วิธีการขอคืนเงินกับทาง Refundable Tickets

สำหรับการขอเงินคืนกับทาง Refundable Tickets เจ้าของรายการคำสั่งซื้อจะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐานตามที่ทางทีม Refundable Tickets ร้องขอ โดยคุณสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ: ทางทีม Refundable Tickets จะตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ พิจารณาคำขอคืนเงิน และสรุปผลให้ทราบภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้การตัดสินใจของทางประกันถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการขอคืนเงินกับทาง Refundable Tickets ทางเว็บไซต์

1. ไปที่เมนู My Wallet และไปที่เมนูย่อย "คำสั่งซื้อ" จากนั้นกดปุ่ม "ดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ" ของออเดอร์คุณที่ต้องการขอคืนเงิน

2. หากคำสั่งซื้อนั้นอยู่ภายใต้การคุ้มครองของ Refundable Tickets จะมีหัวข้อว่า "บัตรแบบคืนเงินได้" พร้อมรายละเอียด กดที่คำว่า "ที่นี่" ตามภาพ เพื่อดำเนินการส่งคำร้องขอคืนเงินทันที

3. ระบบจะพาคุณไปยังหน้าแบบฟอร์มขอคืนเงิน กรอกหมายเลขออเดอร์ของคุณ จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหาการจอง (Find Booking)"

4. คุณจะพบหน้ากรอกข้อมูลรายละเอียดสำหรับการขอคืนเงิน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ: เราแนะนำให้คุณกรอกข้อมูลทั้งหมดเป็น ภาษาอังกฤษ เนื่องจากทีม Refundable Tickets เป็นชาวต่างชาติ

4.1 ข้อมูลการจองและการติดต่อ (Booking and Contact Information)

 • ชื่อลูกค้า (Customer Name) - โดยปกติระบบจะกรอกข้อมูลส่วนนี้ให้อัตโนมัติ
 • ประเภทการจอง (Type of Booking) - เลือก เหตุการณ์ (Event)
 • ชื่อเหตุการณ์ (Event name) - กรอกชื่องานอีเวนต์
 • ชื่อสถานที่ (Venue name) - กรอกชื่อสถานที่จัดงาน
 • ที่อยู่อีเมล (Email Address) - กรอกอีเมลของคุณ
 • ยืนยันที่อยู่อีเมล (Confirm Email Address) - กรอกอีเมลของคุณอีกครั้งเพื่อยืนยัน
 • ประเทศบ้านเกิด (Home Country) - เลือก Thailand
 • เบอร์ติดต่อ (Contact number) - กรอกเบอร์โทรศัพท์ของคุณ
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 1 (Address Line 1) - กรอกที่อยู่ของคุณ
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 2 (Address Line 2) - กรอกที่อยู่ของคุณเพิ่มเติม (กรณีกรอกในบรรทัดที่ 1 ไม่พอ)
 • เมือง (City) - กรอกชื่อจังหวัดของคุณ
 • รหัสไปรษณีย์ (Zip Code) - กรอกรหัสไปรษณีย์ของคุณ  

5. หลังจากกรอกข้อมูลการจองและติดต่อครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม "ถัดไป (Next)" ระบบจะพาคุณมายังขั้นตอนถัดไป

 5.1 ขอคืนเงิน (Refund Request)

 • จำนวนตั๋วที่จะขอคืนเงิน (Number of Tickets to Refund) - กรอกจำนวนบัตรที่ต้องการขอคืนเงิน
 • จำนวนเงินคืนทั้งหมด (Total Refund Amount) - กรอกยอดเงินที่คุณชำระ
 • เหตุผลในการคืนเงิน (Refund Reason) - เลือกเหตุผลที่คุณต้องการขอคืนเงิน
 • วันที่เกิดเหตุ (Date of Incident) - เลือกวันที่ที่เกิดเหตุการณ์
 • คำอธิบายการคืนเงิน (Refund Explanation) - กรอกคำอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น หากคุณขอคืนเงินเนื่องจากการเจ็บป่วย คุณจะต้องกรอกว่าคุณป่วยเป็นโรคอะไรและอธิบายสาเหตุที่เข้าร่วมงานไม่ได้ เป็นต้น

6. กดปุ่ม  "ถัดไป (Next)" ระบบจะพาคุณมายังขั้นตอนกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร 

6.1 ข้อมูลการชำระเงิน (Payment Information)

 • ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร (Bank Account Holder Name) - กรอกชื่อที่ระบุบัญชีธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ
 • ประเทศของธนาคาร (Bank Country) - เลือก Thailand
 • ชื่อธนาคาร (Bank Name) - เลือกชื่อธนาคารของคุณ
 • หมายเลขบัญชีธนาคาร (Bank Account Number) - กรอกเลขบัญชีธนาคารของคุณ

7. หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คุณจะต้องติ๊กถูกในช่อง  "ฉัน/พวกเรา ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงตามเอกสารที่แนบนี้ (I/we agreed to the attached Term and Conditions)" จากนั้นกดปุ่ม "ส่ง (Submit)" เพื่อส่งคำร้องขอคืนเงินให้ทางประกัน

ทางเจ้าหน้าที่ของ Refundable Tickets จะทำการตรวจสอบเอกสาร และแจ้งผลการขอคืนเงินกลับทางอีเมลที่คุณระบุไว้ในลำดับถัดไป


วิธีการขอคืนเงินกับทาง Refundable Tickets ทางแอปพลิเคชัน

1. ไปที่เมนู "วอลเล็ท" และกดที่ปุ่ม "ดูทั้งหมด" จากนั้นเลือกออเดอร์ที่คุณต้องการขอคืนเงิน

2. หากคำสั่งซื้อนั้นอยู่ภายใต้การคุ้มครองของ Refundable Tickets จะมีหัวข้อว่า  "บัตรแบบคืนเงินได้" พร้อมรายละเอียด กดที่คำว่า "ที่นี่" ตามภาพ เพื่อดำเนินการส่งคำร้องขอคืนเงินทันที

3.  ระบบจะพาคุณไปยังหน้าแบบฟอร์มขอคืนเงิน กรอกหมายเลขออเดอร์ของคุณ จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหาการจอง (Find Booking)"

4. คุณจะพบหน้ากรอกข้อมูลรายละเอียดสำหรับการขอคืนเงิน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ: เราแนะนำให้คุณกรอกข้อมูลทั้งหมดเป็น ภาษาอังกฤษ เนื่องจากทีม Refundable Tickets เป็นชาวต่างชาติ

 4.1 ข้อมูลการจองและการติดต่อ (Booking and Contact Information)

 • ชื่อลูกค้า (Customer Name) - โดยปกติระบบจะกรอกข้อมูลส่วนนี้ให้อัตโนมัติ
 • ประเภทการจอง (Type of Booking) - เลือก เหตุการณ์ (Event)
 • ชื่อเหตุการณ์ (Event name) - กรอกชื่องานอีเวนต์
 • ชื่อสถานที่ (Venue name) - กรอกชื่อสถานที่จัดงาน
 • ที่อยู่อีเมล (Email Address) - กรอกอีเมลของคุณ
 • ยืนยันที่อยู่อีเมล (Confirm Email Address) - กรอกอีเมลของคุณอีกครั้งเพื่อยืนยัน
 • ประเทศบ้านเกิด (Home Country) - เลือก Thailand
 • เบอร์ติดต่อ (Contact number) - กรอกเบอร์โทรศัพท์ของคุณ
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 1 (Address Line 1) - กรอกที่อยู่ของคุณ
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 2 (Address Line 2) - กรอกที่อยู่ของคุณเพิ่มเติม (กรณีกรอกในบรรทัดที่ 1 ไม่พอ)
 • เมือง (City) - กรอกชื่อจังหวัดของคุณ
 • รหัสไปรษณีย์ (Zip Code) - กรอกรหัสไปรษณีย์ของคุณ  

5. หลังจากกรอกข้อมูลการจองและติดต่อครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม  "ถัดไป (Next)" ระบบจะพาคุณมายังขั้นตอนถัดไป

5.1 ขอคืนเงิน (Refund Request)

 • จำนวนตั๋วที่จะขอคืนเงิน (Number of Tickets to Refund) - กรอกจำนวนบัตรที่ต้องการขอคืนเงิน
 • จำนวนเงินคืนทั้งหมด (Total Refund Amount) - กรอกยอดเงินที่คุณชำระ
 • เหตุผลในการคืนเงิน (Refund Reason) - เลือกเหตุผลที่คุณต้องการขอคืนเงิน
 • วันที่เกิดเหตุ (Date of Incident) - เลือกวันที่ที่เกิดเหตุการณ์
 • คำอธิบายการคืนเงิน (Refund Explanation) - กรอกคำอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น หากคุณขอคืนเงินเนื่องจากการเจ็บป่วย คุณจะต้องกรอกว่าคุณป่วยเป็นโรคอะไรและอธิบายสาเหตุที่เข้าร่วมงานไม่ได้ เป็นต้น

6. กดปุ่ม  "ถัดไป (Next)" ระบบจะพาคุณมายังขั้นตอนกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร 

6.1 ข้อมูลการชำระเงิน (Payment Information)

 • ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร (Bank Account Holder Name) - กรอกชื่อที่ระบุบัญชีธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ
 • ประเทศของธนาคาร (Bank Country) - เลือก Thailand
 • ชื่อธนาคาร (Bank Name) - เลือกชื่อธนาคารของคุณ
 • หมายเลขบัญชีธนาคาร (Bank Account Number) - กรอกเลขบัญชีธนาคารของคุณ

7. หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คุณจะต้องติ๊กถูกในช่อง  "ฉัน/พวกเรา ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงตามเอกสารที่แนบนี้ (I/we agreed to the attached Term and Conditions)" จากนั้นกดปุ่ม "ส่ง (Submit)" เพื่อส่งคำร้องขอคืนเงินให้ทางประกัน

ทางเจ้าหน้าที่ของ Refundable Tickets จะทำการตรวจสอบเอกสาร และแจ้งผลการขอคืนเงินกลับทางอีเมลที่คุณระบุไว้ในลำดับถัดไป


เหตุผลในการขอคืนเงิน

ทาง Refundable Tickets คุ้มครองการขอคืนเงินในกรณีที่ครอบคลุมเท่านั้น ดังนี้

 1. อาการป่วย / บาดเจ็บ (รวมถึงโควิด-19)
 2. อาการทางการแพทย์ที่เป็นอยู่แล้ว
 3. ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์
 4. การเสียชีวิตในครอบครัว
 5. ความผิดพลาดของระบบขนส่งสาธารณะ
 6. ความผิดพลาดของตารางบินของสายการบิน
 7. ความผิดพลาดของการทำงานของเครื่องยนต์
 8. สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
 9. กรณีฉุกเฉินในครัวเรือน
 10. การถูกโขมยเอกสาร
 11. การย้ายที่ทำงาน
 12. การเรียกเข้าประจำการกองกำลังและหน่วยงานบริการฉุกเฉิน
 13. การปฎิบัติหน้าที่เป็นลูกขุน
 14. การถูกเรียกหมายศาล
 15. การเปลี่ยนวันสอบ

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ขอเงินคืนได้และเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องได้ทาง  นโยบายบริการเสริม Refundable Tickets

ทั้งนี้ หากทางทีม Refundable Tickets ต้องการหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมประกอบเหตุผลการขอคืนเงิน ทางทีมจะส่งอีเมลแจ้งคุณลูกค้าอีกครั้ง โดยคุณจะต้องตอบกลับและส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบ  

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา