การชำระเงินผ่าน Alipay

Alipay คือ ระบบธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ (Online Banking) จากบริษัทในเครือของ Alibaba ที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มีบัญชี Alipay สามารถชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ได้ทั้งในและต่างประเทศ หากงานที่คุณสนใจซื้อบัตรสามารถจ่ายชำระผ่าน Alipay ได้ จะมีสัญลักษณ์ Alipay ที่หน้าอีเวนต์

คุณสามารถทำการชำระเงินผ่านวิธีนี้ได้ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Eventpop ตามขั้นตอนดังนี้


วิธีการชำระเงินผ่าน Alipay ทางเว็บไซต์ Eventpop

1. เลือกวิธีชำระเงินเป็น " Alipay" จากนั้นกดปุ่ม "ทำต่อ"

2. ระบบจะพาคุณมายังหน้าทำรายการของ Alipay คุณสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Alipay บนมือถือได้ทันที

3. เลือก  "点这里下载 支付宝 APP"

หมายเหตุ

1. หากยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Alipay ให้กดปุ่ม "点这里下载 支付宝 APP" เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน จากนั้นให้กลับมากดปุ่ม "使用支付宝APP付款"

2. หากไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Alipay ได้ ให้กดปุ่ม " 继续浏览器付款" เพื่อดำเนินการชำระเงินผ่านเว็บบราวเซอร์

3. หากต้องการยกเลิกการชำระเงินให้กดปุ่ม "已完成付款"

4. ในหน้า 确认付款 (order confirmation) จะระบุรายละเอียดยอดชำระเงิน อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน หมายเลขคำสั่งซื้อ และ วิธีที่ใช้ชำระเงิน โปรดตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และ กดปุ่ม "立即付款" เพื่อดำเนินการชำระเงิน

5. กรอกรหัสยืนยันเพื่อดำเนินการชำระเงิน 

6. หากคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะพาคุณมายังหน้าขอบคุณดังรูปด้านล่างและส่งอีเมลยืนยันการชำระเงินพร้อมบัตรให้กับคุณ  หรือ กดปุ่ม "ดูบัตรของฉัน" เพื่อดูบัตร


วิธีการชำระเงินผ่าน Alipay ทางแอปพลิเคชัน Eventpop

1. เลือกวิธีชำระเงินเป็น  " Alipay" จากนั้นกดปุ่ม "ทำต่อ"

2. ระบบจะพาคุณมายังหน้าทำรายการของ Alipay คุณสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Alipay บนมือถือได้ทันที

3. เลือก "点这里下载 支付宝 APP"

หมายเหตุ

1. หากยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Alipay ให้กดปุ่ม "点这里下载 支付宝 APP" เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน จากนั้นให้กลับมากดปุ่ม "使用支付宝APP付款"

2. หากไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Alipay ได้ ให้กดปุ่ม " 继续浏览器付款" เพื่อดำเนินการชำระเงินผ่านเว็บบราวเซอร์

3. หากต้องการยกเลิกการชำระเงินให้กดปุ่ม "已完成付款"

4. ในหน้า 确认付款 (order confirmation) จะระบุรายละเอียดยอดชำระเงิน อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน หมายเลขคำสั่งซื้อ และ วิธีที่ใช้ชำระเงิน โปรดตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และ กดปุ่ม  "立即付款" เพื่อดำเนินการชำระเงิน

5. กรอกรหัสยืนยันเพื่อดำเนินการชำระเงิน 

6. หากคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะพาคุณมายังหน้าขอบคุณดังรูปด้านล่างและส่งอีเมลยืนยันการชำระเงินพร้อมบัตรให้กับคุณ  หรือ กดปุ่ม  "ดูบัตรของฉัน" 

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา