ปัญหาการซื้อบัตรแบบจองที่นั่ง

ทำไมจำนวนบัตรขึ้นให้เลือกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด?

หากจำนวนบัตรที่เหลือในขณะนั้นน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด ระบบจะโชว์จำนวนบัตรที่เหลือบนหน้าจอ


ฉันสามารถเปลี่ยนที่นั่ง/อัปเกรดบัตรได้หรือไม่?

กรณีที่ยังไม่ชำระเงิน - คุณสามารถทำการซื้อและจองที่นั่งใหม่ได้ทันที รายการคำสั่งซื้อเก่าของคุณจะหมดอายุและยกเลิกเองโดยอัตโนมัติ 

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกจองที่นั่งเดิมได้อีกครั้งหลังจากคำสั่งซื้อหมดอายุและยกเลิกไปแล้วเท่านั้น

กรณีที่ชำระเงินแล้ว - ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้จัดงาน หากผู้จัดงานระบุว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่นั่ง/อัปเกรดบัตรได้ จะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่ง/อัปเกรดบัตรได้ในทุกกรณี แต่หากทางผู้จัดงานไม่ได้ระบุ คุณสามารถติดต่อ Customer Support และแจ้งเลขคำสั่งซื้อให้กับทางเจ้าหน้าที่ ทางเราจะประสานงานกับทางผู้จัดงานให้คุณ (การตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้จัดงานและถือเป็นสิ้นสุด)

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา