นโยบายการคืนเงิน

ด้วยนโยบายของทาง บริษัท อีเว้นท์ ป็อป จำกัด เราเป็นตัวกลางในการประสานงานร่วมกันระหว่างผู้จัดงาน, ผู้ซื้อบัตร และ Refund Protect 

การขอคืนเงินจะพิจารณาจากงานอีเว้นท์ดังกล่าวมีการเปิด Refund Protect หรือไม่? หากมี Refund Protect และคุณได้ทำการซื้อประกันไว้ คุณสามารถยื่นคำร้องขอเงินคืนกับทาง Refund Protect เป็นลำดับแรก แต่ถ้าหากทาง Refund Protect ปฏิเสธคำร้องของคุณ, คุณไม่ได้ซื้อ Refund Protect ไว้ หรือ ในกรณีที่คุณแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืนในกรณีอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลื่อน/ยกเลิกงาน การขอเงินคืนจะอ้างอิงกับนโยบายการขอเงินคืน, เงื่อนไข และการตัดสินใจของทางผู้จัดงานเท่านั้น 

โดยเบื้องต้นให้คุณติดต่อ Customer Support และแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อพร้อมสาเหตุการขอเงินคืน ทางเจ้าหน้าที่จะประสานงานกับผู้จัดงานเพื่อพิจารณาการขอเงินคืนของคุณ โดยถือว่าคำตัดสินจากทางผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด ยกเว้นกรณีที่การแสดงถูกเลื่อน/ยกเลิก

ในกรณีที่การแสดงถูกเลื่อน/ยกเลิก ทางผู้จัดงานจะประกาศนโยบายการขอคืนเงินให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบทางอีเมล, Facebook Page หรือช่องทางอื่นๆ และในประกาศจะมีรายละเอียดวิธีและขั้นตอนการทำเรื่องคืนเงินตามช่องทางการชำระเงินที่คุณเลือก

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา