คำถามและปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับการรับบัตรหน้างานด้วยใบรับบัตร Order Confirmation

ตัวอย่างใบรับบัตร Order Confirmation

หากไม่ได้นำเอกสารยืนยันมาจะแลกบัตรได้หรือไม่?

โดยปกติแล้วนโยบายการรับบัตรแบบรับที่หน้างาน ผู้ซื้อจะต้องนำเอกสารตามที่ผู้จัดงานแจ้งไว้มาแสดงให้ครบถ้วน หากขาดเอกสารอย่างใดอย่างนึง ทางผู้จัดงานมีสิทธิ์ปฏิเสธการรับบัตรของลูกค้าได้ตามเงื่อนไขที่ทางผู้จัดงานกำหนดไว้ เราแนะนำให้คุณเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการรับเอง หรือ การรับแทน โปรดศึกษาวิธีการรับบัตรตามช่องทางประชาสัมพันธ์ของผู้จัดงานอีเวนต์ที่คุณซื้อบัตรหรือลงทะเบียน


หากฉันทำการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลใหม่ ซึ่งชื่อไม่ตรงกับชื่อใบรับบัตร Order Confirmation ทำอย่างไร ?

ให้คุณแสดงหลักฐาน ดังนี้

1. ใบ Order Confirmation (จะ Print หรือ แสดงผ่านมือถือก็ได้)

2. แสดงหลักฐานยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน / ใบขับขี่ / Passport ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้


ใบรับบัตร Order Confirmation จำเป็นต้องพิมพ์ (Print) หรือไม่ ?

ใบรับบัตร Order Confirmation ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ (Print) คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ หรือแสดง Order Confirmation ผ่านทางอีเมลที่ได้รับหลังจากชำระเงิน และนำมายืนยันกับเจ้าหน้าที่พร้อมกับบัตรประชาชนได้ที่หน้างานได้เช่นกัน

ทั้งนี้ นโยบายการใช้เอกสารขึ้นอยู่กับทางผู้จัดงาน กรุณาติดตามประกาศจากผู้จัดงาน หรือติดต่อสอบถามผู้จัดงานได้โดยตรง

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา