เงื่อนไขและข้อกำหนดของ Refundable Tickets

Refundable tickets เป็นบริการเสริมที่ทางเรานำเข้ามาเพื่อขยายขอบเขตนโยบายและข้อกำหนดในการแลกเปลี่ยนสินค้า เช่น การเพิ่มสิทธิ์ให้คุณสามารถขอคืนเงินค่าบัตรได้ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานอีเวนต์ภายใต้กรณีที่ทาง Refundable Tickets คุ้มครอง

กรณีที่มีการร้องขอคืนเงิน ทางทีม Refundable Tickets จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกและจะช่วยดูแลคำร้องขอคืนเงินรวมถึงเอกสารทางการเงินของลูกค้า โดยทุกคำร้องขอคืนเงินจะอยู่ภายใต้การดูแลของทีม Refundable Tickets ทั้งหมด

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนดของทางบริการ Refundable Tickets ได้ที่นี่

เงื่อนไขและข้อกำหนดของ Refundable Tickets (ภาษาไทย)
เงื่อนไขและข้อกำหนดของ Refundable Tickets (ภาษาอังกฤษ)

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา