วิธีการโอนสิทธิ์บัตรแข็งหรือริสแบนด์ให้บุคคลอื่น (ในกรณีมีชื่อบนบัตร/ไม่มีชื่อบนบัตร)

การโอนสิทธิ์บัตรประเภทบัตรแข็งหรือริสแบนด์จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางผู้จัดงาน โดยจะดูจากบนบัตรนั้นมีการระบุชื่อหรือไม่?

กรณีที่มีการพิมพ์ชื่อลงในบัตร
ในกรณีนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์บัตรให้ผู้อื่นเข้างานแทนได้ เนื่องจากบัตรได้ระบุตัวบุคคลที่จะเข้างานแล้ว

กรณีที่ไม่มีการพิมพ์ชื่อลงในบัตร
ในกรณีนี้คุณสามารถมอบบัตรให้ผู้อื่นเข้างานแทนได้ โดยใช้บัตรแข็งกับเอกสารที่ทางผู้จัดงานกำหนดไว้

หมายเหตุ : เงื่อนไขการเข้างานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดของทางผู้จัดงานแต่ละงาน คุณสามารถเช็คเงื่อนไขจากในหน้าเว็บไซต์, หน้าอีเว้นท์ หรือ ผ่านตามสื่อออนไลน์ต่างๆ ของผู้จัดงาน
บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา