คำถามและปัญหาที่พบบ่อยจากการใช้โปรแกรม Zoom

คำถามและปัญหาที่พบบ่อยจากการใช้โปรแกรม Zoom

หากกดปุ่ม "Join Live Session" แล้วเจอหน้าจอนับถอยหลัง (Countdown) หมายความว่าอย่างไร?

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมงานกดปุ่ม "Join Live Session" ผ่านทางอีเมลแล้วเจอหน้าจอนับถอยหลัง แสดงว่ายังไม่ถึงวันและเวลาจัดงาน กรุณากดปุ่ม "Join Live Session" ในวันและเวลาที่งานเริ่มอีกครั้ง ระบบจะนำไปยังหน้าจอเข้าชม Live ทันที 


ในวันงาน หากกดปุ่ม "Join Live Session" ทางอีเมลหรือทาง My Wallet แล้วเจอหน้าจอ Waiting for the host to start this meeting หมายความว่าอย่างไร?

หากผู้เข้าร่วมงานกดปุ่ม "Join Live Session" แล้วเจอหน้าจอ Waiting for the host to start this meeting หมายถึงขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาเริ่มการแสดง หรือ ผู้จัดงานยังไม่เปิดห้อง Zoom ให้เข้าร่วมไลฟ์ ผู้เข้าร่วมงานสามารถเปิดหน้าจอนี้ค้างไว้ได้ เมื่อถึงเวลา ทางผู้จัดงานจะเปิดห้อง Zoom ให้ลูกค้าเข้ารับชมไลฟ์ได้


ในวันงาน หากกดปุ่ม "Join Live Session" ทางอีเมลหรือทาง My Wallet แล้วเจอหน้าจอ The Host will let you in soon หมายความว่าอย่างไร?

หากผู้เข้าร่วมงานกดปุ่ม "Join Live Session" แล้วเจอหน้าจอ The host will let you in soon หมายถึงคุณกำลังอยู่ในห้อง Waiting room และกำลังรอให้ทางผู้จัดงานอนุมัติคุณเข้าสู่การรับชมไลฟ์ ผู้เข้าร่วมงานสามารถเปิดหน้าจอนี้ค้างไว้ เมื่อทางผู้จัดงานอนุมัติแล้วคุณสามารถรับชมไลฟ์ได้ทันที


หากพบหน้าต่าง Unable to join this meeting จะต้องทำอย่างไร?

หากระบบแจ้งว่าลิงก์ของคุณถูกใช้ไปกับอุปกรณ์อื่นแล้ว เราแนะนำให้คุณกด leave meeting จากอุปกรณ์ที่เคยเข้าก่อนหน้านี้ แล้วเข้าจากลิงก์ในอีเมลด้วยอุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง


เข้า Zoom แล้วระบบขึ้นให้กรอก Meeting ID ต้องทำอย่างไร?

โดยปกติแล้วการเข้า Zoom ผ่านลิงก์ในอีเมลหรือผ่าน My Wallet จะไม่ต้องกรอกเลข Meeting ID เพราะลิงก์ดังกล่าวจะเป็นลิงก์ที่เข้าไปหน้า Meeting โดยตรงอยู่แล้ว หากคุณเจอหน้าที่ต้องกรอก Meeting ID โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่คุณกด Join จากโปรแกรม Zoom โดยตรง เราแนะนำให้ทำการปิด Zoom และเข้าด้วยลิงก์จากในอีเมล หรือ My Wallet โดยทำตาม ขั้นตอนการเข้ารับชมไลฟ์


เข้า Zoom แล้วระบบให้ลงทะเบียนต้องทำอย่างไร?

ในกรณีที่ระบบขึ้น This meeting is for authorized attendees only เกิดจากการที่คุณเข้าลิงก์ Zoom แต่ยังไม่ได้ทำการ Sign in ในระบบ Zoom ก่อน หรือมีการ Sign in ด้วยบัญชีที่ไม่ตรงกับอีเมลที่คุณระบุตอนลงทะเบียนงาน ทำให้เข้าห้องไม่ได้ 

ให้คุณกด Sign in และเข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชีด้วยอีเมลเดียวกันกับที่คุณระบุในการลงทะเบียนเข้าชม จากนั้นคุณจะสามารถรับชมไลฟ์ได้ทันที


เข้า Zoom แล้วขึ้นหน้า Meeting Registration Pending Approval

หากหน้าจอของ Zoom ขึ้น Meeting Registration Pending Approval แสดงว่าคุณเข้าสู่ระบบในโปรแกรม Zoom ไม่ตรงกับอีเมลที่ลงทะเบียนเข้างาน ในกรณีนี้ให้คุณติดต่อ Customer Support พร้อมแจ้งข้อมูลอีเมลที่คุณลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม


เสียงหายขณะดูรับชมไลฟ์ หรือ ได้ยินเสียงแต่ภาพไม่ขึ้น ต้องทำอย่างไร?

หากในขณะที่คุณกำลังรับชม live แล้วเสียงหายหรือภาพหาย เราแนะนำให้คุณกด leave meeting แล้วเข้าจากลิงก์ในอีเมลใหม่อีกครั้ง


ระบบขึ้น Error 103044 แปลว่าอะไร?

ในกรณีที่คุณเข้าโปรแกรม Zoom และระบบแจ้งว่า Error 103044 เกิดจากเวอร์ชั่นของโปรแกรมของคุณยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่ เราแนะนำให้คุณทำการอัพเดทเวอร์ชั่นของ Zoom หรือลงโปรแกรมใหม่ก่อน และกดเข้าลิงก์จากในอีเมลอีกครั้ง คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom เวอร์ชั่นใหม่ได้ที่ ลิงก์นี้


บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา