คำถามและปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเข้างาน

หากฉันทำการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลใหม่ ซึ่งชื่อไม่ตรงกับชื่อบน E-Ticket  ทำอย่างไร ?

ในกรณีที่คุณมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลใหม่ ทำให้ชื่อบนบัตรประชาชนและเอกสารอื่นๆ ไม่ตรงกับชื่อบนบัตรเข้างาน ให้คุณแสดงหลักฐานเพื่อเข้างาน ดังนี้

1. บัตร E-Ticket (จะ Print หรือ แสดงผ่านมือถือก็ได้)

2. แสดงหลักฐานยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน / ใบขับขี่ / Passport ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้

ตัวอย่างบัตร E-Ticket
ตัวอย่าง E-Ticket ทางแอปพลิเคชัน Eventpop

หากทำบัตรประชาชนหายจะทำอย่างไร มีผลในการเข้างานหรือไม่?

ในกรณีที่คุณทำบัตรประชาชนหายก่อนไปงาน แนะนำให้คุณติดต่อกับทางผู้จัดงานเพื่อสอบถามการใช้เอกสารอื่นทดแทน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางผู้จัดงาน) 

แต่ถ้าหากคุณทำบัตรประชาชนหายในวันงานและไม่มีเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ยืนยันตัวตนเพื่อเข้างานหรือรับบัตรได้ กรณีนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางเจ้าหน้าที่ที่หน้างาน(ผู้จัดงาน)เท่านั้น โดยเราแนะนำให้คุณแสดงหลักฐานที่มีทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่


หากไม่ได้นำบัตรประชาชน / ใบขับขี่ / Passport มาทำอย่างไร ?

การเข้างานจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ตรงตามเงื่อนไขที่ทางผู้จัดงานระบุไว้ หากคุณไม่ได้นำบัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ตมา ทางผู้จัดงานมีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้คุณเข้างานเนื่องจากเอกสารไม่ตรงตามเงื่อนไข หรือแนะนำให้คุณติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หน้างานเพื่อสอบถามการใช้เอกสารยืนยันอื่นๆ โดยแสดงหลักฐานที่มีทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ ในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางผู้จัดงานหน้างานเท่านั้น


ใช้รูปภาพบัตรประชาชน / ใบขับขี่ / Passport  แทนตัวจริงได้ไหม ?

เนื่องจากการเตรียมเอกสารต่างๆ จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทางผู้จัดงานกำหนดไว้ ซึ่งปกติจะอนุญาตให้ใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น หากทางผู้จัดงานไม่ได้ระบุว่าสามารถใช้รูปถ่ายได้ เราไม่แนะนำให้คุณใช้เป็นรูปถ่าย หากคุณแสดงรูปถ่ายเอกสารต่างๆ ผ่านมือถือ ทางผู้จัดงานมีสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าร่วมงานได้ ในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางผู้จัดงานที่หน้างานเท่านั้น

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา