การชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี

คุณสามารถชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Eventpop ตามขั้นตอน ดังนี้

วิธีการแจ้งโอนเงินธนาคารทางเว็บไซต์

การชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทางเว็บไซต์ Eventpop

1. เลือกวิธีชำระเงินเป็น  “โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร” และกดปุ่ม "ยืนยัน"

2. ระบบจะแสดงจำนวนเงินที่คุณต้องโอน  (ไม่รวมค่าบริการโอนเงินข้ามธนาคาร,ค่าบริการโอนเงินข้ามจังหวัด) และรายละเอียดชื่อบัญชีของผู้จัดงานพร้อมเลขที่บัญชี หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถแจ้งโอนเงินผ่านหน้านี้ได้ทันที

3. ทางผู้จัดงานจะใช้เวลาตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินประมาณ 2-3 วันทำการ จากนั้นคุณจะได้รับอีเมลยืนยันและ E-ticket ทางอีเมลที่คุณกรอกตอนซื้อบัตร


คุณสามารถแจ้งชำระเงินผ่านทางอีเมลได้เช่นกัน โดยการกดที่ปุ่ม "ยืนยันการชำระเงิน" ในอีเมลที่ระบบส่งให้คุณ


วิธีการแจ้งโอนเงินธนาคารทางเว็บไซต์

1. ไปที่เว็บไซต์ Eventpop จากนั้นกดที่รูปไอคอนโปรไฟล์มุมขวาบน

2. เลือกหัวข้อ "คำสั่งซื้อ" จากนั้นกดปุ่ม "ยืนยันการโอนเงิน" ของคำสั่งซื้อที่ต้องการแจ้งโอน

3. กรอกข้อมูลรายละเอียดการโอนและอัปโหลดสลิปหลักฐาน จากนั้นกดปุ่ม "ยืนยันการโอนเงิน"

4. ทางผู้จัดงานจะใช้เวลาตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินประมาณ 2-3 วันทำการ จากนั้นคุณจะได้รับอีเมลยืนยันและ E-ticket ทางอีเมลที่คุณกรอกตอนซื้อบัตร

หมายเหตุ :

- หากคุณโอนเงินแล้ว แต่แจ้งโอนเงินช้ากว่าเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณและคืนบัตรเข้าสู่ระบบอีกครั้ง โปรดติดต่อ  Customer Support เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

- กรณีชำระเงินผ่านการโอนเงินและต้องการขอใบกำกับภาษีในส่วนของค่าบริการต่างๆ ที่ออกโดย Eventpop ต้องรอทางผู้จัดงาน คอนเฟิร์มการโอนเงินของคุณก่อน จึงจะสามารถขอ/ดาวน์โหลดใบกำกับภาษีตัวเต็มได้


การชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทางแอปพลิเคชัน Eventpop

1. เลือกวิธีชำระเงินเป็น “ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร” และกดปุ่ม "ยืนยัน"

2.  ระบบจะแสดงจำนวนเงินที่คุณต้องโอน (ไม่รวมค่าบริการโอนเงินข้ามธนาคาร,ค่าบริการโอนเงินข้ามจังหวัด) และรายละเอียดชื่อบัญชีของผู้จัดงานพร้อมเลขที่บัญชี หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถแจ้งโอนเงินผ่านหน้านี้ได้ทันที

3. ทางผู้จัดงานจะใช้เวลาตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินประมาณ 2-3 วันทำการ จากนั้นคุณจะได้รับอีเมลยืนยันและ E-ticket ทางอีเมลที่คุณกรอกตอนซื้อบัตร


วิธีการแจ้งโอนเงินธนาคารทางแอปพลิเคชัน

1. ไปที่เมนู "วอลเล็ท" จากนั้นกดหัวข้อ "ชำระเงิน"

2. เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการแจ้งโอน

3. กดปุ่ม "อัปโหลดหลักฐานการโอนเงิน" จากนั้นกรอกข้อมูลรายละเอียดการโอนและอัปโหลดสลิปหลักฐาน 

4. กดปุ่ม  "ยืนยัน" ทางผู้จัดงานจะใช้เวลาตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินประมาณ 2-3 วันทำการ จากนั้นคุณจะได้รับอีเมลยืนยันและ E-ticket ทางอีเมลที่คุณกรอกตอนซื้อบัตร

หมายเหตุ :

- หากคุณโอนเงินแล้ว แต่แจ้งโอนเงินช้ากว่าเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณและคืนบัตรเข้าสู่ระบบอีกครั้ง โปรดติดต่อ  Customer Support เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

-  กรณีชำระเงินผ่านการโอนเงินและต้องการขอใบกำกับภาษีในส่วนของค่าบริการต่างๆ ที่ออกโดย Eventpop ต้องรอทางผู้จัดงานคอนเฟิร์มการโอนเงินของคุณก่อน จึงจะสามารถขอ/ดาวน์โหลดใบกำกับภาษีตัวเต็มได้


คำถามที่พบบ่อย 

หากต้องการทราบเลขบัญชีสำหรับโอนเงิน ต้องทำอย่างไร?

รอตรวจสอบการโอนเงินใช้เวลานานเท่าไรในการตรวจสอบสลิปการโอนเงิน?

หากแจ้งโอนเงินแล้วอัพโหลดไฟล์รูปสลิปผิด ต้องทำอย่างไร?

หากทำการโอนเงินแล้วจะแจ้งโอนเงินอย่างไร?

หากทำการโอนเงินแล้วแต่แจ้งโอนเงินไม่ทันเวลาที่กำหนด ต้องทำอย่างไร?

หากโอนเงินเกินจำนวนหรือโอนเงินไม่ครบจำนวนตามที่กำหนด ต้องทำอย่างไร?

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา