การคืนเงินกรณีคำสั่งซื้อมีอายุมากกว่า 1 ปี

คำสั่งซื้อที่มีอายุมากกว่า 1 ปีคืออะไร?

คำสั่งซื้อที่มีอายุมากกว่า 1 ปี คือ คำสั่งซื้อที่คุณทำรายการและชำระเงินไว้นานกว่า 365 วัน โดยสถานะคำสั่งซื้อและบัตรจะยังคง Active อยู่ตามปกติ เช่น คุณทำรายการและชำระเงินเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 ในปัจจุบันออเดอร์ของคุณจะถือเป็นออเดอร์ที่มีอายุมากกว่า 1 ปีทันที

หมายเหตุ: สำหรับคำสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตที่ออกโดย JCB ไว้นานกว่า 160 วัน ทางเราไม่สามารถคืนเงินเข้าสู่บัตรเครดิต/เดบิตใบที่ใช้ในการชำระเงินได้ เนื่องจากเป็นข้อจำกัดของทาง Payment Gateway เราแนะนำให้คุณติดตามนโยบายการคืนเงิน รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลาการคืนเงินจากทางผู้จัดงานโดยตรง

หากทางผู้จัดงานมีการประกาศเลื่อน/ยกเลิกงานและอนุญาตให้คุณขอคืนเงินได้ ขั้นตอนการคืนเงินรวมถึงระยะเวลาการคืนเงินจะแตกต่างจากการคืนเงินกรณีคำสั่งซื้อมีอายุน้อยกว่า 1 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนและระยะเวลาการคืนเงินสำหรับทุกช่องทางการชำระเงิน (บัตรเครดิต/เดบิต / Alipay /บิล / K Plus / QR PromptPay / โอนเข้าบัญชีธนาคาร)

หากรายการคำสั่งซื้อของคุณมีอายุมากกว่า 1 ปี เราแนะนำให้คุณติดตามนโยบายการคืนเงิน รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลาการคืนเงินจากทางผู้จัดงานโดยตรงทางอีเมล หรือ เพจ Facebook เนื่องจากนโยบายของแต่ละงานอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้จัดงานนั้น ๆ


ขั้นตอนการส่งข้อมูลบัญชีธนาคาร (กรณีทางผู้จัดงานแจ้งให้ลูกค้ากรอกข้อมูลผ่านระบบ Eventpop)

คุณสามารถกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินคืนได้ผ่านทาง 3 ช่องทาง ดังนี้

1. การกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารผ่านทางอีเมล

1.1 คุณจะได้รับอีเมลแจ้งขอข้อมูลบัญชีธนาคาร คลิกที่ปุ่ม "กรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร(Submit Bank Account)"

1.2 ระบบจะพาคุณไปยังหน้ากรอกข้อมูลบัญชีธนาคารในเมนู My Wallet ทันที กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์รูปหน้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ส่งข้อมูลบัญชีธนาคาร"

หมายเหตุ:

- คุณสามารถกรอกบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ต้องการรับเงินคืน ไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีธนาคารที่ใช้ชำระเงิน

- บัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับเงินคืนจะต้องเป็นบัญชีธนาคารในไทยเท่านั้น

1.3 สถานะคำสั่งซื้อของคุณจะเปลี่ยนเป็น "ดำเนินการคืนเงิน"

หมายเหตุ: หากลูกค้ากรอกข้อมูลเลขที่บัญชีที่ใช้สำหรับโอนเงินคืนผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ทางบริษัท อีวีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม


2. การกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารผ่านทางเว็บไซต์ Eventpop

2.1 ล็อกอินเข้าสู่บัญชีที่ใช้ในการซื้อบัตร จากนั้นคลิกที่เมนู My Wallet

2.2 คลิกที่ปุ่ม "ส่งรายละเอียดบัญชีธนาคาร" ของคำสั่งซื้อที่ขอคืนเงินไว้

2.3 กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์รูปหน้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ส่งข้อมูลบัญชีธนาคาร"

หมายเหตุ:

- คุณสามารถกรอกบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ต้องการรับเงินคืน ไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีธนาคารที่ใช้ชำระเงิน

- บัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับเงินคืนจะต้องเป็นบัญชีธนาคารในไทยเท่านั้น

2.5 สถานะคำสั่งซื้อของคุณจะเปลี่ยนเป็น "ดำเนินการคืนเงิน"

หมายเหตุ: หากลูกค้ากรอกข้อมูลเลขที่บัญชีที่ใช้สำหรับโอนเงินคืนผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ทางบริษัท อีวีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม


3. การกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารผ่านทางแอปพลิเคชัน Eventpop

3.1 ล็อกอินเข้าสู่บัญชีที่ใช้ในการซื้อบัตร จากนั้นกดเมนู "วอทเล็ท"

3.2 กดปุ่ม "ดูทั้งหมด"

3.3 เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร

3.4 กดปุ่ม "ส่งรายละเอียดบัญชีธนาคาร"

3.5 กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์รูปหน้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งข้อมูลบัญชีธนาคาร"

หมายเหตุ:

- คุณสามารถกรอกบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ต้องการรับเงินคืน ไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีธนาคารที่ใช้ชำระเงิน

- บัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับเงินคืนจะต้องเป็นบัญชีธนาคารในไทยเท่านั้น

3.6 สถานะคำสั่งซื้อของคุณจะเปลี่ยนเป็น "ดำเนินการคืนเงิน"

หมายเหตุ: หากลูกค้ากรอกข้อมูลเลขที่บัญชีที่ใช้สำหรับโอนเงินคืนผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ทางบริษัท อีวีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา