นโยบายการจัดส่งบัตร

นโยบายการจัดส่ง บัตร/สินค้า ตามที่อยู่

ตามนโยบายการจัดส่งบัตรของบริษัทฯ เราจะเริ่มทำการจัดส่งบัตรเมื่อได้รับบัตรจากทางผู้จัดงานหรือโรงงานผลิต เมื่อได้รับบัตรแล้วจึงจะเริ่มลงทะเบียนจัดส่งให้กับลูกค้าทุกท่าน รายการคำสั่งซื้อที่ได้รับการลงทะเบียนจัดส่งแล้วจะมีอีเมล และ SMS แจ้งเตือนพร้อมเลขพัสดุส่งไปให้

โดยปกติทางเราจะทำการผลิตบัตรโดยเรียงลำดับตามเลขที่คำสั่งซื้อ และส่งให้บริษัทขนส่งทำการลงทะเบียนจัดส่งต่อ แต่การลงทะเบียนบัตรนั้นจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละงาน ในบางงานที่มีบัตรหลายประเภทและมีรูปแบบการลงทะเบียนบัตรแตกต่างกัน บริษัทฯ จะทำการจัดส่งบัตรประเภทที่พร้อมจัดส่งให้กับลูกค้าก่อน เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนจัดส่งบัตร (ในบางครั้งจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เพื่อนของคุณ หรือรายการคำสั่งซื้อที่สั่งทีหลังได้รับบัตรก่อน)

ทั้งนี้ถ้าหากคุณยังไม่ได้รับบัตรก่อนวันงาน 7 วัน แนะนำให้คุณติดต่อเรามาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจเช็คพัสดุของคุณ


หากฉันทำรายการสั่งซื้อหลายรายการ สามารถขอให้ส่งทุกรายการพร้อมกันในครั้งเดียวได้หรือไม่?

ทางบริษัทฯ มีความเข้าใจว่าหากทางบริษัทฯ สามารถจัดส่งพัสดุหลายรายการได้ในครั้งเดียวเป็นเรื่องที่ดีและสะดวกสบายแก่ผู้ซื้อ แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ทำการจัดส่งโดยเรียงลำดับตามเลขคำสั่งซื้อ อ้างอิงจากจำนวนรายการคำสั่งซื้อ หรือจำนวนของที่สามารถจัดส่งได้ใน ณ ขณะนั้นเป็นหลัก เพื่อความเท่าเทียมและความถูกต้องในการจัดการ และระบบไม่สามารถคาดเดาจำนวนรายการคำสั่งซื้อสุดท้ายของลูกค้าได้ อาจทำให้การจัดส่งพัสดุทั้งหมดของลูกค้าล่าช้า บริษัทฯ จึงเลือกวิธีที่สามารถจัดส่งพัสดุให้ลูกค้าทุกท่านได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุด


ฉันจะขอเปลี่ยนวิธีรับบัตร/สินค้าได้หรือไม่?

การขอเปลี่ยนวิธีรับบัตร/สินค้าจะขึ้นอยู่กับกรณีที่เกิดขึ้น ดังนี้

1. การขอเปลี่ยนจาก "การจัดส่งตามที่อยู่" เป็น "การรับที่หน้างาน"

ในกรณีที่คุณซื้อบัตร/สินค้าและเลือกวิธีรับเป็น "จัดส่งตามที่อยู่" คุณสามารถขอเปลี่ยนวิธีรับเป็น "การรับที่หน้างาน" เท่านั้น ไม่สามารถขอรับ บัตร/สินค้าก่อนเวลาได้ โดยสถานะการจัดส่งจะต้องอยู่ในสถานะ "กำลังจัดเตรียม" หากสถานะเปลี่ยนเป็น "เตรียมจัดส่ง" หรือ "อยู่ในระหว่างจัดส่ง" แล้ว จะไม่สามารถขอเปลี่ยนวิธีรับได้ เนื่องจาก บัตร/สินค้าของคุณได้ถูกลงทะเบียนเข้าระบบ หรือ จัดส่งกับบริษัทขนส่งเรียบร้อยแล้ว

โดยขั้นตอนการขอเปลี่ยนวิธีรับบัตร/สินค้าให้คุณติดต่อ Customer Support ผ่านทางอีเมลโดยตอบกลับจากอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ หรือ ส่งอีเมลเข้ามาใหม่โดยใช้อีเมลเดียวกันกับที่คุณใช้ลงทะเบียนซื้อบัตร ส่งคำขอพร้อมแจ้งเลขคำสั่งซื้อมาที่อีเมล pop@eventpop.me 

ทางทีมงานจะทำการเปลี่ยนวิธีรับบัตร/สินค้าเป็น "การรับที่หน้างาน" และทำการส่งเอกสารรับบัตร/สินค้าให้คุณทางอีเมล นอกจากนี้คุณสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารรับบัตร และนำเอกสารมาแสดงในวันงานพร้อมบัตรประชาชน/ใบขับขี่/พาสปอร์ต หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ ตามที่ทางผู้จัดงานกำหนด เพื่อรับบัตรในวันงาน

หมายเหตุ : การขอเปลี่ยนแปลงวิธีรับบัตรถือเป็นความประสงค์ของทางลูกค้าเอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าจัดส่งทุกกรณี

2. การขอเปลี่ยนจาก "การรับที่หน้างาน" เป็น "การจัดส่งตามที่อยู่"

ในกรณีที่คุณเลือกรับบัตร/สินค้าที่หน้างานและต้องการเปลี่ยนเป็นจัดส่งตามที่อยู่ การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับนโยบายการรับบัตรของผู้จัดงานมี "การจัดส่งตามที่อยู่" หรือไม่? และหากมีการจัดส่งจะพิจารณาเพิ่มเติมว่าผู้ส่งคือผู้จัดงานหรือบริษัทฯ? 

  • หากผู้จัดงานเป็นผู้ส่งสินค้า ทางทีมงานจะประสานงานกับผู้จัดงานเพื่อรอการพิจารณาก่อน หากสามารถเปลี่ยนเป็นจัดส่งตามที่อยู่ได้ ทางทีมงานจะช่วยประสานงานเกี่ยวกับการชำระเงินค่าจัดส่งและการส่งต่อข้อมูลให้กับทางผู้จัดงาน หรือให้ลูกค้าติดต่อกับทางผู้จัดงานโดยตรง ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้จัดงาน
  • หากบริษัทฯ เป็นผู้ส่งสินค้า ทางทีมงานจะพิจารณาจากวันปิดจัดส่ง หากคำขอยังอยู่ในรอบการจัดส่งอยู่ คุณสามารถส่งคำขอเปลี่ยนวิธีรับบัตรเป็นการจัดส่งตามที่อยู่โดยตอบกลับจากอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ หรือ ส่งอีเมลเข้ามาใหม่โดยใช้อีเมลเดียวกันกับที่คุณใช้ลงทะเบียนซื้อบัตร ส่งคำขอพร้อมแจ้งเลขคำสั่งซื้อมาที่อีเมล pop@eventpop.me 

ทางทีมงานจะตอบกลับภายใน 24 ชม. พร้อมแจ้งค่าใช้จ่ายในการจัดส่งให้กับคุณ เมื่อคุณชำระเงินเรียบร้อย สามารถส่งหลักฐานการชำระเงิน และแจ้งข้อมูลผู้รับ, ที่อยู่จัดส่ง และเบอร์ติดต่อได้เลย ทางทีมงานจะตรวจสอบข้อมูลและเปลี่ยนวิธีรับบัตรเป็นการจัดส่งตามที่อยู่ และส่งข้อมูลให้ทีมจัดส่งดำเนินการต่อตามขั้นตอนการจัดส่งบัตร

หมายเหตุ : ราคาค่าจัดส่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร/สินค้า/อุปกรณ์ และจำนวน ขอให้ยึดข้อมูลค่าใช้จ่ายตามที่ทางบริษัทแจ้งกลับในอีเมล (ทั้งนี้ policy อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับนโยบายของทางผู้จัดงาน)

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา