ่านระบบ แต่ให้โอนสิทธิ์ผ่านการเซ็นมอบอำนาจบนบัตรประชาชนแทน ผู้เข้าร่วมงานแทนจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

หมายเหตุ : เอกสารที่ใช้ในการเข้างานอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทางผู้จัดงานเป็นผู้กำหนด

1. บัตร E-Ticket (พิมพ์ (Print) หรือโชว์ผ่านมือถือ) 2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบัตรพร้อมเซ็นมอบอำนาจ (เขียนระบุชื่อผู้ที่ได้รับโอนสิทธิ์ให้ชัดเจนและแนะนำให้ใช้เป็นเอกสารตัวจริง)3. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้เข้าร่วมงานแทน 

*** Ref.Code คือ ตัวอักษรหรือหมายเลขใต้ QR Code ที่ปรากฎใน E-ticket ***

ตัวอย่างการเซ็นมอบอำนาจบนสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบัตร

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา