วิธีการรับชมไลฟ์ของ Online Event ผ่าน Zoom ทางคอมพิวเตอร์

คำแนะนำเพิ่มเติม

  • บัตรออนไลน์ 1 ใบสามารถใช้เข้าร่วมงานได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น (1 อีเมลต่อ 1 สิทธิ์การรับชม)
  • บัตรออนไลน์ 1 ใบสามารถใช้เข้าชมไลฟ์ได้เพียง 1 เครื่อง (ไม่สามารถดูพร้อมกันหลายเครื่องได้)
  • ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับรับชมไลฟ์ จะต้องกดออกจากห้อง (Leave Zoom) ก่อนจึงจะสามารถกดเข้าร่วมชมไลฟ์ผ่านอุปกรณ์อื่นได้
  • คุณสามารถเข้า-ออกระหว่างการรับชมไลฟ์ได้ตลอดเวลาจนกว่าไลฟ์จะจบลง โดยสามารถที่กดปุ่ม "Join Meeting"/ "Join Live Session" จากอีเมลของคุณ เพื่อเข้าร่วมรับชมไลฟ์ได้อีกครั้ง (กรณีที่คุณเข้า-ออกระหว่างการรับชมไลฟ์ คุณจะได้รับชมเนื้อหาปัจจุบันที่ไลฟ์อยู่เท่านั้น ไม่สามารถรับชมเนื้อหาต่อจากช่วงเวลาที่ออกได้)
  • เนื่องจากการรับชมผ่าน Zoom ผู้จัดงานจะต้อง import อีเมลผู้เข้าชมไว้ในห้องก่อนโดยใช้อีเมลที่ลูกค้ากรอกตอนลงทะเบียนซื้อบัตร ผู้เข้ารับชมไลฟ์จะต้องทำการ Sign Up หรือ Log In ในโปรแกรม Zoom ด้วยอีเมลที่ทำการซื้อบัตรมาเท่านั้น หากอีเมลที่ Log in ในโปรแกรม Zoom ไม่ตรงกันจะไม่สามารถเข้ารับชมได้

เตรียมความพร้อมก่อนรับชมไลฟ์ของ Online Event ผ่าน Zoom


วิธีการเข้ารับชมไลฟ์ของ Online Event ผ่าน Zoom ทางอีเมล


วิธีการเข้ารับชมไลฟ์ของ Online Event ผ่าน Zoom ทางเว็บไซต์ Eventpop

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา