วิธีการโอนสิทธิ์บัตร E-Ticket ให้บุคคลอื่น

การโอนสิทธิ์บัตร E-Ticket ให้บุคคลอื่นผ่านระบบ (กรณีที่ผู้จัดงานเปิดระบบให้โอนบัตรได้)

สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรผ่านระบบไว้(ในกรณีได้รับบัตรแบบ E-Ticket) แต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้หรือต้องการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นเข้างานแทน คุณสามารถโอนสิทธิ์บัตรให้กับบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของงานนั้นๆ

การโอนสิทธิ์บัตร E-Ticket ผ่านเว็บไซต์

1. สำหรับผู้โอนสิทธิ์บัตร 

คุณสามารถเช็ค E-Ticket ที่สามารถโอนสิทธิ์ได้ในเมนู My Wallet  – โดยผู้ที่โอนสิทธิ์บัตรได้ คือผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น (อ้างอิงจากบัญชีอีเมลตรงกับ E-Ticket) 

วิธีการโอนสิทธ์บัตร E-Ticket

1.1 เข้า Eventpop และเปิดเมนู My Wallet 

1.2 ไปที่เมนูย่อย "บัตร" 

1.3 เลือกบัตรที่คุณต้องการโอนสิทธิ์ และคลิก "ดูรายละเอียด"

1.4 คลิกที่ปุ่ม "โอนสิทธิ์"

1.5 คลิกที่ปุ่ม  "โอนสิทธิ์" อีกครั้ง

1.6 กรอกอีเมลของผู้ที่จะรับบัตร จากนั้นคลิกปุ่ม  "โอนสิทธิ์"

  • ระบบจะส่งอีเมลคำเชิญไปให้ผู้รับบัตร ซึ่งผู้รับบัตรจะต้องตอบรับการโอนสิทธิ์ภายใน 48 ชั่วโมง 
  • หากผู้รับบัตรตอบรับการโอนสิทธิ์แล้ว ระบบจะส่ง E-Ticket อันใหม่ไปให้กับผู้รับบัตรในอีเมลและบัญชีของผู้รับบัตร และบัตรเดิมที่อยู่ในบัญชีของคุณจะถูกยกเลิกและไม่สามารถใช้เข้างานได้

ผู้ซื้อบัตรสามารถทำการ copy link ตอบรับและส่งให้กับผู้รับบัตรได้ โดยเข้าไปที่เมนู My Wallet ผ่านเว็บไซต์ www.eventpop.me (Application ไม่รองรับ) และเลือกไปที่บัตรใบนั้นๆที่คุณต้องการโอนสิทธิ์ ลิงค์ตอบรับจะอยู่ด้านล่าง

2. สำหรับผู้รับบัตร 

2.1 คุณจะได้รับอีเมลสำหรับยืนยันการโอนสิทธิ์ เมื่อเข้ามาในอีเมลให้คลิกปุ่ม  “ยืนยันรับบัตรนี้”

2.2 ระบบจะแสดงหน้ารับการโอนสิทธิ์ คลิกปุ่ม  “ยืนยันรับสิทธิ์นี้” ได้เลย

หมายเหตุ : โปรดเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของคุณ ก่อนกดรับสิทธิ์ หากคุณไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกไว้ ระบบจะขึ้นแจ้งเตือนให้คุณเข้าสู่ระบบก่อนรับสิทธิ์

หลังจากยืนยันการรับสิทธิ์แล้ว บัตรใหม่ของคุณจะแสดงบนเมนู My Wallet และส่งไปให้ทางอีเมล ผู้รับบัตรสามารถปริ้นท์ E-Ticket หรือเปิดจากมือถือและแสดงพร้อมบัตรประชาชนของตนเพื่อใช้เข้างานได้เลย

การโอนสิทธิ์บัตร E-Ticket ผ่าน Application Eventpop

1.  สำหรับผู้โอนสิทธิ์บัตร  คุณสามารถเช็ค E-Ticket ที่สามารถโอนสิทธิ์ได้ในเมนู "วอลเล็ท" -โดยผู้ที่โอนสิทธิ์บัตรได้ คือผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น (อ้างอิงจากบัญชีอีเมลตรงกับ E-Ticket)  เมื่อคุณพบบัตรที่ต้องการโอนสิทธิ์แล้วให้กดที่ "..." ตรงมุมขวา


จากนั้นกด "โอนบัตร"
กรอกอีเมลผู้ที่ต้องการรับโอนสิทธิ์ จากนั้นกด "โอนบัตร" ระบบจะส่งอีเมลให้กับผู้รับโอนทันที


ให้ผู้ที่รับโอนสิทธิ์ เปิดอีเมล จะบบอีเมลที่ทางระบบส่งให้ ให้ผู้รับบัตรกดที่ "ยืนยันรับบัตรนี้"


ระบบจะแสดงหน้ารับการโอนสิทธิ์ หากผู้รับบัตรเป็นสมาชิก Eventpop อยู่แล้วผู้รับบัตรสามารถเข้าสู่ระบบและกดปุ่ม “ยืนยันรับบัตรนี้” ได้เลย แต่ถ้าหากผู้รับบัตรไม่เคยสมัครสมาชิก Eventpop มาก่อน คุณจะต้องลงสมัครเป็นสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถกดปุ่ม “ยืนยันรับบัตรนี้” ได้ (กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ,อีเมล และ เบอร์โทรของคุณในหน้า My Profile เพราะระบบจะดึงข้อมูลส่วนตัวไปใส่ใน E-Ticket ใบใหม่ของท่านโดยอัตโนมัติ)

หลังจากที่ผู้รับบัตรกดปุ่ม   “ยืนยันรับบัตรนี้” บัตรใหม่ของคุณจะแสดงบนเมนู "วอลเล็ท" และส่งไปให้ทางอีเมล ผู้รับบัตรสามารถปริ้นท์ E-Ticket หรือเปิดจากมือถือและแสดงพร้อมบัตรประชาชนของตนเพื่อใช้เข้างานได้เลย


การโอนสิทธิ์ของบัตร E-Ticket ให้บุคคลอื่นด้วยเอกสาร (ในกรณีที่ผู้จัดงานไม่เปิดระบบแต่อนุญาตให้โอนสิทธิ์)

สำหรับงานอีเว้นท์ที่ได้รับบัตรเป็นรูปแบบ E-Ticket ในบางงานที่ทางผู้จัดงานไม่เปิดให้โอนสิทธิ์บัตรผ่านระบบ แต่ให้โอนสิทธิ์ผ่านการเซ็นมอบอำนาจบนบัตรประชาชนแทน หากชื่อบนบัตร E-Ticket ไม่ตรงกับชื่อผู้เข้างาน ทางผู้จัดงานอาจสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมงาน เพื่อป้องกันการใช้บัตรของผู้อื่น จึงต้องมีการโอนสิทธิ์หรือแนบสำเนาบัตรประชาชนมอบอำนาจของเจ้าของบัตรมาก่อน

หมายเหตุ : เอกสารที่ใช้ในการเข้างานอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทางผู้จัดงานเป็นผู้กำหนด

ผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจให้เข้างานแทน ในวันงานต้องแสดงหลักฐานดังนี้   
1. บัตร E-Ticket จะพิมพ์ (Print) หรือ แสดงผ่านมือถือก็ได้   
2. สำเนาบัตรประชาชนเซ็นมอบอำนาจ เขียนระบุชื่อผู้ที่ได้รับโอนสิทธิ์ให้ชัดเจน และแนะนำให้ใช้เป็นเอกสารตัวจริง (*เงื่อนไขขึ้นอยู่กับการกำหนดของทางผู้จัดงาน)  
3. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ที่ได้รับการโอนสิทธิ์ ชื่อบนบัตรประชาชนต้องตรงกับในสำเนาที่ได้รับมอบอำนาจมา 

ตัวอย่าง E-Ticket ที่ต้องเตรียมไปในวันงาน


ตัวอย่างการเซ็นมอบอำนาจบนสำเนาบัตรประชาชน

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา