วิธีการแก้ไขใบสมัครด้วยตนเอง (กรณีผู้จัดงานอนุญาตให้แก้ไขข้อมูล)

ในกรณีที่งานนั้นๆมีการเปิดให้ส่งใบสมัคร ผู้จัดงานอาจมีการอนุญาตให้ผู้สมัครสามารถแก้ไขใบสมัครด้วยตนเองได้ โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีการแก้ไขใบสมัครด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน


  1. ไปที่เมนู Wallet
  2. เลือก "ใบสมัคร"
  3. เลือกใบสมัครที่ต้องการแก้ไข

หมายเหตุ ใบสมัครที่สามารถแก้ไขได้จะต้องอยู่ในสถานะ "รอการพิจารณา" เท่านั้น หากได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธใบสมัคร ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

  1. กดปุ่ม "แก้ไขข้อมูล"
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากนั้นกดปุ่ม "ยืนยัน" ผู้จัดงานจะได้รับข้อมูลที่ผู้สมัครทำการแก้ไข


วิธีการแก้ไขใบสมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์

  1. กดที่รูปโปรไฟล์
  2. เลือก "ใบสมัคร"
  3. กด "ดูรายละเอียด" ใบสมัครที่ต้องการแก้ไข

หมายเหตุ ใบสมัครที่สามารถแก้ไขได้จะต้องอยู่ในสถานะ "รอการพิจารณา" เท่านั้น หากได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธใบสมัคร ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

  1. เลือก "แก้ไขใบสมัคร"
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากนั้นกดปุ่ม "ยืนยัน" ผู้จัดงานจะได้รับข้อมูลที่ผู้สมัครทำการแก้ไข

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา