วิธีการเซ็นมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับบัตรแข็ง/ริสแบนด์ แทน

โดยปกติการรับบัตรแข็ง/ริสแบนด์ที่หน้างาน ผู้มีสิทธิ์รับบัตรจะอ้างอิงจากชื่อผู้ซื้อบัตรที่แสดงบนใบรับบัตรเท่านั้น หากชื่อผู้ซื้อบัตร (Buyer Name) บนใบรับบัตร Order Confirmation ไม่ตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้ไปรับบัตร ทางผู้จัดงานอาจสงวนสิทธิ์ในการรับบัตรและเข้างานกับผู้ที่เอกสารไม่ครบตามเงื่อนไขของทางผู้จัดงาน ผู้ซื้อบัตรและผู้รับบัตรแทนจึงควรตรวจสอบเอกสารสำหรับใช้รับบัตรแทนก่อนมารับบัตร

หมายเหตุ : การรับบัตรที่หน้างานจะเป็นการรับบัตรแบบรับทั้งรายการคำสั่งซื้อ คุณไม่สามารถแยกรับบัตรเพียงบางส่วนและให้คนอื่นมารับส่วนที่เหลือได้

ผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจให้ไปรับบัตรแทน ในวันงานต้องแสดงหลักฐานดังนี้

1. ใบรับบัตร Order Confirmation จะพิมพ์ (Print) หรือ แสดงผ่านมือถือก็ได้ 

2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบัตรพร้อมเซ็นมอบอำนาจ เขียนระบุชื่อผู้ที่ได้รับโอนสิทธิ์ให้ชัดเจน และแนะนำให้ใช้เป็นเอกสารตัวจริง (*เงื่อนไขขึ้นอยู่กับการกำหนดของทางผู้จัดงาน)

3. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ที่ได้รับการโอนสิทธิ์ ชื่อบนบัตรประชาชนต้องตรงกับในสำเนาที่ได้รับมอบอำนาจมา

ตัวอย่าง Order Confirmation ที่ต้องเตรียมไปในวันงาน
ตัวอย่างการเซ็นมอบอำนาจบนสำเนาบัตรประชาชน
หมายเหตุ : การเซ็นเอกสารใบมอบอำนาจสามารถเซ็นสดด้วยปากกา หรือเป็นการเซ็นออนไลน์ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น iPad ในรูปแบบ E-File ได้ แต่ต้องปริ้นท์ออกมาในรูปแบบกระดาษ
บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา