นโยบายการคืนเงิน

การขอคืนเงินสามารถแบ่งได้ 3 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่งานอีเวนต์ถูกเลื่อน/ยกเลิก 

ทางผู้จัดงานจะประกาศนโยบายและขั้นตอนการขอคืนเงินให้ทุกท่านทราบทางอีเมล, Facebook Page หรือช่องทางอื่น ๆ 

หมายเหตุ: ทางบริษัท อีวีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ค่าจัดส่ง รวมถึงค่าบริการ Refundable Tickets) ในทุกกรณี

2. กรณีที่คุณซื้อบริการ Refundable Tickets ไว้

คุณสามารถยื่นคำร้องขอเงินคืนกับทาง Refundable Tickets ได้ภายใต้กรณีที่ทาง Refundable Ticekts คุ้มครองเท่านั้น และการตัดสินของทาง Refundable Tickets ถือเป็นที่สิ้นสุด (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Refundable Tickets ทาง https://bit.ly/2Uxlt6E)

แต่หากทาง Refundable Tickets ปฏิเสธคำร้องขอคืนเงิน การคืนเงินจะอิงตามนโยบาย เงื่อนไขของงาน และการตัดสินของทางผู้จัดงานเท่านั้น

3. กรณีที่คุณไม่ได้ซื้อบริการ Refundable Tickets ไว้ และต้องการขอคืนเงินในกรณีอื่น ๆ

การคืนเงินจะอิงตามนโยบาย เงื่อนไขของงาน และการตัดสินของทางผู้จัดงานเท่านั้น ทางเราแนะนำให้คุณติดต่อ Customer Support  แจ้งเลขที่คำสั่งซื้อพร้อมสาเหตุการขอเงินคืน ทางเจ้าหน้าที่จะประสานงานกับผู้จัดงานเพื่อพิจารณาการขอเงินคืนของคุณ โดยถือว่าคำตัดสินจากทางผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด

หากผู้จัดงานอนุญาตให้คืนเงิน คุณจะถูกหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 30 บาทสำหรับออเดอร์ที่ชำระเงินผ่าน K Pay Plus, QR PromptPay และบิล

หมายเหตุ: โปรดทราบว่าทาง บริษัท อีวีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นตัวกลางในการประสานงานร่วมกันระหว่างผู้จัดงาน ผู้ซื้อบัตร และ Refundable Tickets เท่านั้น ทางเราไม่มีส่วนในการตัดสินใจในเรื่องการขอคืนเงินทั้งสิ้น

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา