วิธีการเตรียมตัวและขั้นตอนการรับชมไลฟ์ Online Event

การดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom

คุณสามารถเข้าชมไลฟ์ของ Online Event ต่างๆ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยคุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom ล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเข้าชมไลฟ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือตามช่องทางด้านล่างนี้

Windows / Mac https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

App store https://itunes.apple.com/us/app/id546505307

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้ว เราแนะนำให้คุณสมัครหรือล็อกอินเข้าสู่โปรแกรม Zoom ด้วยอีเมลเดียวกันกับอีเมลที่ปรากฎบนบัตรเข้าชมไลฟ์ (E-Ticket) เนื่องจากระบบจะตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าชมไลฟ์ หากข้อมูลไม่ตรงกัน คุณจะไม่สามารถเข้าชมไลฟ์ได้


การเข้ารับชมไลฟ์

หลังจากทำการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายการคำสั่งซื้อและบัตรของคุณ (E-Ticket) จะอยู่ในเมนู My Wallet บนหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Eventpop คุณสามารถดูรายการคำสั่งซื้อและเข้ารับชมไลฟ์ในวันงานที่คุณเลือกได้ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้

1. การเข้ารับชมไลฟ์ผ่านคอมพิวเตอร์

1. ล็อกอินเข้าสู่บัญชีที่ใช้ในการซื้อบัตร จากนั้นกดที่ปุ่ม My Wallet ตรงมุมขวาบน

2. กดที่ปุ่ม "ดูบัตรทั้งหมด" ของคำสั่งซื้องานที่คุณต้องการรับชม

3. กดที่บัตรของคุณ

4.เมื่อถึงเวลาเริ่มไลฟ์ กดที่ปุ่ม "เข้าร่วมชมไลฟ์" ได้เลย 

หมายเหตุ กรณีที่คุณซื้อบัตรให้บุคคลอื่น เจ้าของบัตรจะต้องสมัครสมาชิก หรือ ล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ด้วยบัญชีอีเมลของตัวเองเพื่อเข้าชม Live เท่านั้น)

5. หน้าจอจะแสดงหน้าต่าง pop-up กดที่ปุ่ม "Open Zoom Meetings" เพื่อเปิดโปรแกรม Zoom และเข้าชมไลฟ์ได้เลยหากยังไม่ถึงเวลาเข้าร่วมชมไลฟ์ หน้าบัตรจะแสดงข้อมูลวันที่และเวลาเข้าร่วมชมไลฟ์

2. การเข้ารับชมไลฟ์ผ่านสมาร์ทโฟน

1.  ล็อกอินเข้าสู่บัญชีที่ใช้ในการซื้อบัตร จากนั้นกดที่ปุ่ม "วอลเล็ท"  ตรงกลางของแถบล่างจอ 

2. กดที่เมนู "บัตร" 

3. กดที่ปุ่ม "ดูข้อมูลบัตร" ของงานที่คุณต้องการรับชม

4. เมื่อถึงเวลาเริ่มไลฟ์ กดที่ปุ่ม "เข้าร่วมชม" ได้เลย

หมายเหตุ กรณีที่คุณซื้อบัตรให้บุคคลอื่น เจ้าของบัตรจะต้องสมัครสมาชิก หรือ ล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ด้วยบัญชีอีเมลของตัวเองเพื่อเข้าชม Live เท่านั้น)

5. ระบบจะพาคุณไปที่หน้าเว็บไซต์ของ Zoom  หากคุณมีแอป Zoom อยู่แล้ว กดที่ "launch meeting" เพื่อเข้าชมไลฟ์ได้ทันที หรือ กดที่ "Download from App Store" เพื่อดาวน์โหลดแอปก่อนและเข้าห้องรับชม

หากยังไม่ถึงเวลาเข้าร่วมชมไลฟ์ หน้าบัตรจะแสดงข้อมูลวันที่และเวลาเข้าร่วมชมไลฟ์


3. การเข้ารับชมไลฟ์ผ่านอีเมล

หมายเหตุ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนสำหรับเข้าชมไลฟ์ผ่านอีเมลที่กรอกตอนลงทะเบียนในบัตรแต่ละใบโดยสามารถเช็คอีเมลจากใน inbox หรือในบางกรณีอีเมลอาจถูกส่งเข้า junk mail หรือ spam mail

1. เปิดอีเมลที่ได้รับและกดที่ปุ่ม "Join Live Session" ในอีเมล 

2. ระบบจะพาคุณไปยังหน้า Zoom หากรับชมผ่านคอมพิวเตอร์ กดที่ปุ่ม "Open zoom.us" ระบบจะพาคุณเข้าไปอยู่ในห้องไลฟ์ของงานและเตรียมพร้อมรับชมไลฟ์ได้ทันที

หรือ หากรับชมผ่านมือถือ กดที่ปุ่ม "Open" ระบบจะพาคุณเข้าไปอยู่ในห้องไลฟ์ของงานและเตรียมพร้อมรับชมไลฟ์ได้ทันที


การเข้ารับชมไลฟ์ก่อนเวลา

  • คุณสามารถเข้ามารอในห้องไลฟ์ได้ก่อนงานเริ่ม 2 ชั่วโมง (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับผู้จัดงาน) หากกดเข้ามาก่อนเริ่มงาน คุณจะเจอหน้า waiting room 
  • กรณีที่คุณทำการเข้าร่วมชมไลฟ์ก่อนเวลา หน้าจอ Zoom จะแสดงข้อความดังภาพพร้อมบอกเวลาเริ่มไลฟ์

ตัวอย่างหน้าจอบนคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างหน้าจอบนมือถือ

เมื่อถืงเวลาไลฟ์ ระบบจะรีเฟรชหน้าจออัตโนมัติเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าไปอยู่ในห้องไลฟ์ของงานและเตรียมพร้อมรับชมไลฟ์ได้ทันที

ตัวอย่างหน้าจอบนคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างหน้าจอบนมือถือ


คำแนะนำเพิ่มเติม

  • บัตรออนไลน์ 1 ใบสามารถใช้เข้าร่วมงานได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น (1 อีเมลต่อ 1 สิทธิ์การรับชม)
  • บัตรออนไลน์ 1 ใบสามารถใช้เข้าชมไลฟ์ได้เพียง 1 เครื่อง (ไม่สามารถดูพร้อมกันหลายเครื่องได้)
  • ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับรับชมไลฟ์ จะต้องกดออกจากห้อง (Leave Zoom) ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถกดเข้าร่วมชมไลฟ์ผ่านอุปกรณ์อื่นได้
  • คุณสามารถเข้า-ออกระหว่างการรับชมไลฟ์ได้ตลอดเวลาจนกว่าไลฟ์จะจบลง โดยสามารถที่กดปุ่ม "เข้าร่วมชมไลฟ์" ในหน้า My Wallet ทั้งในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Eventpop เพื่อเข้าร่วมรับชมไลฟ์ได้อีกครั้ง (กรณีที่คุณเข้า-ออกระหว่างการรับชมไลฟ์ คุณจะได้รับชมเนื้อหาปัจจุบันที่ไลฟ์อยู่เท่านั้น ไม่สามารถรับชมเนื้อหาต่อจากช่วงเวลาที่ออกได้)
  • ผู้เข้ารับชมไลฟ์จะต้องทำการ Sign Up หรือ Log In ในโปรแกรม Zoom ด้วยอีเมลที่ทำการซื้อบัตรมาเท่านั้น หากคุณทำการ Join Live Session ด้วยอีเมลที่ไม่ได้ใช้ในการซื้อบัตร ทางผู้จัดจะไม่อนุญาตให้ทำการเข้ารับชมไลฟ์ได้ในทุกกรณี
บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา