วิธีการโอนสิทธิ์บัตร E-Ticket ให้บุคคลอื่น

การโอนสิทธิ์บัตร E-Ticket ให้บุคคลอื่นผ่านระบบ (กรณีที่ผู้จัดงานเปิดระบบให้โอนบัตรได้)

สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรผ่านระบบไว้ (ในกรณีได้รับบัตรแบบ E-Ticket) แต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ หรือ ต้องการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นเข้างานแทน คุณสามารถโอนสิทธิ์บัตรให้กับบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของงานนั้นๆ

การโอนสิทธิ์บัตร E-Ticket ผ่านเว็บไซต์

คุณสามารถเช็ก E-Ticket และโอนสิทธิ์ได้ในเมนู My Wallet โดยมีขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ ผู้ที่โอนสิทธิ์บัตรได้คือผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น (อ้างอิงจากบัญชีอีเมลที่ตรงกับ E-Ticket) 

1.1 ไปที่เว็บไซต์ Eventpop จากนั้นกดที่รูปไอคอนโปรไฟล์มุมขวาบน

1.2 เลือกหัวข้อ  "บัตร" 

1.3 กดปุ่ม  "ดูรายละเอียด" ของบัตรที่ต้องการโอนสิทธิ์

1.4 กดที่ปุ่ม "โอนสิทธิ์"

1.5 กดที่ปุ่ม  "โอนสิทธิ์" อีกครั้ง

1.6 กรอกอีเมลของผู้ที่จะเข้าร่วมงานแทน จากนั้นกดปุ่ม  "โอนสิทธิ์"

ระบบจะส่งอีเมลคำเชิญไปให้ผู้รับบัตร ซึ่งผู้รับบัตรจะต้องตอบรับการโอนสิทธิ์ภายใน 48 ชั่วโมง 

หากผู้รับบัตรตอบรับการโอนสิทธิ์แล้ว ระบบจะส่ง E-Ticket อันใหม่ไปให้กับผู้รับบัตรในอีเมลและบัญชีของผู้รับบัตร ส่วนบัตรเดิมที่อยู่ในบัญชีของคุณจะถูกยกเลิกและไม่สามารถใช้เข้าร่วมงานได้

เจ้าของบัตรสามารถคัดลอก (Copy) ลิงก์ตอบรับและส่งให้กับผู้รับบัตรได้ โดยไปที่บัตรที่คุณโอนสิทธิ์ กดปุ่ม "ดูรายละเอียด" ในหัวข้อการโอนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.eventpop.me ลิงก์ตอบรับจะอยู่ด้านล่าง


การโอนสิทธิ์บัตร E-Ticket ผ่าน Application

คุณสามารถเช็ก E-Ticket และโอนสิทธิ์ได้ในเมนู วอลเล็ท โดยมีขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ ผู้ที่โอนสิทธิ์บัตรได้คือผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น (อ้างอิงจากบัญชีอีเมลที่ตรงกับ E-Ticket)

1. ไปที่เมนู "วอลเล็ท" จากนั้นกดที่หัวข้อ "บัตร"

2. กดปุ่ม "ดูข้อมูลบัตร" ของบัตรที่ต้องการโอนสิทธิ์ จากนั้นกดที่ปุ่ม "..." ทางขวามือและเลือกเมนู "โอนบัตร"

3. กรอกอีเมลของผู้ที่จะเข้าร่วมงานแทน จากนั้นกดปุ่ม  "ส่งคำร้องขอโอนสิทธิ์" 

ระบบจะส่งอีเมลคำเชิญไปให้ผู้รับบัตร ซึ่งผู้รับบัตรจะต้องตอบรับการโอนสิทธิ์ภายใน 48 ชั่วโมง 

หากผู้รับบัตรตอบรับการโอนสิทธิ์แล้ว ระบบจะส่ง E-Ticket อันใหม่ไปให้กับผู้รับบัตรในอีเมลและบัญชีของผู้รับบัตร ส่วนบัตรเดิมที่อยู่ในบัญชีของคุณจะถูกยกเลิกและไม่สามารถใช้เข้าร่วมงานได้


การโอนสิทธิ์ของบัตร E-Ticket ให้บุคคลอื่นด้วยเอกสาร (กรณีที่ผู้จัดงานไม่เปิดระบบแต่อนุญาตให้โอนสิทธิ์)

งานอีเว้นท์บางงาน ทางผู้จัดงานไม่เปิดให้โอนสิทธิ์บัตร E-Ticket ผ่านระบบ แต่ให้โอนสิทธิ์ผ่านการเซ็นมอบอำนาจบนบัตรประชาชนแทน ผู้เข้าร่วมงานแทนจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

หมายเหตุ : เอกสารที่ใช้ในการเข้างานอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทางผู้จัดงานเป็นผู้กำหนด

1. บัตร E-Ticket (พิมพ์ (Print) หรือโชว์ผ่านมือถือ)
2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบัตรพร้อมเซ็นมอบอำนาจ (เขียนระบุชื่อผู้ที่ได้รับโอนสิทธิ์ให้ชัดเจนและแนะนำให้ใช้เป็นเอกสารตัวจริง)
3. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้เข้าร่วมงานแทน 

ตัวอย่างการเซ็นมอบอำนาจบนสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบัตร

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา