วิธีการรับชมไลฟ์ของ Online Event ผ่านทาง Zoom

การดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom

คุณสามารถเข้าชมไลฟ์ของ Online Event ต่างๆ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยคุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom ล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเข้าชมไลฟ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือตามช่องทางด้านล่างนี้

Windows / Mac https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

App store https://itunes.apple.com/us/app/id546505307

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้ว เราแนะนำให้คุณสมัครหรือล็อกอินเข้าสู่โปรแกรม Zoom ด้วยอีเมลเดียวกันกับอีเมลที่ปรากฎบนบัตรเข้าชมไลฟ์ (E-Ticket) เนื่องจากระบบจะตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าชมไลฟ์ หากข้อมูลไม่ตรงกัน คุณจะไม่สามารถเข้าชมไลฟ์ได้


การเข้ารับชมไลฟ์

หลังจากทำการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายการคำสั่งซื้อและบัตรของคุณ (E-Ticket) จะอยู่ในเมนู My Wallet บนหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Eventpop คุณสามารถดูรายการคำสั่งซื้อและเข้ารับชมไลฟ์ในวันงานที่คุณเลือกได้ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้

1. การเข้ารับชมไลฟ์ผ่านคอมพิวเตอร์

1. ล็อกอินเข้าสู่บัญชีที่ใช้ในการซื้อบัตร จากนั้นกดที่ปุ่ม My Wallet ตรงมุมขวาบน

2. กดที่ปุ่ม " ดูบัตรทั้งหมด" ของคำสั่งซื้องานที่คุณต้องการรับชม

3. กดที่บัตรของคุณ

4.เมื่อถึงเวลาเริ่มไลฟ์ กดที่ปุ่ม " เข้าร่วมชมไลฟ์" ได้เลย 

หมายเหตุ กรณีที่คุณซื้อบัตรให้บุคคลอื่น เจ้าของบัตรจะต้องสมัครสมาชิก หรือ ล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ด้วยบัญชีอีเมลของตัวเองเพื่อเข้าชม Live เท่านั้น)

5. หน้าจอจะแสดงหน้าต่าง pop-up กดที่ปุ่ม " Open Zoom Meetings" เพื่อเปิดโปรแกรม Zoom และเข้าชมไลฟ์ได้เลยหากยังไม่ถึงเวลาเข้าร่วมชมไลฟ์ หน้าบัตรจะแสดงข้อมูลวันที่และเวลาเข้าร่วมชมไลฟ์

2. การเข้ารับชมไลฟ์ผ่านสมาร์ทโฟน

1.  ล็อกอินเข้าสู่บัญชีที่ใช้ในการซื้อบัตร จากนั้นกดที่ปุ่ม " วอลเล็ท"  ตรงกลางของแถบล่างจอ 

2. กดที่เมนู " บัตร" 

3. กดที่ปุ่ม " ดูข้อมูลบัตร" ของงานที่คุณต้องการรับชม

4. เมื่อถึงเวลาเริ่มไลฟ์ กดที่ปุ่ม " เข้าร่วมชม" ได้เลย

หมายเหตุ กรณีที่คุณซื้อบัตรให้บุคคลอื่น เจ้าของบัตรจะต้องสมัครสมาชิก หรือ ล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ด้วยบัญชีอีเมลของตัวเองเพื่อเข้าชม Live เท่านั้น)

5. ระบบจะพาคุณไปที่หน้าเว็บไซต์ของ Zoom  หากคุณมีแอป Zoom อยู่แล้ว กดที่ " launch meeting" เพื่อเข้าชมไลฟ์ได้ทันที หรือ กดที่ "Download from App Store" เพื่อดาวน์โหลดแอปก่อนและเข้าห้องรับชม

หากยังไม่ถึงเวลาเข้าร่วมชมไลฟ์ หน้าบัตรจะแสดงข้อมูลวันที่และเวลาเข้าร่วมชมไลฟ์


3. การเข้ารับชมไลฟ์ผ่านอีเมล

หมายเหตุ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนสำหรับเข้าชมไลฟ์ผ่านอีเมลที่กรอกตอนลงทะเบียนในบัตรแต่ละใบโดยสามารถเช็คอีเมลจากใน inbox หรือในบางกรณีอีเมลอาจถูกส่งเข้า junk mail หรือ spam mail

1. เปิดอีเมลที่ได้รับและกดที่ปุ่ม " Join Live Session" ในอีเมล 

2. ระบบจะพาคุณไปยังหน้า Zoom หากรับชมผ่านคอมพิวเตอร์ กดที่ปุ่ม " Open zoom.us" ระบบจะพาคุณเข้าไปอยู่ในห้องไลฟ์ของงานและเตรียมพร้อมรับชมไลฟ์ได้ทันที

หรือ หากรับชมผ่านมือถือ กดที่ปุ่ม " Open" ระบบจะพาคุณเข้าไปอยู่ในห้องไลฟ์ของงานและเตรียมพร้อมรับชมไลฟ์ได้ทันที


การเข้ารับชมไลฟ์ก่อนเวลา

  • คุณสามารถเข้ามารอในห้องไลฟ์ได้ก่อนงานเริ่ม 2 ชั่วโมง (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับผู้จัดงาน) หากกดเข้ามาก่อนเริ่มงาน คุณจะเจอหน้า waiting room 
  • กรณีที่คุณทำการเข้าร่วมชมไลฟ์ก่อนเวลา หน้าจอ Zoom จะแสดงข้อความดังภาพพร้อมบอกเวลาเริ่มไลฟ์

ตัวอย่างหน้าจอบนคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างหน้าจอบนมือถือ

เมื่อถืงเวลาไลฟ์ ระบบจะรีเฟรชหน้าจออัตโนมัติเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าไปอยู่ในห้องไลฟ์ของงานและเตรียมพร้อมรับชมไลฟ์ได้ทันที

ตัวอย่างหน้าจอบนคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างหน้าจอบนมือถือ


คำแนะนำเพิ่มเติม

  • บัตรออนไลน์ 1 ใบสามารถใช้เข้าร่วมงานได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น (1 อีเมลต่อ 1 สิทธิ์การรับชม)
  • บัตรออนไลน์ 1 ใบสามารถใช้เข้าชมไลฟ์ได้เพียง 1 เครื่อง (ไม่สามารถดูพร้อมกันหลายเครื่องได้)
  • ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับรับชมไลฟ์ จะต้องกดออกจากห้อง (Leave Zoom) ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถกดเข้าร่วมชมไลฟ์ผ่านอุปกรณ์อื่นได้
  • คุณสามารถเข้า-ออกระหว่างการรับชมไลฟ์ได้ตลอดเวลาจนกว่าไลฟ์จะจบลง โดยสามารถที่กดปุ่ม "เข้าร่วมชมไลฟ์" ในหน้า My Wallet ทั้งในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Eventpop เพื่อเข้าร่วมรับชมไลฟ์ได้อีกครั้ง (กรณีที่คุณเข้า-ออกระหว่างการรับชมไลฟ์ คุณจะได้รับชมเนื้อหาปัจจุบันที่ไลฟ์อยู่เท่านั้น ไม่สามารถรับชมเนื้อหาต่อจากช่วงเวลาที่ออกได้)
  • ผู้เข้ารับชมไลฟ์จะต้องทำการ Sign Up หรือ Log In ในโปรแกรม Zoom ด้วยอีเมลที่ทำการซื้อบัตรมาเท่านั้น หากคุณทำการ Join Live Session ด้วยอีเมลที่ไม่ได้ใช้ในการซื้อบัตร ทางผู้จัดจะไม่อนุญาตให้ทำการเข้ารับชมไลฟ์ได้ในทุกกรณี
บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา