การจ่ายเงินผ่านบิลด้วย Mobile Banking / จุดบริการรับชำระเงิน / ตู้ ATM

การนำบิลไปชำระเงินผ่านจุดชำระเงินต่างๆ 

คุณสามารถดูวิธีการชำระเงินผ่านจุดชำระเงินต่างๆ ดังนี้

การนำบิลไปชำระเงินผ่าน Mobile Banking

ในกรณีที่คุณเลือกชำระเงินผ่านบิล และชำระเงินด้วยการสแกนบาร์โค้ดหรือ QR code ผ่าน Mobile Banking คุณสามารถชำระเงินผ่านแอพ Mobile Banking ทั้ง 5 ธนาคาร (กสิกร, ไทยพาณิชย์, กรุงเทพ, กรุงศรี และ กรุงไทย) เพียงเปิด Mobile Banking ของคุณ จากนั้นเลือกเมนูจ่ายบิล/สแกนบิล จากนั้นสามารถสแกนบาร์โค้ดหรือ QR Code ที่อยู่บนบิล เมื่อสแกนแล้วยืนยันการชำระเงินได้ทันที

*กรณีสแกนบาร์โค้ด เลข Ref.1 และ Ref.2 จะเป็นเลขเดียวกัน

หากคุณเลือกชำระเงินผ่านบิล และชำระเงินด้วยการค้นหาผู้ให้บริการเอง ให้เลือกชำระค่าบริการ และค้นหาชื่อผู้ให้บริการเป็น "บริษัท 123 เซอร์วิส จำกัด" จากนั้นให้คุณกรอกเลข Ref.1 และ  Ref2. และจำนวนเงินที่ต้องชำระตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน

หลังจากชำระเงินระบบจะใช้เวลาตรวจสอบการชำระเงินประมาณ 15 นาที หากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการชำระเงินและบัตรให้กับคุณ

คุณสามารถศึกษาวิธีการชำระเงินผ่านบิลด้วย Mobile Banking ของธนาคารต่างๆได้ดังนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ - http://bit.ly/308vJ9i

ธนาคารกสิกรไทย - http://bit.ly/309CAiO

ธนาคารกรุงไทย - http://bit.ly/30gwmxT

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - http://bit.ly/308ORUO

ธนาคารกรุงเทพ - http://bit.ly/300MovD


การนำบิลไปชำระเงินผ่านจุดบริการรับชำระเงิน (ธนาคาร, ร้านสะดวกซื้อ, เคาน์เตอร์)

ในกรณีที่คุณเลือกชำระเงินผ่านบิล คุณสามารถปริ้นท์หรือแสดงใบแจ้งชำระเงินผ่านโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดรับชำระเงินนำไปสแกนหรือกรอกข้อมูลได้เลย โดยเงื่อนไขในการชำระเงินต้องเป็นจุดชำระเงินที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 


การนำบิลไปชำระเงินผ่านบิลที่ตู้ ATM

ในกรณีที่คุณเลือกชำระเงินผ่านบิล และนำบิลไปจ่ายเงินผ่านตู้ ATM คุณสามารถเลือกจ่ายเงินได้ผ่านธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย โดยคุณสามารถดูขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM ได้ที่บิลชำระเงินในหน้าที่ 2 ดังรูป

วิธีการชำระเงินผ่านตู้ atm ในแต่ละธนาคาร

Kasikorn Bank (ธนาคารกสิกรไทย)

1. เสียบบัตร ATM  2. ใส่รหัส 4 ตัว  3. กด "จ่ายบิล/ชำระเงิน Payment/Barcode Payment"  4. กด "อื่นๆ/ระบุรหัสบริษัท Other/ Specify Company ID"  5. กด "บัญชีออมทรัพย์"  6. ใส่รหัส Company ID "35204" (123 เซอร์วิส)  7. ใส่รหัสการชำระเงิน REF1 No. ตามใบแจ้งชำระเงิน  8. ใส่รหัสการสั่งซื้อ REF2 No. ตามใบแจ้งชำระเงิน  9. ใส่จำนวนเงินที่ต้องโอนเงิน  10. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด "ยืนยัน"

SCB (ธนาคารไทยพาณิชย์)

1. เสียบบัตร ATM  2. ใส่รหัส 4 ตัว  3. กด "ชำระเงิน/บริการ"  4. กด "ชำระเงิน/บริการ" อีกครั้ง  5. กด "ชำระเงินเข้าบริษัทอื่นๆ"  6. กด "บัญชีออมทรัพย์"  7. ใส่รหัสบริษัท "2616" (123 เซอร์วิส)  8. ใส่รหัสการชำระเงิน REF1 No. ตามใบแจ้งชำระเงิน ในช่อง "รหัสอ้างอิง/Customer No"  แล้วกด "ถูกต้อง"  9. ใส่รหัสการสั่งซื้อ REF2 No. ตามใบแจ้งชำระเงิน  10. ใส่จำนวนเงินที่ต้องโอนเงิน  11. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด "ยืนยัน"

Bangkok Bank (ธนาคารกรุงเทพ)

1. เสียบบัตร ATM  2. ใส่รหัส 4 ตัว  3. กด "ชำระเงิน/เติมเงินมือถือ"  4. กด "ชำระเงิน/เติมเงินมือถือ"  5. กด "บัญชีสะสมทรัพย์"  6. กด "ธุรกิจขายตรง/บันเทิง/ออนไลน์"  7. กด "อื่นๆ"  8. กด "123 เซอร์วิส"  9. ใส่รหัสการชำระเงิน REF1 No. ตามใบแจ้งชำระเงิน ในช่อง Reference Code 1  10. ใส่รหัสการสั่งซื้อ REF2 No. ตามใบแจ้งชำระเงิน ในช่อง Reference Code 2  11. ใส่จำนวนเงินที่ต้องโอนเงิน  12. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด "ยืนยัน"

Krungsri (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา)

1. เสียบบัตร ATM  2. ใส่รหัส 4 ตัว  3. กด "ชำระบิล/ชำระด้วยบาร์โค้ด"  4. กด "สินค้าบริการอื่นๆ"  5. กด "ชำระเงินเข้าบริษัทอื่นๆ"  6. กด "ระบุเลขที่บัญชี/Comp Code"  7. กด "ออมทรัพย์"  8. ใส่รหัส Comp Code "91230" (123 เซอร์วิส)  9. ใส่รหัสการชำระเงิน REF1 No. ตามใบแจ้งชำระเงิน  10. ใส่รหัสการสั่งซื้อ REF2 No. ตามใบแจ้งชำระเงิน  11. ใส่จำนวนเงินที่ต้องโอนเงิน  12. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด "ถูกต้อง"

Krungthai (ธนาคารกรุงไทย)

1. เสียบบัตร ATM  2. ใส่รหัส 4 ตัว  3. กด "บริการอื่นๆ"  4. กด "จ่ายบิล/ชำระเงิน"  5. กด "อื่นๆ/ระบุรหัสบริษัท Other/Specify Company ID"  6. กด "ออมทรัพย์"  7. ใส่รหัส Comp Code "91230" (123 เซอร์วิส)  8. ใส่รหัสการสั่งซื้อ REF1 และ REF2 ต่อกันคั่นด้วยจุด "." ตามใบแจ้งชำระเงิน (เช่น  1234567.89) ในช่อง รหัสลูกค้า และเลขที่ใบแจ้งหนี้  9. ใส่จำนวนเงินที่ต้องโอนเงิน  10. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด "ถูกต้อง"


คำถามที่พบบ่อย

ชำระเงินผ่านบิลได้สูงสุดครั้งละเท่าไหร่? 
หลังจากที่ชำระเงินผ่านบิลแล้วจะต้องแจ้งโอนเงินหรือไม่?
หากชำระเงินผ่านบิลแล้วสถานะการชำระเงินไม่เปลี่ยน ต้องทำอย่างไร?
หากฉันไม่ได้รับใบแจ้งชำระเงิน ส่งไปให้ในอีเมลต้องทำอย่างไร?
หากชำระเงินไม่ทันภายในเวลาที่กำหนดไว้ในบิล ต้องทำอย่างไร?
หากชำระเงินผ่านบิลกับธนาคารอื่นที่ไม่อยู่บนบิล ต้องทำอย่างไร?

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา