การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

บัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่ระบบรองรับ 

บัตรเครดิต ของ Visa, MasterCard, JCB และ Union Pay

บัตรเดบิต ที่ออกโดยธนาคารในประเทศ เช่น ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกร, ธนาคารไทยพาณิย์, ธนาคารธนชาต รวมถึงบัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารในต่างประเทศที่รองรับการจ่ายเงินออนไลน์ข้ามประเทศได้


หากคุณชำระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิตผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก 

ตามเงื่อนไขของทาง Visa, MasterCard, JCB และ Union Pay ร่วมกับธนาคารเจ้าของบัตร คุณจะต้องเปิดบริการชำระเงินออนไลน์ (Verified By Visa/MasterCard SecureCode/JCB J/Secure) กับทางธนาคารเจ้าของบัตรก่อน เพื่อให้บัตรของคุณสามารถซื้อของและชำระเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ได้ หากคุณยังไม่เปิดบริการชำระเงินออนไลน์ ระบบจะไม่เจอข้อมูลบัตรของคุณและไม่สามารถตัดเงินผ่านบัตรได้พร้อมแสดงข้อความ ดังรูป

คุณสามารถอ่านวิธีและเปิดบริการชำระเงินออนไลน์บัตรที่คุณต้องการได้จากลิงค์ข้างล่างนี้ วิธีเปิดบริการ  บัวหลวง ไอเพย์ สำหรับบัตรเครดิต/เดบิตของธนาคารกรุงเทพ วิธีเปิดบริการ  Verified by VISA สำหรับบัตรเครดิต/เดบิตของธนาคารกรุงไทย  วิธีเปิดบริการ  Verified by VISA  สำหรับบัตรเครดิต/เดบิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา  วิธีเปิดบริการ  Internet Shopping สำหรับบัตรเครดิต/เดบิตของธนาคารกสิกรไทย  วิธีเปิดบริการ  SCB Easy Net สำหรับบัตรเครดิต/เดบิตของธนาคารไทยพาณิชย์  วิธีเปิดบริการ  Internet Shopping สำหรับบัตรเครดิต/เดบิตของธนาคารธนชาติ
หลังจากที่คุณเปิดบริการชำระเงินออนไลน์เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถซื้อบัตร/สินค้า/บริการและชำระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิตได้ทันที

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต 

คุณสามารถทำการชำระเงินผ่านวิธีนี้ได้ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Eventpop ตามขั้นตอนดังนี้

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิตทางเว็บไซต์ Eventpop

1. เลือกช่องทางชำระเงิน "บัตรเครดิต/บัตรเดบิต"

2. กรอกรายละเอียดข้อมูลของบัตรให้ถูกต้องครบถ้วน หากข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตถูกต้องจะสามารถกดปุ่ม "ยืนยัน" ได้

- หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิต : เลข 13 หลัก บนหน้าบัตรเครดิต/เดบิต ของคุณ

- ชื่อผู้ถือบัตร : ชื่อ-สกุลเจ้าของบัตรที่แสดงบนบัตร (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร)

- วันหมดอายุบัตร : วันหมดอายุบนหน้าบัตรเครดิต/เดบิต ของคุณ (กรอกเพียง ดด/ปป)

- หมายเลข CVV : เลข 3 ตัวหลังบัตรเครดิต/เดบิต (หรือ 4 ตัวแล้วแต่ชนิดของบัตร)

3. ระบบจะแสดงหน้าตรวจสอบความปลอดภัยซึ่งเป็นหน้าเว็บของทางธนาคาร กดปุ่ม " Request OTP” ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่มือถือของคุณ (เบอร์มือถือจะเป็นเบอร์ที่คุณกรอกตอนสมัครบัตรนั้นๆ) 

4. กรอกรหัส OTP (One Time Password) เพื่อยืนยันและกดปุ่ม  “ตกลง (Submit)” หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะทำการตัดบัตรของคุณเพื่อชำระเงินตามปกติ

หากคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะพาคุณมายังหน้าขอบคุณดังรูปด้านล่างและส่งอีเมลยืนยันการชำระเงินพร้อมบัตรให้กับคุณ หรือ กดปุ่ม "ดูบัตรของฉัน" เพื่อดูบัตรของคุณการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิตทางแอปพลิเคชัน Eventpop

1. เลือกช่องทางชำระเงิน "บัตรเครดิต/บัตรเดบิต"

2. กรอกรายละเอียดข้อมูลของบัตรให้ถูกต้องครบถ้วน หากข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตถูกต้องจะสามารถกดปุ่ม  "ยืนยัน" ได้

- หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิต : เลข 13 หลัก บนหน้าบัตรเครดิต/เดบิต ของคุณ

- ชื่อผู้ถือบัตร : ชื่อ-สกุลเจ้าของบัตรที่แสดงบนบัตร (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร)

- วันหมดอายุบัตร : วันหมดอายุบนหน้าบัตรเครดิต/เดบิต ของคุณ (กรอกเพียง ดด/ปป)

- หมายเลข CVV : เลข 3 ตัวหลังบัตรเครดิต/เดบิต (หรือ 4 ตัวแล้วแต่ชนิดของบัตร)

3. ระบบจะแสดงหน้าตรวจสอบความปลอดภัยซึ่งเป็นหน้าเว็บของทางธนาคาร กดปุ่ม "Request OTP” ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่มือถือของคุณ (เบอร์มือถือจะเป็นเบอร์ที่คุณกรอกตอนสมัครบัตรนั้นๆ) 

4. กรอกรหัส OTP (One Time Password) เพื่อยืนยันและกดปุ่ม  “ตกลง (Submit)” หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะทำการตัดบัตรของคุณเพื่อชำระเงินตามปกติ

หากคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะพาคุณมายังหน้าขอบคุณดังรูปด้านล่างและส่งอีเมลยืนยันการชำระเงินพร้อมบัตรให้กับคุณ หรือ กดปุ่ม  "ดูบัตรของฉัน" เพื่อดูบัตรของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

หากไม่ได้รับรหัส OTP ต้องทำอย่างไร?

หากไม่มีเว็บไซต์ธนาคารขึ้นมาให้ยืนยัน OTP ต้องทำอย่างไร?

หากชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิตไม่ได้ ระบบขึ้นแถบสีแดงแจ้งเตือนต้องทำอย่างไร?

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา