นโยบายการคืนเงิน

การขอคืนเงินสามารถแบ่งได้ 3 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่งานอีเว้นท์ถูกเลื่อน/ยกเลิก 
ทางผู้จัดงานจะประกาศนโยบายและขั้นตอนการขอคืนเงินให้ทุกท่านทราบทางอีเมล, Facebook Page หรือช่องทางอื่น ๆ 

หมายเหตุ ทางบริษัท อีเว้นท์ ป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ค่าจัดส่ง รวมถึงค่าประกัน Refund Protect) ในทุกกรณี

2. กรณีที่คุณซื้อประกัน Refund Protect ไว้
คุณสามารถยื่นคำร้องขอเงินคืนกับทาง Refund Protect ได้ภายใต้กรณีที่ทาง Refund Protect คุ้มครองเท่านั้น และการตัดสินของทาง Refund Protect ถือเป็นที่สิ้นสุด (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Refund Protect ทาง https://bit.ly/2Uxlt6E)
แต่หากทาง Refund Protect ปฏิเสธคำร้องขอคืนเงิน การคืนเงินจะอิงตามนโยบาย เงื่อนไขของงาน และการตัดสินของทางผู้จัดงานเท่านั้น

3. กรณีที่คุณไม่ได้ซื้อประกัน Refund Protect ไว้ และต้องการขอคืนเงินในกรณีอื่น ๆ
การคืนเงินจะอิงตามนโยบาย เงื่อนไขของงาน และการตัดสินของทางผู้จัดงานเท่านั้น ทางเราแนะนำให้คุณติดต่อ Customer Support  แจ้งเลขที่คำสั่งซื้อพร้อมสาเหตุการขอเงินคืน ทางเจ้าหน้าที่จะประสานงานกับผู้จัดงานเพื่อพิจารณาการขอเงินคืนของคุณ โดยถือว่าคำตัดสินจากทางผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด

โปรดทราบว่าทาง บริษัท อีเว้นท์ ป็อป จำกัด เป็นตัวกลางในการประสานงานร่วมกันระหว่างผู้จัดงาน ผู้ซื้อบัตร และ Refund Protect เท่านั้น ทางเราไม่มีส่วนในการตัดสินใจในเรื่องการขอคืนเงินทั้งสิ้น
บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา