ปัญหาและคำถามเกี่ยวกับการขอใบเสร็จใบกำกับภาษี

หากผู้จัดงานเป็นบุคคลธรรมดาจะใบกำกับภาษีได้หรือไม่?

เนื่องจากตามกฎของทางกรมสรรพากร ผู้ที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้จะต้องเป็นบริษัที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น หากผู้จัดงานเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ ในกรณีนี้ทางผู้จัดงานจะสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้เท่านั้น 


หากเลย 24 ชั่วโมงแล้ว ฉันจะขอใบกำกับภาษีค่าบริการได้หรือไม่?

หากเลย 24 ชั่วโมงแล้ว ทางบริษัทไม่สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มได้อีกตามกฎของทางกรมสรรพากร หลังจากนี้ทางเราจะออกใบเสร็จชำระเงินแบบย่อให้เท่านั้น โดยคุณสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบเสร็จแบบย่อได้ที่เมนู My Walletไปที่รายการคำสั่งซื้อที่ต้องการใบเสร็จ คลิกที่ "รายละเอียดเพิ่มเติม" และเลื่อนลงมาส่วนของใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี และกดปุ่ม “พิมพ์ใบเสร็จ“ สำหรับค่าบริการ ระบบจะแสดงใบเสร็จชำระเงินแบบย่อเป็นไฟล์ PDF ให้คุณดาวน์โหลดหรือพิมพ์ได้เลยทันที


หากฉันกรอกข้อมูลในใบกำกับภาษีผิด สามารถขอแก้ไขได้หรือไม่?

การขอแก้ไขใบกำกับภาษีจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

1. การขอแก้ไขใบกำกับภาษีค่าบริการ

ในกรณีที่คุณกรอกข้อมูลในใบกำกับภาษีค่าบริการผิด คุณสามารถติดต่อ Customer Support พร้อมแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ (#xxxxx-xxxxxxx) เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและประสานงานกับทีมบัญชีเพื่อแก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 3 ของเดือนถัดไปเท่านั้น เช่น หากคุณทำรายการซื้อบัตรในวันที่ 5 มกราคม คุณสามารถติดต่อเพื่อแก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์เท่านั้น

หมายเหตุ หากคุณติดต่อมาหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่แก้ไขให้ทุกกรณี เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ทำการยื่นภาษีกับทางกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว

2. การขอแก้ไขใบกำกับภาษีค่าบัตร (ในกรณีผู้จัดงานออกเอกสารเอง)

ในกรณีที่คุณกรอกข้อมูลในใบกำกับภาษีค่าบัตรผิด และเอกสารดังกล่าวถูกออกโดยทางผู้จัดงาน (ไม่สามารถดาวน์โหลดในเมนู My Wallet ได้) เราแนะนำให้คุณติดต่อทางผู้จัดงานโดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ นโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลใบกำกับภาษีค่าบัตรจะขึ้นอยู่กับทางผู้จัดงานทั้งหมด

3. การขอแก้ไขใบกำกับภาษีค่าบัตร (ในกรณีออกผ่านระบบ Eventpop)

ในกรณีที่คุณกรอกข้อมูลในใบกำกับภาษีค่าบัตรผิด และเอกสารดังกล่าวออกผ่านระบบของ Eventpop (ดาวน์โหลดในเมนู My Wallet ได้) คุณสามารถติดต่อ Customer Support พร้อมแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ (#xxxxx-xxxxxxx) เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและประสานงานกับทางผู้จัดงานเพื่อพิจารณาการแก้ไขข้อมูล ทั้งนี้การอนุมัติแก้ไขและระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูลใบกำกับภาษีค่าบัตรจะขึ้นอยู่กับทางผู้จัดงาน

หมายเหตุ นโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลใบกำกับภาษีค่าบัตรจะขึ้นอยู่กับทางผู้จัดงานทั้งหมด

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา