วิธีการเพิ่มและแก้ไขที่อยู่จัดส่งที่บันทึกไว้

วิธีการเพิ่มที่อยู่จัดส่งทางเว็บไซต์

1. กดที่รูปไอคอนโปรไฟล์ จากนั้นเลือกเมนู  "ที่อยู่จัดส่ง"

2. กดปุ่ม "เพิ่มที่อยู่จัดส่ง" จากนั้นกรอกข้อมูลที่อยู่จัดส่งของคุณและกดปุ่ม "บันทึก"วิธีการเพิ่มที่อยู่จัดส่งทางแอปพลิเคชัน

1. ไปที่เมนู  "ข้อมูล" จากนั้นเลือกหัวข้อ "ที่อยู่จัดส่ง"

2. กดปุ่ม "เพิ่มที่อยู่ใหม่" กรอกที่อยู่จัดส่งของคุณ จากนั้นกดปุ่ม "บันทึก"


วิธีแก้ไข/ลบที่อยู่จัดส่งทางเว็บไซต์

1. กดปุ่ม "แก้ไข" หรือ "ลบ" เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล/ลบที่อยู่จัดส่งที่เคยบันทึกไว้


วิธีแก้ไข/ลบที่อยู่จัดส่งทางแอปพลิเคชัน

1. กดปุ่ม "แก้ไข" เพื่อแก้ไขข้อมูลที่อยู่จัดส่งที่เคยบันทึกไว้ หรือ กดปุ่ม "ลบ" เพื่อลบที่อยู่จัดส่งนี้

หมายเหตุ : การแก้ไขที่อยู่จัดส่งที่บันทึกไว้จะเป็นการแก้ไขเพื่อสะดวกในการใช้สำหรับการทำรายการครั้งถัดไป ไม่ได้มีผลกับคำสั่งซื้อที่เคยซื้อไปแล้ว

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา