การเข้างานด้วย E-Ticket/บัตรแข็ง/สายรัดข้อมือ(Wristband)

หากคุณซื้อบัตรและได้รับบัตรเรียบร้อยแล้ว ในวันงานให้คุณแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมงาน ดังนี้

1. บัตรเข้างาน ซึ่งแต่ละงานจะใช้บัตรเข้างานแตกต่างกัน

  • บัตร E-Ticket จะพิมพ์ (Print) หรือ แสดงผ่านมือถือก็ได้ 
  • บัตรแข็ง
  • สายรัดข้อมือ Wristband (เนื่องจากสายรัดข้อมือมีกลไกป้องกันการถอด กรุณาสวมใส่สายรัดข้อมือในวันงานเท่านั้น)

2. หลักฐานยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ แสดงบัตรประชาชน / ใบขับขี่ / Passport (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ตัวจริง (ข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารขึ้นอยู่กับทางผู้จัดงาน)


บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา