คำถามและปัญหาที่พบบ่อยจากการใช้โปรแกรม Zoom

การแก้ปัญหากรณีเข้า Zoom ไม่ได้ ตามกรณีต่างๆ ดังนี้

กดลิงก์ในอีเมลแล้วไม่เกิดอะไรขึ้น ต้องทำอย่างไร?

คุณสามารถติดต่อ Customer Support พร้อมแจ้งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, อีเมลที่ลงทะเบียน เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติมให้กับคุณ


ระบบขึ้นว่าถูกใช้ไปกับอุปกรณ์อื่นแล้ว ต้องทำอย่างไร?

หากระบบแจ้งว่าลิงก์ของคุณถูกใช้ไปกับอุปกรณ์อื่นแล้ว เราแนะนำให้คุณกด leave meeting จากอุปกรณ์ที่เคยเข้าก่อนหน้านี้ แล้วเข้าจากลิงก์ในอีเมลด้วยอุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง


เข้า Zoom แล้วระบบขึ้นให้กรอก Meeting ID ต้องทำอย่างไร?

โดยปกติแล้วการเข้า Zoom ผ่านลิงก์ในอีเมลหรือผ่าน My Wallet จะไม่ต้องกรอกเลข Meeting ID เพราะลิงก์ดังกล่าวจะเป็นลิงก์ที่เข้าไปหน้า Meeting โดยตรงอยู่แล้ว หากคุณเจอหน้าที่ต้องกรอก Meeting ID โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่คุณกด Join จากโปรแกรม Zoom โดยตรง เราแนะนำให้ทำการปิด Zoom และเข้าด้วยลิงก์จากในอีเมล หรือ My Wallet โดยทำตาม ขั้นตอนการเข้ารับชมไลฟ์


เข้า Zoom แล้วระบบให้ลงทะเบียนต้องทำอย่างไร?

ในกรณีที่ระบบขึ้น "Please register to join this webinar" เกิดจากการที่คุณเข้าลิงก์ Zoom แต่ยังไม่ได้ทำการ Sign in ในระบบ Zoom ก่อน หรือมีการ Sign in ด้วยบัญชีที่ไม่ตรงกับอีเมลที่คุณระบุตอนลงทะเบียนงาน ทำให้เข้าห้องไม่ได้ 

ให้คุณกดที่ Register และลงทะเบียนด้วยอีเมลเดียวกันกับที่คุณระบุในการลงทะเบียนงาน หรือหากคุณเคยสมัครแล้ว สามารถเลือก Sign in และเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าชมไลฟ์ได้เลย


เข้า Zoom แล้วขึ้นหน้า waiting room ต้องทำอย่างไร?

หากหน้าจอของ Zoom ขึ้น "Please wait for the host to start this webinar" หรือ "Waiting for the host to start meeting" แสดงว่าคุณได้เข้าหน้า Webinar สำเร็จแล้ว เพียงรอทางผู้จัดงานเปิดห้องระบบจะเปลี่ยนหน้าจออัตโนมัติและรับชมไลฟ์ได้เลย


เข้า Zoom แล้วขึ้นหน้า Meeting Registration Pending Approval

หากหน้าจอของ Zoom ขึ้น "Meeting Registration Pending Approval" แสดงว่าคุณเข้าสู่ระบบในโปรแกรม Zoom ไม่ตรงกับอีเมลที่ลงทะเบียนเข้างาน ในกรณีนี้ให้คุณติดต่อ Customer Support พร้อมแจ้งข้อมูลอีเมลที่คุณลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม


เสียงหายขณะดูรับชมไลฟ์ หรือ ได้ยินเสียงแต่ภาพไม่ขึ้น ต้องทำอย่างไร?

หากในขณะที่คุณกำลังรับชม live แล้วเสียงหายหรือภาพหาย เราแนะนำให้คุณกด leave meeting แล้วเข้าจากลิงก์ในอีเมลใหม่อีกครั้ง


ระบบขึ้น Error 103044 แปลว่าอะไร?

ในกรณีที่คุณเข้าโปรแกรม Zoom และระบบแจ้งว่า Error 103044 เกิดจากเวอร์ชั่นของโปรแกรมของคุณยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่ เราแนะนำให้คุณทำการอัพเดทเวอร์ชั่นของ Zoom หรือลงโปรแกรมใหม่ก่อน และกดเข้าลิงก์จากในอีเมลอีกครั้ง คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom เวอร์ชั่นใหม่ได้ที่ ลิงก์นี้บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา