วิธีการเปลี่ยนชื่อผู้รับบัตรผ่านระบบ (ในกรณีที่ผู้จัดเปิดระบบให้เปลี่ยนชื่อได้)

วิธีการเปลี่ยนชื่อผู้รับบัตรผ่านระบบ (ในกรณีที่ผู้จัดเปิดระบบให้เปลี่ยนชื่อได้)

สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรผ่านหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Eventpop และเลือกรับบัตรที่หน้างานไว้ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานหรือรับบัตรด้วยตนเองในช่วงเวลาที่กำหนดได้ คุณสามารถแก้ไขชื่อผู้รับซึ่งปรากฎในใบรับบัตร (Order Confirmation) ผ่านทางเว็บไซต์ Eventpop (สามารถแก้ไขได้เฉพาะในกรณีที่ผู้จัดเปิดระบบให้เปลี่ยนชื่อ) โดยมีขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ ดังนี้

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับบัตรได้เพียง 1 ครั้ง/ออเดอร์ และ จะต้องแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับผู้จัดงาน)

1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ Eventpop จากนั้นล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณ กดที่รูปไอคอนโปรไฟล์มุมขวาบนของหน้าเว็บไซต์

2. เลือกเมนู "รายการคำสั่งซื้อ"

3. กดปุ่ม "ดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ" ของคำสั่งซื้อที่ต้องการ

4. กดปุ่ม "แก้ไขข้อมูลผู้รับบัตร"

5. กรอกชื่อ-นามสกุลของบุคคลที่คุณต้องการให้รับบัตรแทน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "แก้ไขข้อมูลผู้รับบัตร"

6. ระบบจะให้คุณยืนยันอีกครั้ง เลือก "OK" 

หลังจากแก้ไขข้อมูลแล้ว ชื่อผู้รับบัตรจะเปลี่ยนไป คุณสามารถดาวน์โหลดใบยืนยันคำสั่งซื้อ (Order Confirmation) ใบใหม่ได้โดยเข้ารายการคำสั่งซื้อและเลือก "ดูใบยืนยันการสั่งซื้อ"

ในวันงาน ผู้รับบัตรสามารถแสดงใบรับบัตร (Order Confirmation) ใหม่พร้อมกับเอกสารยืนยันตัวตนที่ผู้จัดกำหนดเพื่อรับบัตรแข็งที่หน้างานได้เลย

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา