เงื่อนไขและข้อกำหนดของ Refund Protect


Refund Protect เป็นบริการเสริมที่ทางเรานำเข้ามาเพื่อขยายขอบเขตนโยบายและข้อกำหนดในการแลกเปลี่ยนสินค้า เช่น การเพิ่มสิทธิ์ให้คุณสามารถขอคืนเงินค่าบัตรได้ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานอีเว้นท์ภายใต้กรณีที่ทาง Refund Protect คุ้มครอง

กรณีที่มีการร้องขอคืนเงิน ทาง Refund Protect จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกและจะช่วยดูแลคำร้องขอคืนเงินรวมถึงเอกสารทางการเงินของลูกค้า โดยทุกคำร้องขอคืนเงินจะอยู่ภายใต้การดูแลของ Refund Protect ทั้งหมด

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนดของทาง Refund Protect ได้ที่นี่

เงื่อนไขและข้อกำหนดของ Refund Protect (ภาษาไทย)
เงื่อนไขและข้อกำหนดของ Refund Protect (ภาษาอังกฤษ)

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา