ปัญหาการซื้อบัตรแบบจองที่นั่ง

ในกรณีเลือกที่นั่งชนกัน

หากคุณพบข้อความแจ้งเตือนว่า "ที่นั่งที่คุณเลือกถูกจองไปแล้ว โปรดเลือกที่นั่งใหม่" แสดงว่าที่นั่งที่คุณเลือกไว้ มีลูกค้าท่านอื่นเลือกและดำเนินรายการก่อน คุณจะไม่สามารถดำเนินการซื้อบัตรที่นั่งดังกล่าวได้ คุณจะต้องกดปุ่ม "ปิดหน้าต่าง" เพื่อทำการเลือกที่นั่งใหม่ ระบบจะทำการยกเลิกที่นั่งเดิมที่คุณเลือกไว้


ฉันสามารถเปลี่ยนที่นั่ง/อัปเกรดบัตรได้หรือไม่?

กรณีที่ยังไม่ชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ - หากคำสั่งซื้อที่ทำรายการไว้ยังไม่หมดอายุ คุณจะสามารถกดเปลี่ยนที่นั่ง เมื่อเลือกที่นั่งใหม่ คุณจะพบกับหน้าต่างเด้งขึ้นมา หลังจากนั้นกด "ยกเลิกและทำรายการใหม่" เพื่อทำรายการที่นั่งใหม่

กรณีที่ยังไม่ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน -คุณสามารถทำการซื้อและจองที่นั่งใหม่ได้ทันที รายการคำสั่งซื้อเก่าของคุณจะหมดอายุและยกเลิกเองโดยอัตโนมัติ 

หมายเหตุ : คุณสามารถเลือกจองที่นั่งเดิมได้อีกครั้งหลังจากคำสั่งซื้อหมดอายุและยกเลิกไปแล้วเท่านั้น

กรณีที่ชำระเงินแล้ว

ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้จัดงาน หากผู้จัดงานระบุว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่นั่ง/อัปเกรดบัตรได้ จะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่ง/อัปเกรดบัตรได้ในทุกกรณี แต่หากทางผู้จัดงานไม่ได้ระบุ คุณสามารถติดต่อ Customer Support และแจ้งเลขคำสั่งซื้อให้กับทางเจ้าหน้าที่ ทางเราจะประสานงานกับทางผู้จัดงานให้คุณ (การตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้จัดงานและถือเป็นสิ้นสุด)

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา