วิธีการตรวจสอบเลขคิวบนบัตร

วิธีการตรวจสอบเลขคิวบนบัตร

ในกรณีที่งานอีเวนต์มีการเปิดขายบัตรทั้งบัตรนั่ง (Seating) และบัตรยืน (Standing) ท่านสามารถตรวจสอบเลขคิวบัตรบนบัตรของตนเองได้ที่เมนู My Wallet ทั้งบนหน้าเว็บไซต์ Eventpop และทางอีเมลโดยมีขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ

- เลขคิวในใบยืนยันคำสั่งซื้อ/ E-ticket จะปรากฎตามระยะเวลาที่แจ้งใน Q&A งาน เช่น ขึ้นหลังทำการชำระเงินสำเร็จ หรือ ภายใน x วันหลังทำรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับรูปแบบงานแต่ละงาน

- หมายเลขคิวบัตรยืนจะปรากฎขึ้นหลังจากคำสั่งซื้อปรับสถานะเป็น "ชำระเงินแล้ว" เท่านั้น


วิธีการตรวจสอบเลขคิวบัตรยืนในใบยืนยันคำสั่งซื้อ (Order Confirmation) ผ่านทางเว็บไซต์


1. เลือกเมนู My wallet หรือเลือกรูป My Profile

2. กด "คำสั่งซื้อ"

3. กดปุ่ม "ดูใบยืนยันคำสั่งซื้อ" ของราายการคำสั่งซื้อที่ต้องการตรวจสอบคิวบัตรยืน 

4. ระบบจะแสดงไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลด เมื่อเปิดไฟล์ PDF หมายเลขคิวจะอยู่ที่หัวข้อ "Running number"  

สามารถตรวจสอบหมายเลขคิวทางอีเมลได้จากไฟล์ใบยืนยันคำสั่งซื้อที่แนบไปกับอีเมลที่ได้รับหลังจากผู้ซื้อบัตรทำรายการสำเร็จ


วิธีการตรวจสอบเลขคิว บน E-ticket ผ่านทางเว็บไซต์


  1. กดรูป My Profile ไปที่ My Wallet เลือก "บัตร"
  2. เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการจากนั้นเลือก "ดูรายละเอียด"
  3. เลื่อนไปด้านล่างใต้ Qr Code E-ticket สามารถตรวจสอบคิวในหัวข้อ หมายเลขบัตร

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา