การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

บัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่ระบบรองรับ 


บัตรเครดิต ของ Visa, MasterCard และ JCB
บัตรเดบิต ที่ออกโดยธนาคารในประเทศ เช่น ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกร, ธนาคารไทยพาณิย์, ธนาคารธนชาต รวมถึงบัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารในต่างประเทศที่รองรับการจ่ายเงินออนไลน์ข้ามประเทศได้


หากคุณชำระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิตผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก 

ตามเงื่อนไขของทาง Visa, MasterCard และ JCB ร่วมกับธนาคารเจ้าของบัตร คุณจะต้องเปิดบริการชำระเงินออนไลน์ (Verified By Visa/MasterCard SecureCode/JCB J/Secure) กับทางธนาคารเจ้าของบัตรก่อน เพื่อให้บัตรของคุณสามารถซื้อของและชำระเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ได้ หากคุณยังไม่เปิดบริการชำระเงินออนไลน์ ระบบจะไม่เจอข้อมูลบัตรของคุณและไม่สามารถตัดเงินผ่านบัตรได้พร้อมแสดงข้อความ ดังรูป

คุณสามารถอ่านวิธีและเปิดบริการชำระเงินออนไลน์บัตรที่คุณต้องการได้จากลิงค์ข้างล่างนี้
วิธีเปิดบริการ  บัวหลวง ไอเพย์ สำหรับบัตรเครดิต/เดบิตของธนาคารกรุงเทพ
วิธีเปิดบริการ  Verified by VISA สำหรับบัตรเครดิต/เดบิตของธนาคารกรุงไทย 
วิธีเปิดบริการ  Verified by VISA  สำหรับบัตรเครดิต/เดบิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
วิธีเปิดบริการ  Internet Shopping สำหรับบัตรเครดิต/เดบิตของธนาคารกสิกรไทย 
วิธีเปิดบริการ  SCB Easy Net สำหรับบัตรเครดิต/เดบิตของธนาคารไทยพาณิชย์ 
วิธีเปิดบริการ  Internet Shopping สำหรับบัตรเครดิต/เดบิตของธนาคารธนชาติ
หลังจากที่คุณเปิดบริการชำระเงินออนไลน์เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถซื้อบัตร/สินค้า/บริการและชำระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิตได้ทันที

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต 

คุณสามารถทำการชำระเงินผ่านวิธีนี้ได้ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Eventpop ตามขั้นตอนดังนี้

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิตทางเว็บไซต์ Eventpop

1. เลือกอีเว้นท์ที่คุณต้องการในเว็บไซต์ Eventpop หรือ เข้าจากลิงก์ที่ทางผู้จัดงานประกาศทาง Social Media ต่าง ๆ

2. อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขของงานและบัตรให้ครบถ้วน เลือกจำนวนบัตรและประเภทบัตรที่คุณต้องการและกดปุ่ม  “ซื้อบัตร”

3. กรอกรายละเอียดของผู้เข้าร่วมงาน (หากผู้ซื้อบัตรเป็นผู้เข้าร่วมงานเอง กดที่ " เป็นคนเดียวกับผู้ซื้อบัตร" ข้อมูลจะกรอกลงในช่องโดยอัตโนมัติ)

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเพราะข้อมูลนี้จะแสดงบนบัตรของคุณและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ในภายหลัง

4. โปรดตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้ออีกครั้งและกดปุ่ม "ยืนยันการสั่งซื้อ" เพื่อไปยังหน้าชำระเงิน

5. เลือกวิธีชำระเงินเป็น  “บัตรเครดิต/บัตรเดบิต”และกรอกข้อมูลบัตรให้ครบถ้วน ดังนี้

หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิต : เลข 13 หลัก บนหน้าบัตรเครดิต/เดบิต ของคุณ
ชื่อผู้ถือบัตร : ชื่อ-สกุลเจ้าของบัตรที่แสดงบนบัตร (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร)
วันหมดอายุบัตร : วันหมดอายุบนหน้าบัตรเครดิต/เดบิต ของคุณ
หมายเลข CVV : เลข 3 ตัวหลังบัตรเครดิต/เดบิต (หรือ 4 ตัวแล้วแต่ชนิดของบัตร)

หากบัตรเครดิต/เดบิตของคุณเป็นบัตรที่ออกโดยธนาคารในต่างประเทศ คุณจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามตัวอย่างด้านล่าง

จากนั้นตรวจสอบยอดที่ต้องชำระได้ที่แถบทางขวามือ หรือ กดปุ่ม " ดูรายละเอียด" เพื่อดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด จากนั้นกดปุ่ม "ยืนยัน"

หมายเหตุ :  - หากคุณกรอกข้อมูลผิดหรือไม่ครบถ้วน จะไม่สามารถทำการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้
                 - โปรด ตรวจสอบยอดที่ต้องชำระทุกครั้งก่อนกดปุ่มยืนยันการสั่งซื้อ

6. หากบัตรใบนี้เปิดบริการชำระเงินออนไลน์แล้ว ระบบจะแสดงหน้าตรวจสอบความปลอดภัยซึ่งเป็นหน้าเว็บของทางธนาคาร กดปุ่ม  “Request OTP” ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่มือถือของคุณ (เบอร์มือถือจะเป็นเบอร์ที่คุณกรอกตอนสมัครบัตรนั้นๆ) กรอกรหัส OTP (One Time Password) เพื่อยืนยันและกดปุ่ม  “Submit” หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะทำการตัดบัตรของคุณเพื่อชำระเงินตามปกติ

หากบัตรใบนี้ยังไม่ได้เปิดบริการชำระเงินออนไลน์  เมื่อถึงขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัยของทางธนาคาร ระบบจะค้างอยู่ที่หน้าลงทะเบียนออนไลน์ของทางธนาคาร และไม่สามารถย้อนกลับมาทำรายการใหม่ได้ เมื่อหมดเวลาคำสั่งซื้อนี้จะถูกยกเลิกและเสียสิทธิ์ทันที เราแนะนำให้คุณเปิดบริการชำระเงินออนไลน์บัตรเครดิต/เดบิต ก่อนนำมาใช้งาน

7. หากคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะพาคุณมายังหน้าขอบคุณดังรูปด้านล่างและส่งอีเมลยืนยันการชำระเงินพร้อมบัตรให้กับคุณ  หรือ กดปุ่ม "ดูบัตรของฉัน" เพื่อดูบัตรของคุณ


การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิตทางแอปพลิเคชัน Eventpop

1. เลือกอีเว้นท์ที่คุณต้องการ


2. อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขของงานและบัตรให้ครบถ้วน เลือกจำนวนบัตรและประเภทบัตรที่คุณต้องการและกดปุ่ม  “ ซื้อบัตร

3. กรอกรายละเอียดของผู้เข้าร่วมงาน (หากผู้ซื้อบัตรเป็นผู้เข้าร่วมงานเอง กดที่ "เป็นคนเดียวกับผู้ซื้อบัตร" ข้อมูลจะกรอกลงในช่องโดยอัตโนมัติ)

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเพราะข้อมูลนี้จะแสดงบนบัตรของคุณและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ในภายหลัง

4. โปรดตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้ออีกครั้งและกดปุ่ม " ยืนยันการสั่งซื้อ" เพื่อไปยังหน้าชำระเงิน

5. เลือกวิธีชำระเงินเป็น “ บัตรเครดิต/บัตรเดบิต”และกรอกข้อมูลบัตรให้ครบถ้วน ดังนี้

-   หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิต : เลข 13 หลัก บนหน้าบัตรเครดิต/เดบิต ของคุณ
-   ชื่อผู้ถือบัตร : ชื่อ-สกุลเจ้าของบัตรที่แสดงบนบัตร (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร)
 วันหมดอายุบัตร : วันหมดอายุบนหน้าบัตรเครดิต/เดบิต ของคุณ
-   หมายเลข CVV : เลข 3 ตัวหลังบัตรเครดิต/เดบิต (หรือ 4 ตัวแล้วแต่ชนิดของบัตร)

หากบัตรเครดิต/เดบิตของคุณเป็นบัตรที่ออกโดยธนาคารในต่างประเทศ คุณจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามตัวอย่างด้านล่าง

ตรวจสอบยอดที่ต้องชำระได้ที่แถบด้านบน หรือ กดปุ่ม "ดูรายละเอียด" เพื่อดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด จากนั้นกดปุ่ม "ยืนยัน"

หมายเหตุ :  - หากคุณกรอกข้อมูลผิดหรือไม่ครบถ้วน จะไม่สามารถทำการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้
                 - โปรด ตรวจสอบยอดที่ต้องชำระทุกครั้งก่อนกดปุ่มยืนยันการสั่งซื้อ

6. หากบัตรใบนี้เปิดบริการชำระเงินออนไลน์แล้ว ระบบจะแสดงหน้าตรวจสอบความปลอดภัยซึ่งเป็นหน้าเว็บของทางธนาคาร กดปุ่ม “ Request OTP” ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่มือถือของคุณ (เบอร์มือถือจะเป็นเบอร์ที่คุณกรอกตอนสมัครบัตรนั้นๆ) กรอกรหัส OTP (One Time Password) เพื่อยืนยันและกดปุ่ม  “ตกลง (Submit)” หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะทำการตัดบัตรของคุณเพื่อชำระเงินตามปกติ

หากบัตรใบนี้ยังไม่ได้เปิดบริการชำระเงินออนไลน์  เมื่อถึงขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัยของทางธนาคาร ระบบจะค้างอยู่ที่หน้าลงทะเบียนออนไลน์ของทางธนาคาร และไม่สามารถย้อนกลับมาทำรายการใหม่ได้ เมื่อหมดเวลาคำสั่งซื้อนี้จะถูกยกเลิกและเสียสิทธิ์ทันที เราแนะนำให้คุณเปิดบริการชำระเงินออนไลน์บัตรเครดิต/เดบิต ก่อนนำมาใช้งาน

7. หากคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะพาคุณมายังหน้าขอบคุณดังรูปด้านล่างและส่งอีเมลยืนยันการชำระเงินพร้อมบัตรให้กับคุณ หรือ กดปุ่ม " ดูบัตรของฉัน" เพื่อดูบัตรของคุณ


คำถามที่พบบ่อย

หากไม่ได้รับรหัส OTP ต้องทำอย่างไร?
หากไม่มีเว็บไซต์ธนาคารขึ้นมาให้ยืนยัน OTP ต้องทำอย่างไร?
หากชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิตไม่ได้ ระบบขึ้นแถบสีแดงแจ้งเตือนต้องทำอย่างไร?

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา